Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller te kunnen helpen, werken wij alleen op afspraak.

Afspraak maken (Deze link gaat naar een andere website)

Subsidies

Je kunt bij de gemeente Land van Cuijk verschillende subsidies aanvragen. De subsidies zijn bedoeld voor het ondersteunen van (sport)verenigingen of culturele instellingen. Voor wijk- en dorpsraden is een apart aanvraagformulier.

Oude en nieuwe regels

De gemeenten Boxmeer, Cuijk, Sint Anthonis, Mill en Sint Hubert en Grave hadden alle vijf hun eigen regels voor subsidies. Op dit moment zijn we bezig met het harmoniseren van de subsidieregelingen. Daarmee bedoelen we dat we werken aan één nieuwe subsidieregeling voor de Gemeente Land van Cuijk. De nieuwe regels worden op zijn laatst in december 2023 vastgesteld. Subsidies volgens de nieuwe regelingen gaan dan gelden vanaf januari 2025.

Heeft jouw vereniging, stichting, instelling of club eerder subsidie ontvangen, dan is die subsidie nog volgens de regels van de voormalige gemeente beoordeeld. De aanvragen voor subsidie in 2024 zijn namelijk al in 2023 gedaan.

Dit geldt niet voor Cultuur subsidies

Voor cultuursubsidie zijn de regels eerder geharmoniseerd. De nieuwe regels voor cultuursubsidie gelden daarom al vanaf 1 januari 2024.

Nieuwe regels andere bedragen

De nieuwe regels kunnen voor jouw organisatie betekenen dat de hoogte van de subsidie anders is dan wat je nu ontvangt. Als bekend is wat de nieuwe bedragen gaan worden, nemen we persoonlijk contact op met alle organisaties en verenigingen die eerder een aanvraag hebben gedaan.

Jeugdorganisaties

Met alle jeugdorganisaties nemen we persoonlijk contact op over de mogelijke wijzigingen van de regels..

Vragen

Heb je nog vragen, neem dan contact met ons op via gemeente@landvancuijk.nl of via 0485-854000.

Aanvraag subsidie (sport)verenigingen en culturele instellingen

Direct regelen

Aanvraag subsidie Kernendemocratie

Subsidie aanvragen voor 2023 kan niet meer. Vanaf 1 januari kan er weer subsidie aangevraagd worden voor 2024.

Subsidieregelingen Kernendemocratie

Bekijk hieronder de subsidieregelingen kernendemocratie op Overheid.nl. Meer informatie over Kernendemocratie vind je op de website ons.landvancuijk.nl (Deze link gaat naar een andere website).

Aanvraag subsidie wijk- en dorpsraden

Direct regelen