Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller te kunnen helpen, werken wij alleen op afspraak.

Afspraak maken (Deze link gaat naar een andere website)

Pacht korte termijn

Wij verpachten ook stukken grond voor een korte periode, meestal voor één jaar. Het gaat om landbouwgrond, die in de toekomst ook voor andere doelen kan worden gebruikt. Bijvoorbeeld voor woningbouw, ontwikkeling van natuur of als ruilgrond. Zolang er nog geen duidelijke plannen zijn voor deze stukken grond, verpachten we ze voor een korte periode.

Inschrijven

De termijn voor inschrijving is verlopen. Inschrijven was mogelijk tot en met 1 maart 2024.

Voorwaarden voor inschrijving

 1. De gunning gaat naar het hoogste bod. Bij een gelijk bod krijgt de inschrijver, die ook maatregelen voor natuur inclusieve landbouw (NIL) gebruikt, voorrang. Anders volgt er een loting voor de gunning
 2. De inschrijver moet een volwaardig agrarisch bedrijf uitoefenen, met als hoofdberoep land- of tuinbouw
 3. Eigenaren van meer agrarische bedrijven met verschillende KvK nummers mogen maar voor 1 bedrijf inschrijven
 4. De voor pacht aangewezen percelen zijn aangegeven op kaarten. Op deze kaarten staat meestal één perceel. Voor een efficiënt grondgebruik staan in sommige gevallen meer percelen op 1 kaart. Elke kaart heeft een kaartnummer. Inschrijven kan per kaart met vermelding van het kaartnummer
 5. Er kan op twee kaarten worden ingeschreven. Geef aan wat eerste en tweede keus is
 6. Percelen grasland op de kaarten moeten ook als grasland gebruikt of bewerkt worden
 7. inschrijven kan alleen tijdens de inschrijfperiode
 8. 50% van de waterschapslasten zijn voor de pachter
 9. Bij de inschrijving is gunning voorbehouden aan de gemeente
 10. Inschrijvers die nog geen grond toegewezen hebben gekregen bij de eerste ronde de voorkeur
 11. Inschrijvingen die niet volledig zijn of niet naar waarheid zijn ingevuld, nemen we niet in behandeling

Beschikbare percelen en percelen met extra voorwaarden

In december 2023 hebben we al een eerste inschrijvingsronde gehouden. Niet alle percelen zijn na deze ronde gegund. Daarnaast zijn er nog enkele andere percelen bij gekomen. Bekijk de beschikbare percelen op Gislandvancuijk.nl (Deze link gaat naar een andere website).

Kaartnummers met een andere pachttermijn, of specifieke voorwaarden

Natuur inclusieve landbouw (NIL)

Wij steunen in ons pachtbeleid een duurzaam grondgebruik. Als je maatregelen neemt voor een natuurinclusieve landbouw (NIL), bieden wij een korting op het pachtbedrag. Deze korting kan oplopen tot maximaal 40%. Bij de inschrijving kun je aangeven of je gebruik maakt van NIL-maatregelen.

Bekijk hieronder de mogelijke maatregelen met daarbij de korting op de pachtprijs. Een combinatie van maatregelen uit de verschillende pakketten is ook toegestaan. De maximale vergoeding is nooit meer dan 40%.

Basis maatregelen

Pakket A: zware maatregelen

Pakker B: middelzware maatregelen

Pakket C: lichte maatregelen

Meer informatie

Neem voor meer informatie of vragen contact op met de medewerkers van het cluster Grondzaken via 0485-854000 of via gemeente@landvancuijk.nl.