Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller te kunnen helpen, werken wij alleen op afspraak.

Afspraak maken (Deze link gaat naar een andere website)

Pacht korte termijn

Wij verpachten ook stukken grond voor een korte periode, meestal voor één jaar. Het gaat om landbouwgrond, die in de toekomst ook voor andere doelen kan worden gebruikt. Bijvoorbeeld voor woningbouw, ontwikkeling van natuur of als ruilgrond. Zolang er nog geen duidelijke plannen zijn voor deze stukken grond, worden ze verpacht voor een korte periode.

Openbare inschrijving

De vrije stukken grond worden via een openbare inschrijving verpacht. Elk jaar is hiervoor een inschrijftermijn. In die periode kun je inschrijven op een of meerdere stukken grond. Heb je meer bedrijven die ingeschreven staan in de Kamer van Koophandel dan kun je alleen maar voor één bedrijf inschrijven.

De inschrijving is meestal in november of december. Voor de inschrijving komt een digitaal formulier op deze pagina.

Natuur inclusieve landbouw (NIL)

Wij steunen in ons pachtbeleid een duurzaam grondgebruik. Als de pachter maatregelen voor een natuur inclusieve landbouw (NIL) neemt, bieden wij een korting op het pachtbedrag. Deze korting kan oplopen tot maximaal 40%. Bij de inschrijving kun je aangeven of je gebruik maakt van NIL-maatregelen.

Voorwaarden voor inschrijving

  1. De gunning gaat naar het hoogste bod. Bij een gelijk bod krijgt de inschrijver, die ook maatregelen voor natuur inclusieve landbouw (NIL) gebruikt, voorrang. Anders volgt er een loting voor de gunning
  2. De inschrijver moet een volwaardig agrarisch bedrijf uitoefenen
  3. De voor pacht aangewezen percelen zijn aangegeven op kaarten. Op deze kaarten staat meestal één perceel. Voor een efficiënt grondgebruik staan in sommige gevallen meer percelen op 1 kaart. Elke kaart heeft een kaartnummer. Inschrijven kan per kaart met vermelding van het kaartnummer
  4. Er kan op twee kaarten worden ingeschreven. Geef aan wat eerste en tweede keus is
  5. inschrijven kan alleen tijdens de inschrijfperiode
  6. 50% van de waterschapslasten zijn voor de pachter
  7. Bij de inschrijving is gunning voorbehouden aan de gemeente

Maatregelen natuur inclusieve landbouw (NIL)

Bekijk hieronder de mogelijke maatregelen met daarbij de korting op de pachtprijs. Een combinatie van maatregelen uit de verschillende pakketten is ook toegestaan. De maximale vergoeding is nooit meer dan 40%

Basis maatregelen

Pakket A: zware maatregelen

Pakker B: middelzware maatregelen

Pakket C: lichte maatregelen

Beschikbare percelen

Bekijk de beschikbare kavels op www.gislandvancuijk.nl (Deze link gaat naar een andere website). Door te klikken op een perceel open je de kavelkaart. Op de kavelkaart staat het perceel met daaronder het kaartnummer. Het kaartnummer heb je nodig om in te schrijven.

Vragen

Neem voor meer informatie of vragen contact op met de medewerkers van het clusters Grondzaken via ons algemene nummer 0485-854000 of via gemeente@landvancuijk.nl.