Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller te kunnen helpen, werken wij alleen op afspraak.

Afspraak maken (Deze link gaat naar een andere website)

Omgevingswet

Vanaf 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. Alle bestaande wetten, regels en afspraken voor onze leefomgeving worden dan samengevoegd in één nieuwe wet: de Omgevingswet.

De Omgevingswet moet zorgen voor een veilige en gezonde leefomgeving. Met leefomgeving bedoelen we onder andere huizen, bedrijven, wegen, scholen, sloten, spoorlijnen, grond, water, lucht en geluid. Kort gezegd: alles wat je buiten ziet, hoort of ruikt. Ben je benieuwd wat de Omgevingswet precies is? In dit filmpje over de Omgevingswet (Deze link gaat naar een andere website) wordt dit uitgelegd.

Heb je een vergunning nodig voor jouw plannen voor bijvoorbeeld jouw huis? Dan krijgt je te straks te maken met de Omgevingswet. Met de Omgevingswet willen we ervoor zorgen dat je sneller en gemakkelijker een vergunning kunt aanvragen. De vergunning kun je dan online aanvragen bij 1 loket: het omgevingsloket. In dit filmpje over het Omgevingsloket (Deze link gaat naar een andere website) zie je hoe dit loket werkt.

Op weg naar één omgevingsplan

De Omgevingswet bevat dus alle wetten die gelden voor de leefomgeving. Maar wat betekent dat precies voor onze gemeente? Wat zijn de nieuwe regels voor onze leefomgeving? Voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld bouwen, monumenten, water, natuur en milieu? Maar ook om de leefomgeving te beschermen? En wat betekent dat voor inwoners, ondernemers, verenigingen? Onder de Omgevingswet komen al dat soort regels in 1 omgevingsplan te staan.

In dit filmpje over het Omgevingsplan (Deze link gaat naar een andere website) wordt dit plan ook verder uitgelegd.

Omgevingsdialoog

Wil je straks iets veranderen in je omgeving? Een dakkapel plaatsen of een tuinhuis bouwen of een woning bouwen? Ga dan in gesprek met de mensen in jouw omgeving. Bijvoorbeeld jouw buren. Of met anderen die met jouw plannen te maken krijgen, of daar last van kunnen krijgen. Dit noemen we participatie of een omgevingsdialoog. Je kunt ook het filmpje over participatie (Deze link gaat naar een andere website) bekijken.

Doorloop het stappenplan

Ook bij de uitwerking van jouw plan is het belangrijk dat je je buren of omwonenden, ondernemers of instellingen hierbij betrekt. Hoe je dit aanpakt, staat in dit stappenplan voor participatie (PDF, 414.7 kB).

Participatie bij gemeentelijke plannen en beleid

Wij vinden het heel belangrijk dat onze inwoners kunnen meedenken. In 2024 stellen we hiervoor beleid op. Dit betekent niet dat we nu niks doen. Afhankelijk van het onderwerp bepalen we hoe de participatie eruit komt te zien. Er is bijvoorbeeld een aparte website waar inwoners kunnen meedenken: Ons Land van Cuijk (Deze link gaat naar een andere website).

Ondernemers en de Omgevingswet

Ook als ondernemer kun je te maken krijgen met de Omgevingswet. Bijvoorbeeld als je een bouwplan wilt ontwikkelen. Om dat te kunnen doen, moet je aan de slag met kennis van de wet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Meer informatie hierover vind je op Startpunt voor bedrijven op aandeslagmetdeomgevingswet.nl (Deze link gaat naar een andere website).

Let op: mogelijk moet je langer wachten op een antwoord of besluit

Vanaf 1 januari werken alle gemeenten in Nederland volgens de nieuwe Omgevingswet. Het kan zijn dat we in het begin tegen een aantal problemen aanlopen. Hierdoor kan het gebeuren dat je langer moet wachten op een antwoord of op een besluit.
Wij doen ons uiterste best om de overgang naar deze nieuwe Omgevingswet zo soepel mogelijk te laten gaan. Wij hopen op je begrip hiervoor.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de Omgevingswet op rijksoverheid.nl (Deze link gaat naar een andere website) of op www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl (Deze link gaat naar een andere website).