Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller te kunnen helpen, werken wij alleen op afspraak.

Afspraak maken (Deze link gaat naar een andere website)

Omgevingswet

Op 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. Alle bestaande wetten, regels en afspraken voor onze leefomgeving worden dan samengevoegd in één nieuwe wet: de Omgevingswet. 

De Omgevingswet is een wet die moet zorgen voor een veilige en gezonde leefomgeving. Met leefomgeving bedoelen we onder andere huizen, bedrijven, wegen, scholen, sloten, spoorlijnen, grond, water, lucht en geluid. Kort gezegd: alles wat je buiten ziet, hoort of ruikt.

Heb je een vergunning nodig voor jouw plannen voor bijvoorbeeld jouw huis, dan krijgt je te straks te maken met de Omgevingswet. Met de Omgevingswet willen we ervoor zorgen dat je sneller en gemakkelijker een vergunning kunt aanvragen. De vergunning kun je dan online aanvragen bij 1 loket.

Op weg naar één Omgevingsplan

De Omgevingswet bevat dus alle wetten die gelden voor de leefomgeving. Maar wat betekent dat precies voor gemeente Land van Cuijk? Wat zijn precies de nieuwe regels voor onze leefomgeving? Voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld bouwen, monumenten, water, natuur en milieu? Maar ook om de leefomgeving te beschermen? En wat betekent dat voor inwoners, ondernemers, verenigingen? Onder de Omgevingswet komen al dat soort regels in 1 nieuw Omgevingsplan te staan. 

Omgevingswet en participatie

Wil je straks iets veranderen in de leefomgeving? Een dakkapel plaatsen of een tuinhuis bouwen of een woning bouwen? Ga dan in gesprek met de mensen in jouw omgeving. Ga in gesprek met bijvoorbeeld jouw buren of met anderen die met jouw plannen te maken krijgen of daar last van kunnen krijgen. Dit noemen we participatie. Op de pagina Participatie bij de Omgevingswet leggen we uit wat participatie in de Omgevingswet betekent.

Ondernemers en de Omgevingswet

Ook als ondernemer kun je te maken krijgen met de Omgevingswet. Bijvoorbeeld als je een bouwplan wilt ontwikkelen. Om dat te kunnen doen, moet je aan de slag met kennis van de wet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Meer informatie hierover vind je op Startpunt voor bedrijven op aandeslagmetdeomgevingswet.nl (Deze link gaat naar een andere website).

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de Omgevingswet op rijksoverheid.nl (Deze link gaat naar een andere website) of op www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl (Deze link gaat naar een andere website).