Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller te kunnen helpen, werken wij alleen op afspraak.

Afspraak maken (Deze link gaat naar een andere website)

Regelingen en subsidies voor natuur en landschap

Heb je een tuin bij jouw woning, een erf of grond in het buitengebied? Je kunt de natuur in jouw omgeving op verschillende manieren helpen. Bijvoorbeeld door in je eigen tuin de bladeren te laten liggen voor een gezondere bodem, minder te maaien en bloemen en kruiden in te zaaien. Dat zorgt voor een groter aantal plant- en diersoorten. Wil je meer doen? Op deze pagina vind je verschillende regelingen en subsidies om inwoners en agrariërs te ondersteunen. 

Regelingen en acties voor alle inwoners

Groen Ontwikkelfonds voor nieuwe natuur

Groen Ontwikkelfonds Brabant helpt inwoners, ondernemers en overheden bij het aanleggen van nieuwe natuur. Met geld, grond én kennis. Lees meer over Subsidie Groen Ontwikkelfonds Brabant (Deze link gaat naar een andere website).

Bloemzaad actie

In het voorjaar hebben we vaak een actie waarbij je gratis een zakje bloemzaadjes kunt krijgen. Want met meer bloemen help je onze bijen! Houd daarvoor onze sociale media in de gaten.

Maatregelen voor bijen en zweefvliegen

Veel terreinen zijn geschikt voor voedsel en als nestelplaats voor wilde bijen en zweefvliegen. Aan de hand van de locatie (postcode) en het soort terrein kun je tips en advies krijgen over aanleg en beheer van geschikte planten (Deze link gaat naar een andere website).

Stimuleringsregeling Landschap

De Stimuleringsregeling Landschap (STILA) (Deze link gaat naar een andere website) stimuleert landschapsbeheer door grondeigenaren. Zij kunnen een vergoeding aanvragen voor het aanleggen en beheren van landschaps- en waterelementen en wandelpaden over boerenland. De gemeente vergoedt de helft van deze bijdrage.

Subsidie buurtnatuur en buurtwater

Het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds helpt om buurten groener, mooier en beter bestand tegen extreem weer te maken. Bijvoorbeeld met groene burgerinitiatieven, zoals sedumdaken, groene schoolpleinen en voedselbossen. Natuurverenigingen, stichtingen en zzp'ers kunnen via de regeling subsidie aanvragen voor buurtgerichte natuur- en waterprojecten, die samen met bewoners worden gerealiseerd. Bekijk de voorwaarden en download het aanvraagformulier (Deze link gaat naar een andere website) op de website van de provincie Noord-Brabant.

ErvenPlus

Lijkt het je wat om meer natuur rondom je erf aan te leggen? En zo soorten zoals zwaluw, mus, uil en vleermuis te helpen? Dan is het project ErvenPlus van Brabants Landschap (Deze link gaat naar een andere website) echt iets voor jou. Check of er in jouw gebied nog budget is. Op dit moment is de regeling alleen beschikbaar voor locaties in de voormalige gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis. Er is jaarlijks een vast bedrag beschikbaar en op is op!

Subsidie biodiversiteit

Leg jij bijvoorbeeld een insectenhotel, poel of houtwallen aan? Dan kun je subsidie biodiversiteit van Waterschap Aa en Maas (Deze link gaat naar een andere website) krijgen. Met zulke initiatieven draag je namelijk bij aan het vergroten van de biodiversiteit, ofwel het aantal verschillende soorten dieren en planten.

Meer regelingen en acties

Op de pagina Klimaatbestendig Land van Cuijk vind je nog meer acties. Bijvoorbeeld voor groene tuinen, schoolpleinen of bedrijventerreinen.

Regelingen en subsidies voor agrariërs

We werken aan een ‘buitengebied 3.0’. Waar inwoners, agrariërs en andere ondernemers samen wonen en werken. Met aandacht voor natuur, recreatie en duurzaamheid.

Natuurinclusieve landbouw

Bij natuurinclusieve landbouw produceren agrariërs voedsel en gewassen met extra aandacht voor milieu, natuur en landschap. Bijvoorbeeld door te zorgen voor een gezonde bodem door minder kunstmest en bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Ook zijn er maatregelen mogelijk om meer ruimte te geven aan planten en dieren.

De Provincie Noord-Brabant helpt veehouders om de stap te maken van gangbare landbouw naar natuurinclusieve landbouw (Deze link gaat naar een andere website). Met informatie, financiële steun en hulp bij het schrijven van een plan.

Onze gemeente geeft veel meer ruimte aan natuurinclusieve landbouw dan in het verleden. Voldoe je niet aan de voorwaarden voor financiële steun van de provincie? Dan kun je financiële steun van gemeente Land van Cuijk aanvragen.

De gemeente geeft aantrekkelijke kortingen op het pachten van agrarische percelen als deze op een natuurinclusieve manier worden beheerd. Kijk hiervoor op onze pagina over korte termijn pacht.

Agrarisch natuurbeheer

Het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) (Deze link gaat naar een andere website) is een subsidie voor agrarische samenwerkingen. Met deze subsidie beschermen en verbeteren landbouwers de omgeving van dieren, werken ze aan waterkwaliteit en dragen ze bij aan klimaatdoelen. Bekijk hier de beheerpakketten voor agrarisch natuurbeheer (Deze link gaat naar een andere website).

Voorbeeld ontwikkeling natte natuur

Foto: Waterschap Aa en Maas

Agrarisch waterbeheer

Kijk op de website van Waterschap Aa en Maas (Deze link gaat naar een andere website) voor meer informatie over waterbeheer door agrariërs.

Contact

Neem als je vragen hebt gerust contact op met de organisatie die de regeling uitvoert. Als je vragen hebt over de STILA of ANLb, kun je contact opnemen met veldcoördinator Martien Vinken (Deze link gaat naar een andere website) van Brabants Landschap.