Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller te kunnen helpen, werken wij alleen op afspraak.

Afspraak maken (Deze link gaat naar een andere website)

Omgevingsplan

Onder de Omgevingswet komen alle regels over de leefomgeving in 1 nieuw Omgevingsplan te staan. Iedere gemeente, dus ook gemeente Land van Cuijk, werkt vanaf 1 januari 2024 toe naar een compleet Omgevingsplan. Dit is veel werk. Daarom krijgen gemeenten een aantal jaar de tijd om het omgevingsplan helemaal klaar te hebben.

Waarom 1 omgevingsplan?

Op dit moment staan de regels voor de leefomgeving nog op veel verschillende plekken: in bestemmingsplannen, gemeentelijke verordeningen én in regels van het Rijk. Door zoveel mogelijk regels bij elkaar te zetten in 1 groot omgevingsplan wordt het voor iedereen duidelijker en kun je sneller de informatie vinden die je zoekt. En zorgen we voor een goed ingerichte, veilige, aantrekkelijke en gezonde gemeente.

Wat betekent dit voor jou?

Stel, je wilt weten of je een uitbouw mag bouwen of een dakkapel mag plaatsen. Hoe groot mag het zijn? Heb je een vergunning nodig? En hoe hoog mag de nieuwbouw die verderop wordt gebouwd eigenlijk zijn? Of aan welke geluidsnormen moet je je als ondernemer houden? Het is prettig als je hier makkelijk antwoord op kunt krijgen en weet hoe je iets aan kunt pakken. Onder de Omgevingswet komen vanaf 1 januari 2024 veel van dit soort regels op 1 plek: in het Omgevingsplan gemeente Land van Cuijk. Het omgevingsplan wordt vanaf dan het toetsingskader voor aanvragen omgevingsvergunning.

Overgang in fasen

De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024. Dan veranderen veel procedures. Na 1 juli bereiden we ons voor op de nieuwe manier: het ‘wijzigen van het omgevingsplan’.

Werkwijze 1 juli tot en met 31 december 2023

Na 1 juli is kun je geen nieuw concept ontwerpbestemmingsplan meer indienen. Onze ervaring is dat het bespreken en beoordelen bijna altijd langer dan een half jaar duurt. Het is daarom beter om na 1 juli een ‘wijziging van het omgevingsplan’ voor te bereiden. De concept ontwerpbestemmingsplannen die al in behandeling zijn, handelen we zoveel mogelijk op de ‘oude manier’ af.
Het voorbereiden van een ‘wijziging omgevingsplan’ is een ingewikkeld en bijna altijd zal je een ruimtelijk adviesbureau nodig hebben. Het ruimtelijk adviesbureau kan je plan onderbouwen en, in overleg met de gemeente, alle nodige onderzoeken uit (laten) voeren. Het is belangrijk dat je de omgeving die gevolgen kan merken van je plan, op de hoogte brengt. Dit doe je met een omgevingsdialoog. Als alle voorbereidingen klaar zijn, kun je het plan gelijk bij de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024 indienen. Wij nemen het daarna in behandeling.

Het blijft ook mogelijk om in plaats van het voorbereiden van een ‘wijziging omgevingsplan’ een aanvraag omgevingsvergunning te doen. Tot en met 31 december blijft daarvoor de oude wet- en regelgeving gelden. Vanaf 1 januari 2024 kun je nog steeds een omgevingsvergunning aanvragen. Maar dan moet je je houden aan de nieuwe Omgevingswet. Meer informatie vind je op de pagina Bouwen of verbouwen

In deze overgangsfase van de huidige naar de nieuwe wet- en regelgeving, is het goed om na te denken over de beste keuze voor je plan: wijzigen omgevingsplan of omgevingsvergunning aanvragen. We werken daarom aan een hulpmiddel om de keuzes duidelijker te maken. Hierover gaan we je binnenkort meer informeren. Als je nu al vragen hebt, dan kunt je contact opnemen met de heer M. Brugman via het algemene nummer van de gemeente Land van Cuijk. 

Werkwijze vanaf 1 januari 2024

Vanaf 1 januari kun je op 2 manieren een ruimtelijke procedure aanvragen. Wat er mogelijk is hangt af van het soort plan. Je kunt bij de gemeente advies krijgen hierover.

  1. Omgevingsvergunning BOPA (Buitenplanse omgevingsplanactiviteit): De voorbereiding van een BOPA is vergelijkbaar met de voorbereiding van een uitgebreide omgevingsvergunning. Je kunt dus nu al beginnen met het schrijven van een ruimtelijke onderbouwing.
  2. Wijziging omgevingsplan: Je kunt een aanvraag doen voor een wijziging van het een omgevingsplan. Hierover zullen we je binnenkort meer informeren.