Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller te kunnen helpen, werken wij alleen op afspraak.

Afspraak maken (Deze link gaat naar een andere website)

Bezwaar maken tegen een beslissing

Het kan zijn dat je het niet eens bent met een beslissing van de gemeente. Afhankelijk van het onderwerp zijn er verschillende mogelijkheden om bezwaar te maken. Kijk daarom eerst onder "Waartegen wil je bezwaar maken" hoe je bezwaar kunt maken.

Waartegen wil je bezwaar maken

Wanneer kun je bezwaar maken

Een bezwaar moet binnen zes weken bij de gemeente zijn. Deze periode begint op de dag ná de dag waarop het besluit is verstuurd. De gemeente kan je vragen langs te komen om jouw bezwaar te bespreken. Je moet een bezwaar indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen.

Direct online bezwaar maken

Direct regelen

Schriftelijk bezwaar maken

Stuur een brief met je bezwaar naar: Het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) van de gemeente Land van Cuijk. Correspondentieadres: Postbus 7, 5360 AA in GRAVE.

Zet in je brief de volgende gegevens:

Reactie op je bezwaar

Het college of de burgemeester bevestigt de ontvangst van het bezwaarschrift schriftelijk. Als een informele oplossing niet mogelijk blijkt vraagt het college of de burgemeester een onafhankelijke bezwarencommissie te beslissen over het bezwaarschrift.

Afhandeltermijn

De afhandeltermijn van het bezwaarschrift is 12 weken, vanaf het moment dat de bezwarentermijn voorbij is. De gemeente kan die periode met 6 weken verlengen. Daarvan krijg je bericht. Voor verder uitstel is toestemming nodig van de persoon die bezwaar maakt.

Andere afhandeltermijn voor bezwaarschriften gemeentelijke belastingen en WOZ

De gemeente moet een beslissing nemen in het kalenderjaar waarin je bezwaar hebt gemaakt. Heb je bezwaar gemaakt in de laatste 6 weken van het kalenderjaar? Dan moet de gemeente binnen 6 weken een beslissing nemen. De gemeente kan die periode met maximaal 6 weken verlengen.

In beroep

Ben je het niet eens met een beslissing op bezwaar, dan kun je tegen die beslissing binnen zes weken beroep instellen bij de rechtbank (Deze link gaat naar een andere website). Voor het schrijven van een beroepschrift geldt een aantal spelregels.

Je moet in het beroepschrift vermelden:

Je kunt een beroep schriftelijk indienen bij:

Tegen de uitspraak van de rechtbank kun je in de meeste gevallen nog in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State te Den Haag, of, bij zaken met betrekking tot Werk, inkomen en zorg, bij de Centrale Raad van Beroep.

Beroepschrift: griffierecht

Als je in beroep gaat bij de rechtbank moet je griffierecht betalen (Deze link gaat naar een andere website). De rechtbank stuurt je daarvoor een rekening.