Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller van dienst te zijn, werken wij uitsluitend op afspraak.

Afspraak maken (Deze link gaat naar een andere website)

Bezwaar maken tegen een beslissing

Tegen sommige beslissingen van de gemeente kun je bezwaar maken. Als het mogelijk is bezwaar te maken, staat dit bij een besluit aangegeven. Je moet binnen zes weken bezwaar maken. In het besluit dat je hebt ontvangen, staat bij welk bestuursorgaan je dit kunt doen.

Kosten

Het indienen van een bezwaarschrift is gratis.

Bezwaar maken

Een bezwaar moet binnen zes weken bij de gemeente zijn. Deze periode begint op de dag ná de dag waarop het besluit is verstuurd. Ontvangt de gemeente een bezwaar te laat? Dan behandelt zij het bezwaar niet. De gemeente kan je vragen langs te komen om jouw bezwaar te bespreken. Je moet een bezwaar indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan op twee manieren. 

Online

Log in met jouw DigiD om online bezwaar in te dienen tegen een besluit van de burgemeester of het college van burgemeester en wethouders.

Schriftelijk

In een schriftelijk bezwaar moet het volgende staan:

Je stuurt het bezwaarschrift naar:

Het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) van de gemeente Land van Cuijk.
correspondentieadres:
Postbus 7
5360 AA GRAVE

Voor bezwaarschriften tegen aanslagen gemeentelijke belastingen en de Wet Woz gelden andere procedures.

Reactie op je bezwaar

Nadat de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken, wordt binnen zes weken een beslissing genomen. De gemeente kan de afhandeling van het bezwaarschrift zes weken uitstellen. Daarvan krijg je bericht. Voor verder uitstel van de beslissing is jouw toestemming nodig.

Het college of de burgemeester kan het bezwaar voor advies voorleggen aan een onafhankelijke bezwarencommissie. In dat geval bedraagt de standaard afhandelingstermijn, dus exclusief eventuele verdaging, twaalf weken vanaf het verstrijken van de bezwarentermijn. Als het bezwaar aan de commissie wordt voorgelegd krijgt je daarover bericht.

In beroep

Ben je het niet eens met een beslissing op bezwaar, dan kun je tegen die beslissing binnen zes weken beroep instellen bij de rechtbank (Deze link gaat naar een andere website). Voor het schrijven van een beroepschrift geldt een aantal spelregels.

Je moet in het beroepschrift vermelden:

Je kunt een beroep schriftelijk indienen bij:

Rechtbank Oost-Brabant
Sector Bestuursrecht
Postbus 90125
5200 MA Den Bosch

Tegen de uitspraak van de rechtbank kun je in de meeste gevallen nog in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State te Den Haag, of, bij zaken met betrekking tot Werk, inkomen en zorg, bij de Centrale Raad van Beroep.

Beroepschrift: griffierecht

Als je in beroep gaat bij de rechtbank moet je griffierecht betalen (Deze link gaat naar een andere website). De rechtbank stuurt je daarvoor een rekening.