Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller te kunnen helpen, werken wij alleen op afspraak.

Afspraak maken (Deze link gaat naar een andere website)

Klimaatbestendig Land van Cuijk

Logo van het project Klimaat Proof

Klimaatbestendig betekent eigenlijk: “klaar zijn voor veranderingen in het klimaat”. Want ons klimaat verandert. Dat is duidelijk.

Het wordt vaker erg warm en we krijgen steeds meer te maken met extreem weer zoals hevige regenbuien, langdurige droogte en stormen. Ook de Maas overstroomt de laatste jaren vaker. In het Land van Cuijk wordt hard gewerkt aan maatregelen om overlast door klimaatverandering te voorkomen. Dit doen we door tuinen, schoolpleinen en bedrijventerreinen groener te maken. We zorgen ook voor meer opvang van regenwater. We werken hierbij samen met waterschap Aa en Maas. Samen maken wij het Land van Cuijk klimaatproof. Wil jij weten waar we aan werken?

Projecten Klimaatbestendig Land van Cuijk als voorbeeld

De projecten van Klimaatbestendig Land van Cuijk zijn landelijk als voorbeeld gebruikt. Hiervoor is in het Land van Cuijk een filmpje voor het Deltacongres in 2022 gemaakt. Bekijk het filmpje van het Land van Cuijk voor het Deltacongres op YouTube (Deze link gaat naar een andere website).

Groene tuinen

Een groene (voor)tuin is gezelliger, meer natuur en minder regenwateroverlast

In een groene tuin is meer ruimte voor natuur (denk aan vogels en insecten) en regenwater kan sneller en beter weg. Ook zorgt groen in de zomer voor minder hitte. Voor meer tips kijk op www.fijninbrabant.nl (Deze link gaat naar een andere website)

Acties voor groenere tuinen

Medewerkers en bestuurders van de gemeente Land van Cuijk, waterschap Aa en Maas, woningcorporatie Mooiland en Sociom helpen bewoners bij de acties om hun tuin groener te maken. Dat zorgt voor extra hulp. Ook een lokale hovenier helpt mee. Zo worden goede adviezen gegeven over de indeling van de tuinen. Er wordt ook gezorgd voor een aanhangwagen (voor het wegbrengen van tegels en tuinafval), koffie en thee. Na afloop van het werk kletsten we met buurtbewoners gezellig na en bekijken we elkaars tuinen. Bekijk hier een filmpje over acties om tuinen groener te maken in het Land van Cuijk via YouTube (Deze link gaat naar een andere website).

Meld je nu aan! We helpen graag

We willen graag meer straten in het Land van Cuijk helpen om voortuinen groener te maken. Wil jij samen met je eigen buurt aan het werk? Verzamel dan alle bewoners uit je straat en meld je aan via landvancuijk@fijninbrabant.nl. De organisatie neemt dan contact met jullie op.

Iemand zet plantjes in de grond in een tuin.

Groene schoolpleinen

Waarom werk maken van een groen schoolplein?

Meer groen op een schoolplein zorgt voor een gezonde en natuurlijke omgeving. Het nodigt kinderen uit om meer te bewegen en te spelen en zorgt voor meer ontspanning. Er is meer schaduw en daardoor is het dus koeler. Regenwater kan na een regenbui beter weglopen. Dit maakt een plein klimaatbestendiger.

De afgelopen jaren zijn al een aantal schoolpleinen in het Land van Cuijk groener gemaakt. Maar we hebben grote plannen, daarom doen we veel moeite om meer scholen te bereiken en ze te helpen bij het vergroenen van hun schoolplein. Hiervoor is subsidie van de provincie Noord-Brabant beschikbaar.

Vragen

Heb je vragen over een groener schoolplein of wil je hier ook werk van maken? Neem dan contact op met Anke van der Hulst via anke.vanderhulst@landvancuijk.nl.

Wist je dat

90% van de scholen aangeeft dat een groener schoolplein leidt tot meer buiten leren en spelen en dat er 60% meer insecten zijn. Er is 50% minder wateroverlast en 45% meer schaduw op een groen schoolplein. Bovendien leidt het tot meer bewegen (bij 86% van de kinderen). De moeite waard om een schoolplein te vergroenen! Voor de toekomst van onze kinderen en regio.

Filmpje

Wil jij zien hoe een groenblauw schoolplein er uit ziet, wat de kinderen en scholen er van vinden, welke voordelen een groenblauw schoolplein heeft en hoe dit aangepakt wordt? Bekijk dan het filmpje Land van Cuijk Klimaatproof Groene schoolpleinen op YouTube (Deze link gaat naar een andere website).

Boomfeestdag estafette

In het plantseizoen organiseren we in Land van Cuijk ieder jaar een ‘Boomfeestdag-estafette‘. In de periode van november tot maart organiseren we op meerdere plekken in Land van Cuijk een boomfeestdag. Kinderen gaan op zo’n dag zelf aan de slag met het planten van nieuwe bomen. Zo leren ze op een leuke manier hoe belangrijk het is om goed voor de natuur te zorgen en hoe ze zelf kunnen bijdragen aan een duurzame en gezonde omgeving. Vanuit het idee van de Stichting Nationale Boomfeestdag streven we ernaar dat ieder kind in de basisschooltijd minimaal één boom kan planten. Meer weten? Kijk op Boomfeestdag.nl (Deze link gaat naar een andere website)

Groene bedrijventerreinen

In het Land van Cuijk werken we ook aan klimaatbestendige bedrijventerreinen. Dit doen we samen met bedrijventerreinverenigingen en ondernemers. Bedrijventerreinen zijn vaak verhard en kaal. Door alle verharde oppervlaktes kan het water moeilijk de grond in en spoelt het meteen weg. Dit zorgt voor wateroverlast en meer hitte. 

Om dit te voorkomen en voor goed personeelsbeleid is het ook belangrijk voor bedrijven dat er meer groen op een bedrijventerrein komt. Op bedrijventerrein de Beijerd en het Riet is daarom begonnen met het maken van wandelroutes. Wij dagen bedrijven uit om hun gebouw groener te maken zodat deze wandelroutes steeds aantrekkelijk worden. Extra voordeel is dat met meer groen, het hele bedrijventerrein er aantrekkelijker uit ziet.

Filmpje

Bekijk het filmpje over groener maken van de bedrijventerreinen in Cuijk op YouTube (Deze link gaat naar een andere website).

Op weg naar een klimaatrobuust buitengebied

Studenten van de HAS Green academy hebben het buitengebied van onze gemeente onderzocht. Zij hebben bekeken of ons buitengebied klaar is voor de klimaatveranderingen. Hierbij stond de vraag centraal: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het buitengebied van de gemeente Land van Cuijk, met haar natuur- en landbouwgebieden, in 2050 klimaatrobuust is. Dit onderzoek geeft ontwerpoplossingen die in stappen te zien zijn op de Routekaart Land van Cuijk, "op weg naar een klimaatrobuust buitengebied (Deze link gaat naar een andere website)".

Op de routekaart worden de problemen van verdroging, wateroverlast en versnippering van de natuur uitgelegd. Ook staan in dit rapport de problemen van droogte voor de toekomstige landbouw op hoger gelegen gebieden. Er worden maatregelen voorgesteld om deze problemen tegen te gaan. Voorbeelden hiervan zijn, het vernatten en vasthouden van water en het verbinden van natuurgebieden. Het natuurlijke bodem- en watersysteem is daarbij het uitganspunt. Een mooie inspiratiebron voor het gesprek over de klimaatopgaven in onze regio.

Beleid Land van Cuijk

Voor het Land van Cuijk is onderzocht of het beleid van onze regio klaar is voor de veranderingen in het klimaat. Voor wateroverlast (het opvangen van hevige regenbuien) zijn we goed op weg en is ons beleid ambitieus. Om beter beschermd te zijn tegen droogte en hitte moet ons beleid nog ambitieuzer. De aankomende jaren kunnen we hier samen mee aan de slag. De Omgevingsvisie is hiervoor een mooie eerste basis. Ook regels voor groen voor vernieuwingen of nieuwe ontwikkelingen kunnen hierbij helpen.