Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller te kunnen helpen, werken wij alleen op afspraak.

Afspraak maken (Deze link gaat naar een andere website)

Bodem

Op deze pagina lees je meer over bodemonderzoek en wat je moet doen als grond vervuild is. Ook vind je waar je meer informatie kunt krijgen over de kwaliteit van de bodem op een locatie.

Bodemonderzoek

Bij bouwplannen of het wijzigen van een omgevingsplan is vaak een bodemonderzoek nodig.

Het bodemonderzoek laat je uitvoeren door een erkend en gecertificeerd bedrijf of adviesbureau. Op de website van Rijkswaterstaat kun je zoeken naar erkende instellingen voor bodemonderzoek (Deze link gaat naar een andere website).

Een bodemonderzoek is meestal 5 jaar geldig. Is de grond van de gemeente? Dan moet je de gemeente om toestemming vragen.

In de Nota Bodembeheer Noordoost Brabant 2019-2024 (Deze link gaat naar een andere website) staan regels en richtlijnen over de kwaliteit van de bodem. Hier moet je op letten bij het voorbereiden of uitvoeren van projecten. Je vindt hier bijvoorbeeld hoe je moet omgaan met bodemverontreiniging en de mogelijkheden voor het opnieuw gebruiken van grond.

Bodemkwaliteit

Heb je informatie nodig over de kwaliteit van de bodem op een bepaalde locatie? Bijvoorbeeld als je grond wilt kopen of verkopen, of een omgevingsvergunning wilt aanvragen? Op de website van de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) kun je een omgevingsrapportage downloaden (Deze link gaat naar een andere website). Hierin staat informatie over eerder bodemonderzoek of bodemvervuilende activiteiten. Het opvragen van deze informatie is gratis.

Via onderstaande links vind je nog meer informatie over activiteiten die invloed kunnen hebben op de bodemkwaliteit:

Melden bodemverontreiniging

Bodemverontreiniging moet je melden bij de Omgevingsdienst Brabant Zuidoost (ODZOB) of de gemeente. Controleer op verontreiniging voordat je gaat graven of grondwater gaat gebruiken of lozen.

Heb je een omgevingsvergunning nodig voor je werkzaamheden, of ga je graven in vervuilde grond? Dan mag je pas beginnen als er een saneringsplan is goedgekeurd.

Ernstige bodemverontreiniging uit het verleden

Een ernstige bodemverontreiniging vanuit het verleden (voor 1987, of 1993 voor asbest) moet je melden bij de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) (Deze link gaat naar een andere website). Moet de grond gesaneerd (schoongemaakt) worden? Dit kan meestal via de het Besluit Uniforme Saneringen (BUS). Voor ingewikkelde saneringen of bepaalde stoffen moet je een saneringsplan maken.

Niet ernstige bodemverontreiniging uit het verleden

Wil je gaan graven in grond met een niet ernstige bodemverontreiniging vanuit het verleden? Dan heb je alleen een plan van aanpak nodig. Dit kun je mailen naar de gemeente via: gemeente@landvancuijk.nl. Vermeld daarbij dat het om bodemverontreiniging gaat.

Recente verontreinigingen

Is de verontreinigingen na 1987 (of 1993 voor asbest) ontstaan? Dan kun je een plan van aanpak mailen naar de gemeente via: gemeente@landvancuijk.nl. Vermeld daarbij dat het om bodemverontreiniging gaat.

Meer informatie