Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller van dienst te zijn, werken wij uitsluitend op afspraak.

Afspraak maken (Deze link gaat naar een andere website)

Bouwen of verbouwen

Wil je bouwen of verbouwen? Slopen? Een inrit aanleggen? Een boom in je tuin kappen? Of iets anders aan je omgeving veranderen? Mogelijk heb je een omgevingsvergunning nodig. Deze vraag je aan via het Omgevingsloket Online van de Rijksoverheid.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning moet je kosten betalen. Ook als de vergunning wordt geweigerd. De kosten zijn van verschillende factoren afhankelijk. Een duidelijke prijs kunnen wij hier niet noemen. Neem voor vragen over de kosten contact met ons op via 0485-854000.

Stap 1: Vergunning nodig of niet

Je kunt zelf beoordelen of de werkzaamheden vergunningsvrij zijn. Hiervoor moet je de vergunningscheck doorlopen op omgevingsloket online (Deze link gaat naar een andere website)

Stap 2: Flitsvergunning

Voor een aantal (bouw)werkzaamheden is alleen een flitsvergunning nodig. Bij een flitsvergunning krijg je binnen twee weken een besluit op je aanvraag om een omgevingsvergunning. Kijk op de pagina flitsvergunning of je plan voldoet aan de voorwaarden van een flitsvergunning.

Principeverzoek

Woon je in een woonboerderij en wil je deze splitsen? Of wil je de bestemming van je pand wijzigen van agrarisch naar wonen? Dan kan het zijn dat je plan niet past,of strijdig is met het geldende bestemmingsplan. Hiervoor kan je dan een principeverzoek indienen.

Principeverzoek indienen (Deze link gaat naar een andere website)

(kies voor overige activiteiten en na het aangeven van de locatie, kies je voor bouwen)

Bestemmingsplannen bekijken

De gemeente regelt in bestemmingsplannen waar en wat je mag bouwen en waar je terreinen en gebouwen voor mag gebruiken. Heb je (bouw-)plannen controleer dan of deze plannen volgens het bestemmingsplan toegestaan zijn. Een deskundig adviseur kan je hierbij ondersteunen. Hij/zij kan je helpen om jouw aanvraag of principeverzoek verder uit te werken.

Je kunt alle bestemmingsplannen bekijken op Ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een andere website). De bestemmingsplannen die nog in voorbereiding zijn vind je op de pagina bestemmingsplannen overzicht.

Conceptaanvraag (niet beschikbaar)

Het indienen van een conceptaanvraag is tijdelijk niet mogelijk.

Welstand

Als je wilt bouwen of verbouwen, dan kan het zijn dat het bouwplan moet voldoen aan welstandseisen. Welstandseisen zijn eisen waaraan het uiterlijk van bouwwerken moet voldoen. In het geval van welstand gaat het erom of het bouwwerk dat je wilt bouwen of plaatsen, in de omgeving past. Wanneer een gebied welstandsvrij is dan zijn er geen welstandseisen.

Kijk voor meer informatie op de pagina Welstand.

Duurzaam (ver)bouwen

Slim omgaan met energie is goed voor het milieu en je kan er veel geld mee besparen. Daarnaast moeten vanaf 1 januari 2021 alle vergunningsaanvragen voor nieuwbouw voldoen aan de Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG)-eisen. Dit is hét moment om na te denken over slimme duurzame maatregelen voor een gebouw.

Lees op onze pagina energietransitie wat je zelf kan doen.

Land van Cuijk Woont.nl

Kijk op Land van Cuijk woont voor meer informatie over het aanbod van woningen of bouwgrond (Deze link gaat naar een andere website) in het Land van Cuijk.