Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller te kunnen helpen, werken wij alleen op afspraak.

Afspraak maken (Deze link gaat naar een andere website)

Zienswijze omgevingsplan

Een wijziging van het omgevingsplan gebeurt volgens een vaste procedure. Je kunt daar op verschillende manieren invloed op uitoefenen.

Zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn kun je een reactie (een ‘zienswijze’) geven aan de gemeenteraad. Of in sommige gevallen aan het college van B&W. Dit kan digitaal (voorkeur), schriftelijk of mondeling. In de zienswijze moet je duidelijk aangeven over welke onderdelen van de ontwerpwijziging van het omgevingsplan het gaat.

Online

Online zienswijze indienen met DigiD

Schriftelijk

Stuur je zienswijze per brief naar Burgemeester en Wethouders, postbus 7, 5360 AA, Grave. of via mail naar gemeente@landvancuijk.nl. Zet in je zienswijze minimaal de volgende gegevens:

Mondeling

Bel ons via telefoonnummer 0485-854000 en vraag naar frontoffice VTH.