Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller te kunnen helpen, werken wij alleen op afspraak.

Afspraak maken (Deze link gaat naar een andere website)

Onderzoek granuliet in de Kraaijenbergse plassen

Geplaatst op woensdag 17 mei 2023

De afgelopen weken hebben er in de krant en op sociale media berichten gestaan over granuliet in de Kraaijenbergse plassen en de eventuele effecten op de gezondheid. In dit artikel geven we hierover informatie. Ook delen we informatie die wij van het RIVM en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I & W) hebben ontvangen.

Rapport RIVM

Het ministerie van I & W heeft het RIVM en onderzoeksbureau Deltares de opdracht gegeven een literatuurstudie (bureauonderzoek) uit te voeren naar de mogelijke gevolgen van granuliet in diepe plassen. Het gaat dan vooral om de mogelijke afbraak van de stof poly-acrylamide en de mogelijke vorming van de stof acrylamide. Voor deze literatuurstudie heeft het RIVM gebruik gemaakt van informatie uit eerdere onderzoeken. Uit de literatuurstudie bleek dat er nog teveel onbekend is en dat meer onderzoek nodig is. De staatssecretaris gaat daarom de komende jaren verschillende diepe plassen monitoren om zo meer kennis te vergaren.

Literatuurverkenning en brief aan de kamer

Kamervragen

Het verzoek om onderzoek in de Kraaijenbergse plassen

Net zoals de staatssecretaris vinden wij het als gemeente erg belangrijk dat meer informatie wordt verzameld over de effecten van granuliet in diepe plassen. Eerder onderzoeken zijn nog niet in de Kraaijenbergse plassen uitgevoerd. Dit wilde de voormalige gemeente Cuijk wel graag maar het ministerie heeft daar toen geen gehoor aan gegeven. Daarom doen wij als gemeente Land van Cuijk (nogmaals) het dringend verzoek aan de staatssecretaris om de monitoring in ieder geval in de Kraaijenbergse plassen te gaan doen.

Het gebruik van de plassen

Wij hebben aan het ministerie gevraagd of mensen veilig gebruik kunnen maken van de plassen. Of dat we misschien maatregelen moeten nemen. Het ministerie heeft ons laten weten dat zwemmers, surfers, vissers en zo gebruik kunnen blijven maken van de Kraaijenbergse Plassen. Er is op dit moment geen reden om anders te handelen dan tot nu toe is gedaan.

Omdat er in de Kraaijenbergse plassen gezwommen wordt, wordt ieder jaar onderzocht of het zwemwater voldoet aan de kwaliteitsnormen van zwemwater.nl. Er worden in de periode van april tot en met september verschillende keren monsters genomen. Het zwemwater van de Kraaijenbergse Plassen voldoet de laatste jaren aan deze eisen en hierdoor zijn deze recreatiestranden bestempeld als 'Uitstekend'.

Onderzoek biodiversiteit bodem Kraaijenbergse Plassen

Op dit moment is er onderzoek naar de kwaliteit van de bodem van de gehele Kraaijenbergse Plassen, wat indirect ook wat zegt over de kwaliteit van het water. Dit onderzoek staat los van het bovengenoemde rapport, en is gericht op de flora en fauna in de Kraaijenbergse Plassen. Deze monitor is opgenomen in het uitvoeringsprogramma van de Kraaijenbergse Plassen en stond al in de plannen voor februari 2023. Het rapport is gericht op de natuur in de Kraaijenbergse Plassen.

Vragen?

Heb je nog vragen over dit bericht of de berichten in de krant of op sociale media? Stuur dan een mail naar gemeente@landvancuijk.nl. Dan geven wij je zo snel mogelijk antwoord.