Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller van dienst te zijn, werken wij uitsluitend op afspraak.

Afspraak maken (Deze link gaat naar een andere website)

Financiële ondersteuning voor goede ideeën van inwoners

Geplaatst op donderdag 20 april 2023

Op 9 maart heeft de gemeenteraad een nieuw beleid voor subsidies voor wijk- en dorpsraden en inwonersinitiatieven vastgesteld. Een van de onderdelen  hierin is dat goede leefbaarheid ideeën van inwoners in aanmerking kunnen komen voor een financiële steun. Hier is voor ieder dorp en voor iedere wijk (het gebied van de wijkraad) elk jaar 7.500 euro beschikbaar.

Waarvoor is deze subsidie bedoeld?

Deze subsidie is bedoeld om de leefbaarheid in de dorpen en wijken groter maken. Daarnaast kan dit budget helpen bij het behalen van de doelen in de Kernen CV’s. Deze Kernen CV’s zijn door ieder dorp en iedere wijk gemaakt. Er staat in wat inwoners belangrijk vinden voor de leefbaarheid en waar ze graag met de gemeente aan willen werken. (zie www.ons.landvancuijk.nl (Deze link gaat naar een andere website) voor alle kernen CV’s ). De subsidie van 7.500 euro, die nu voor ieder dorp en wijk beschikbaar komt, kan hier aan meehelpen.

Hoe kun je deze subsidie aanvragen?

Hiervoor is een digitaal formulier beschikbaar. 

Elke inwonersgroep, stichting (niet-commercieel) of vereniging die een goed idee heeft om de leefbaarheid te verbeteren  kan deze subsidie aanvragen. Voor ieder dorp of iedere wijk (hiermee bedoelen we het gebied van een wijkraad) is maximaal 7.500 euro beschikbaar. De aanvragen worden opgepakt op volgorde van binnenkomst. Je kunt elk jaar tot en met 31 oktober een aanvraag doen.

Uitgangspunten

Het gaat om een nieuwe subsidievorm. Daarom is er dit jaar voor gekozen om nog geen echte regels op te stellen. Het is vooral belangrijk dat het maatschappelijk belang centraal staat. En dat het een idee is waarvoor draagvlak is (meerdere mensen moeten het een goed idee vinden). Iedere aanvraag wordt door de gemeente gewogen op deze uitgangspunten én de bijdrage aan het gemeenschappelijke- en leefbaarheidsbelang.

Vragen?

Alle informatie over de subsidie is te vinden op de subsidies pagina. Natuurlijk kun je ook contact opnemen met één van de gebiedsmakelaars via telefoonnummer 0485-854000.