in hetLand van Cuijk

Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller van dienst te zijn, werken wij uitsluitend op afspraak.

Afspraak maken

Bouwen of verbouwen

Als je wil bouwen of verbouwen, dan kan het zijn dat je te maken krijgt met regels voor vergunningsvrij bouwen, bestemmingsplannen en met de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit voorheen de welstandscommissie.

Kosten

Er worden kosten in rekening gebracht voor het indienen van een conceptaanvraag of principeverzoek. Neem contact met ons op voor de kosten via gemeente@landvancuijk.nl of 0485-854000

Vergunningsvrij bouwen

Je kunt ook zelf beoordelen of de werkzaamheden vergunningsvrij zijn. Hiervoor kun je de vergunningscheck doorlopen op www.omgevingsloket.nl

Conceptaanvraag

Voordat je een officiële aanvraag omgevingsvergunning indient adviseren we om eerst een conceptaanvraag in te dienen. Het voordeel van een conceptaanvraag is dat je zonder volledige uitwerking van een officiële aanvraag inzicht krijgt in de aspecten die spelen en waarmee je rekening moet houden. De gemeente kan onder andere het plan toetsen aan de bestemmingsplanvoorschriften en eventueel aan redelijke eisen van welstand, onderzoeken welke onderdelen van het plan vergunning plichtig zijn en bepalen of nog meer toestemmingen nodig zijn.

Principeverzoek

Om te kijken of binnen de gemeente Land van Cuijk draagvlak is voor je initiatief, kun je een principeverzoek indienen. Gaat het om een initiatief/(bouw)plan met veel impact op de fysieke- en sociale leefomgeving dan moet er vanuit diverse beleidsvelden advies worden opgevraagd. Elk beleidsveld onderzoekt of je initiatief haalbaar is en met welke zaken je eventueel rekening moet houden.

Bestemmingsplannen bekijken

De gemeente regelt in bestemmingsplannen waar en wat je mag bouwen en waar je terreinen en gebouwen voor mag gebruiken. Als je ergens (bouw-)plannen voor hebt, is het verstandig om na te gaan wat het bestemmingsplan toestaat. Ga voor het raadplegen van een bestemmingsplan naar de pagina www.ruimtelijkeplannen.nl. Wij adviseren je een deskundig adviseur in de hand te nemen om jouw conceptaanvraag of principeverzoek vorm te geven.

Om jouw verzoek te kunnen beoordelen vragen wij om tekeningen (voorzien van maten) van de bestaande en de gewijzigde situatie toe te voegen van:

Welstand

Als je wilt bouwen of verbouwen, dan kan het zijn dat het bouwplan moet voldoen aan welstandseisen. Welstandseisen zijn eisen waaraan het uiterlijk van bouwwerken moet voldoen. In het geval van welstand gaat het erom of het bouwwerk dat je wilt bouwen of plaatsen, in de omgeving past. De Welstandsnota 2014 geeft aan of een perceel of pand in een welstandsplichtig of welstandsvrij gebied ligt.
In de Geo-informatie (GIS-portaal) zie je of jouw woning of bedrijfspand in een welstandsplichtig gebied ligt en zo ja, welk bebouwingstype het heeft.

Vergaderingen Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt de plannen aan welstandseisen en vergadert gemiddeld een keer per twee weken. Rekening houdend met de huidige Corona-maatregelen vindt de vergadering digitaal plaats.Toch kun je bij de behandeling van jouw plan, digitaal, aanwezig zijn. Je kunt je hiervoor telefonisch aanmelden via 0485-854000 bij de team Vergunningverlening en de casemanager van je plan.

Duurzaam (ver)bouwen

Slim omgaan met energie is goed voor het milieu en je kan er veel geld mee besparen. Daarnaast moeten vanaf 1 januari 2021 alle vergunningsaanvragen voor nieuwbouw voldoen aan de Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG)-eisen. Dit is hét moment om na te denken over slimme duurzame maatregelen voor een gebouw. 

Lees op onze pagina energietransitie wat je zelf kan doen.

Uitslag beoordeling conceptaanvraag of principeverzoek

De uitslag van de beoordeelde bouwplannen, in het kader van een conceptaanvraag of principeverzoek, maken we zo spoedig mogelijk schriftelijk bekend. Je kunt geen bezwaar maken tegen de uitspraak van de conceptaanvraag of principeverzoek.

Meer informatie

Heb je de vergunningcheck gedaan, maar twijfel je of een omgevingsvergunning nodig is? Vul dan dit contactformulier in of bel naar 0485-854000.

Volg de ontwikkelingen in jouw buurt

Snel op de hoogte zijn van ontwikkelingen in jouw buurt? Bomen kappen? Huis verbouwen? Buurtfeest? Downloaden in de App Store, Windows Store of Google Play Store een van onderstaande apps.