Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller te kunnen helpen, werken wij alleen op afspraak.

Afspraak maken (Deze link gaat naar een andere website)

Melding, klacht, schade of bezwaar

We nemen iedere dag beslissingen en voeren onderhoud uit. Dat doen we zo goed en zorgvuldig als mogelijk. Toch kan het zijn dat je niet tevreden bent over onze dienstverlening. Laat het ons weten! Lees hieronder meer over de verschillende mogelijkheden om een melding te doen of een klacht in te dienen.

Ik heb een melding over mijn buurt of wijk

Is er iets kapot in je buurt, ligt er afval of heb je overlast? Bijvoorbeeld zwerfvuil, een omgewaaide boom of losliggende tegels.

Geef je melding door via Melding over de buitenruimte.

Ik heb een klacht over (of tip voor) de dienstverlening

Voel je je niet voldoende gehoord, begrepen of tijdig geholpen tijdens jouw contact met ons? Laat het ons weten via het formulier Klacht of tip delen.

Ik heb een klacht over een medewerker of bestuurder

Vind je dat je niet netjes bent behandeld door een medewerker of een lid van het college van burgemeester en wethouders? Geef dat door via het formulier Klacht indienen.

Ik ben ontevreden over de manier waarop er met mijn persoonsgegevens wordt omgegaan

Vind je dat de gemeente jouw persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt? Dan kan je een klacht volgens de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) indienen bij de functionaris gegevensbescherming.

Kijk voor meer informatie op de pagina Privacyverklaring.

Ik ben het niet eens met een besluit van de gemeente

Het kan zijn dat je het niet eens bent met een beslissing van de gemeente. Dan kan je bezwaar maken tegen die beslissing. Bijvoorbeeld bezwaar tegen belastingen, een uitkering, of andere besluiten.

Kijk voor meer informatie op de pagina Bezwaar maken tegen een beslissing of besluit.

Ik heb een klacht of melding over ongewenst verhuurgedrag

Werken verhuurders niet volgens de regels? Vragen ze bijvoorbeeld een te hoge borg of rekenen ze oneerlijke servicekosten? Dan kan de gemeente een waarschuwing of boete geven.

Kijk voor meer informatie op de pagina Meldpunt ongewenst verhuurgedrag.

Ik wil schade melden waarvoor de gemeente verantwoordelijk is

Heb je schade door bijvoorbeeld slecht onderhoud aan de openbare weg of het openbaar groen? Of schade door handelingen van medewerkers van de gemeente? Je kunt de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. De schade kan mogelijk worden vergoed.

Kijk voor meer informatie op de pagina Aansprakelijk stellen van de gemeente.

Ik heb een klacht over overlast van een bedrijf

Heb je overlast van geur, geluid, trillingen of stof van bedrijven in Brabant? Meld dit dan bij de milieuklachtencentrale via 073-6812821 of online via de Milieu klachten centrale (Deze link gaat naar een andere website). De melding komt dan rechtstreeks bij de Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN) binnen.

Ik heb een klacht over een partner van de gemeente

Ben je ontevreden over het werk van een van onze partners of de manier waarop je door hen bent behandeld? Dan kun je dat bij onze partner melden. Een klacht bij ons indienen kan natuurlijk ook via het formulier klacht indienen.