Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller te kunnen helpen, werken wij alleen op afspraak.

Afspraak maken (Deze link gaat naar een andere website)

Omgevingsvergunning

Wil je bouwen of verbouwen? Slopen? Een inrit aanleggen? Een boom in uw tuin kappen? Of iets anders aan uw omgeving veranderen? Mogelijk heb je een omgevingsvergunning nodig. Deze vraag je aan in het Omgevingsloket Online van de Rijksoverheid.

Nodig

Bij de vergunningcheck op omgevingsloket.nl (Deze link gaat naar een andere website) (bij benodigdheden) kun je zien welke documenten voor de beoordeling van jouw aanvraag nodig zijn. Hoe completer de aanvraag, hoe sneller de afhandeling.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning moet je kosten betalen. Ook als de vergunning wordt geweigerd. De kosten zijn van verschillende factoren afhankelijk. Neem voor vragen over de kosten contact met ons op via 0485-854000

Vergunning nodig of niet?

Je kunt zelf beoordelen of de werkzaamheden vergunningsvrij zijn. Hiervoor kun je de vergunningscheck doorlopen op www.omgevingsloket.nl (Deze link gaat naar een andere website).

Controleer het bestemmingsplan

Heb je volgens de vergunningscheck een omgevingsvergunning nodig voor de activiteit bouw? Of wordt er aangegeven dat het bouwplan ook moet voldoen aan het bestemmingsplan om vergunningsvrij te zijn? Dan kun je op de pagina bestemmingsplannen nagaan waar wat gebouwd mag worden.

Omgevingsvergunning aanvragen

Als uit de toetsing blijkt dat je een omgevingsvergunning nodig hebt, vraag je een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket Online (Deze link gaat naar een andere website). Het kan zijn dat je in aanmerking komt voor een Flitsvergunning. Hiervoor heb je  DigiD (particulieren) of eHerkenning (bedrijven) nodig.

Afhandelingstermijn

Meestal geldt de standaard procedure. Je weet dan binnen 8 weken of je een vergunning krijgt. Deze periode kan met 6 weken worden verlengd. Missen wij informatie? Dan vragen wij je zo snel mogelijk om deze aan te vullen. De beslisperiode wordt dan gepauzeerd.
Voor complexe aanvragen is er een uitgebreide procedure. Dit duurt 6 maanden of langer.

Start en gereedmelding bouw doorgeven

Als je (ver)bouwt met een vergunning moet je bij de gemeente melden dat de bouwwerkzaamheden starten en wanneer deze zijn afgerond.

Welstand

Als je wilt bouwen of verbouwen, dan kan het zijn dat het bouwplan moet voldoen aan welstandseisen. Welstandseisen zijn eisen waaraan het uiterlijk van bouwwerken moet voldoen. In het geval van welstand gaat het erom of het bouwwerk dat je wilt bouwen of plaatsen, in de omgeving past. Wanneer een gebied welstandsvrij is dan zijn er geen welstandseisen.

Kijk voor meer informatie op de pagina Welstand.

Tips