Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller te kunnen helpen, werken wij alleen op afspraak.

Afspraak maken (Deze link gaat naar een andere website)

Omgevingsvergunning

Wil je bouwen of verbouwen? Slopen? Een inrit aanleggen? Een boom in je tuin kappen? Of iets anders aan je omgeving veranderen? Mogelijk heb je een omgevingsvergunning nodig. Deze vraag je aan in het Omgevingsloket van de Rijksoverheid.

Nodig

Bij de vergunningcheck op het omgevingsloket op overheid.nl (Deze link gaat naar een andere website) kun je zien welke documenten voor de beoordeling van jouw aanvraag nodig zijn. Hoe completer de aanvraag, hoe sneller de afhandeling.

Kosten

Voor een aanvraag omgevingsvergunning moet je kosten betalen. Ook als de vergunning wordt geweigerd. De kosten hangen van verschillende factoren af. Een overzicht van de kosten vind je in de legesverordening.

Vergunning nodig of niet?

Je kunt zelf beoordelen of de activiteiten vergunningsvrij zijn. Hiervoor kun je de vergunningscheck doorlopen. (Deze link gaat naar een andere website)

Participatie nodig?

Heeft jouw plan gevolgen voor mensen in jouw omgeving? Ga dan met hen in gesprek. Bijvoorbeeld jouw buren. Of anderen die met jouw plannen te maken krijgen, of daar last van kunnen krijgen. Dit noemen we participatie of een omgevingsdialoog. Hoe je dit aanpakt, staat in dit stappenplan participatie (PDF, 414.7 kB). Het ingevulde stappenplan kun je toevoegen aan jouw aanvraag.

Controleer het omgevingsplan

Heb je volgens de vergunningscheck een omgevingsvergunning nodig voor de activiteit bouw? Of wordt er aangegeven dat het bouwplan ook moet voldoen aan het omgevingsplan om vergunningsvrij te zijn? Dan kun je in het omgevingsloket (Deze link gaat naar een andere website) nagaan (Deze link gaat naar een andere website) waar wat gebouwd mag worden.

Omgevingsvergunning aanvragen

Als uit de toetsing blijkt dat je een omgevingsvergunning nodig hebt, vraag je een omgevingsvergunning aan via het omgevingsloket. (Deze link gaat naar een andere website) Hiervoor heb je DigiD (particulieren) of eHerkenning (bedrijven) nodig.

Aanvullen vergunningsaanvragen van vóór 1 januari 2024

Op 1 juli 2024 stopt Omgevingsloket online (OLO). Het indienen van aanvullingen op vergunningsaanvragen is dan via OLO niet meer mogelijk.

Vanaf 1 juli 2024 kun je aanvullingen indienen via een formulier in het nieuwe Omgevingsloket. (Deze link gaat naar een andere website) Hiervoor kies je bij “Aanvragen” voor de activiteit “Wabo aanvraag of besluit aanvullen – informatie”.

Afhandelingstermijn

Meestal geldt de standaard procedure. Je weet dan binnen 8 weken of je een vergunning krijgt. Deze periode kan met 6 weken worden verlengd. Missen wij informatie? Dan vragen wij je zo snel mogelijk om deze aan te vullen. De beslisperiode wordt dan gepauzeerd. In uitzonderlijke gevallen kunnen we de aanvraag wijzigen naar de uitgebreide procedure. Wij nemen dan met je contact op.

Welstand

Als je wilt bouwen of verbouwen, dan kan het zijn dat het bouwplan moet voldoen aan welstandseisen. Welstandseisen zijn eisen waaraan het uiterlijk van bouwwerken moet voldoen. In het geval van welstand gaat het erom of het bouwwerk dat je wilt bouwen of plaatsen, in de omgeving past. Wanneer een gebied welstandsvrij is dan zijn er geen welstandseisen.

Welstand vrij gebied

Om na te gaan of een gebied welstandsvrij is, kun je het volgende doen:

Let op: mogelijk moet je langer wachten op een antwoord of besluit

Vanaf 1 januari werken alle gemeenten in Nederland volgens de nieuwe Omgevingswet. Het kan zijn dat we in het begin tegen een aantal problemen aanlopen. Hierdoor kan het gebeuren dat je langer moet wachten op een antwoord of op een besluit.
Wij doen ons uiterste best om de overgang naar deze nieuwe Omgevingswet zo soepel mogelijk te laten gaan. Wij hopen op je begrip hiervoor.

Tips

Meer informatie

Heb je hierboven niet de informatie gevonden die je zocht? Vul dan het formulier verzoek om informatie bouwen en wonen in.