Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller te kunnen helpen, werken wij alleen op afspraak.

Afspraak maken (Deze link gaat naar een andere website)

Subsidie voor activiteiten 80 jaar vrijheid

Geplaatst op vrijdag 5 juli 2024

80 jaar vrijheid

Van september 2024 tot en met augustus 2025 vieren we in Nederland 80 Jaar Vrijheid. Rond dit onderwerp worden ook in onze gemeente verschillende activiteiten georganiseerd. Dat gebeurt door wijk- en dorpsraden, herdenkingscomités en andere verenigingen. Sommige activiteiten organiseren wij zelf en sommige activiteiten steunen wij.

Waarde van vrijheid

Met het steunen van de verschillende activiteiten maken we onze inwoners meer bewust van de waarde van vrijheid. We staan daarmee stil bij de gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog. Ook herdenken iedereen die is omgekomen en geven we blijk van waardering en erkenning van onze veteranen.

Financiële steun

De activiteiten rond 80 Jaar Vrijheid worden financieel gesteund door verschillende instanties. Daarnaast hebben wij ook subsidie beschikbaar voor de activiteiten. Bekijk hieronder een aantal van de bestaande subsidieregelingen.

Subsidie aanvragen

Wil je een aanvraag doen voor deze subsidie? Neem dan contact op met onze project-regisseur 80 Jaar Vrijheid, John Smeelen via kabinet@landvancuijk.nl. Gebruik daarbij als onderwerp: ‘Subsidieregeling 80 Jaar Vrijheid’. Na het contact ontvang je van hem een aanvraagformulier.