Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller te kunnen helpen, werken wij alleen op afspraak.

Afspraak maken (Deze link gaat naar een andere website)

Bouwen of verbouwen

Wil je bouwen of verbouwen? Slopen? Een inrit aanleggen? Een boom in je tuin kappen? Of iets anders aan je omgeving veranderen? Mogelijk heb je een omgevingsvergunning nodig. Deze vraag je aan via het Omgevingsloket van de Overheid.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning moet je kosten betalen. Ook als de vergunning wordt geweigerd. De kosten zijn van verschillende factoren afhankelijk. Een duidelijke prijs kunnen wij hier niet noemen. Ook voor een conceptaanvraag of een principeverzoek moet je kosten betalen. Neem voor vragen over de kosten contact met ons op via het formulier "Verzoek om informatie bouwen en wonen".

Op de pagina Legesverordening vind je de legesverordening met een overzicht van alle kosten.

Vergunning nodig of niet

Om te beoordelen of werkzaamheden vergunningsvrij zijn kun je de vergunningscheck doorlopen op het Omgevingsloket (Deze link gaat naar een andere website).

Controleer het omgevingsplan

Heb je volgens de vergunningscheck een omgevingsvergunning nodig voor de activiteit bouw, of wordt er aangegeven dat het bouwplan ook moet voldoen aan het omgevingsplan om geheel vergunningvrij te zijn? Dan kun je op omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart (Deze link gaat naar een andere website) je plan toetsen aan de regels van het omgevingsplan.

Voorwaarden vergunningvrij bouwen

Tips

Conceptaanvraag

Bij een conceptaanvraag kijken we of bouwplannen passen binnen het omgevingsplan. Ook kijken we of er welstandseisen gelden. Als er welstandseisen zijn, vragen wij de welstandscommissie één keer om het plan te beoordelen. Zij geven een advies waarmee je rekening kunt houden bij jouw plannen. Een positieve reactie op een conceptaanvraag wil niet automatisch zeggen dat de aanvraag voor een omgevingsvergunning goedgekeurd wordt. Bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt naar meer onderwerpen gekeken dan alleen welstand en het omgevingsplan.

Het kan zijn dat jouw plannen helemaal niet passen binnen het omgevingsplan. Bijvoorbeeld bij de bouw van woningen op landbouwgrond. We adviseren je voor het indienen van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) of het wijzigen van het omgevingsplan eerst een principeverzoek te doen. Met een principeverzoek kunnen we beoordelen of jouw plan toch mogelijk is.

Beoordelen

Als je bij een conceptaanvraag alle gegevens inlevert met duidelijke details, kunnen we jouw plan beter beoordelen. Na beoordeling laten we weten of jouw plan kans van slagen heeft, en of je nog iets moet aanpassen. Tegen onze beoordeling kun je geen bezwaar maken en niet in beroep gaan. Het is namelijk geen officiële vergunningaanvraag, maar een beoordeling van jouw plannen. Wil je deze mogelijkheid wel? Dan moet je een officiële vergunningaanvraag doen.

Hoe lang duurt het?

Omdat een conceptaanvraag geen officiële aanvraag is, gelden er geen wettelijke termijnen. De behandeltijd voor iedere conceptaanvraag kan sterk verschillen. Dit hangt af van hoe ingewikkeld een conceptaanvraag is en hoe compleet en netjes je de informatie inlevert. Voldoet jouw aanvraag alleen op kleine, ondergeschikte delen niet aan het omgevingsplan, of is er alleen een Welstandtoets nodig? Dan proberen we de aanvraag binnen 6 tot 10 weken te behandelen. Voor grote en ingewikkelde plannen kan deze periode langer zijn.

Geen conceptaanvraag nodig

Ga je kleine aanpassingen aan een gebouw doen? Zoals bijvoorbeeld een kozijn vernieuwen of een dakkapel plaatsen? Je hoeft dan geen conceptaanvraag te doen. Dit kan vaak zonder vergunning. Als dat niet het geval is, moet je een omgevingsvergunning aanvragen.

Wel conceptaanvraag nodig

Is een conceptaanvraag toch nodig regel dit dan online via de vergunningschecker (Deze link gaat naar een andere website). Kies voor overige activiteiten. Geef een locatie aan en kies voor conceptaanvraag. Als je een conceptaanvraag doet, moet je altijd een duidelijk bouwkundig getekend schetsplan (op schaal) inleveren.

Omgevingsplan bekijken

Wij regelen in het omgevingsplan waar en wat je mag bouwen en waar je terreinen en gebouwen voor mag gebruiken. Heb je (bouw-)plannen controleer dan of deze plannen volgens het omgevingsplan toegestaan zijn. Een deskundig adviseur kan je hierbij ondersteunen. Hij/zij kan je helpen om jouw conceptaanvraag of principeverzoek verder uit te werken.

Je kunt het omgevingsplan bekijken op omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart (Deze link gaat naar een andere website) Lopende procedures voor het wijzigingen van het omgevingsplan vind je op de pagina omgevingsplan.

Welstand

Als je wilt bouwen of verbouwen, dan kan het zijn dat het bouwplan moet voldoen aan welstandseisen. Welstandseisen zijn eisen waaraan het uiterlijk van bouwwerken moet voldoen. In het geval van welstand gaat het erom of het bouwwerk dat je wilt bouwen of plaatsen, in de omgeving past. Wanneer een gebied welstandsvrij is dan zijn er geen welstandseisen.

Welstand vrij gebied

Om na te gaan of een gebied welstandsvrij is, kun je het volgende doen:

Duurzaam (ver)bouwen

Slim omgaan met energie is goed voor het milieu en je kan er veel geld mee besparen. Daarnaast moeten alle vergunningsaanvragen voor nieuwbouw voldoen aan de Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG)-eisen.

Meer informatie

Heb je hierboven niet de informatie gevonden die je zocht? Vul dan het formulier verzoek om informatie bouwen en wonen in.

Volg de ontwikkelingen in jouw buurt

Snel op de hoogte zijn van ontwikkelingen in jouw buurt? Meld je dan aan voor de e-mailservice op www.overheid.nl (Deze link gaat naar een andere website).