Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller te kunnen helpen, werken wij alleen op afspraak.

Afspraak maken (Deze link gaat naar een andere website)

Verzoek om handhaving

Denk je dat iemand zich niet aan de regels houdt? Dan kun je een verzoek om handhaving doen.

Kosten

Een verzoek om handhaving is gratis.

Waarover kan een verzoek om handhaving gaan?

Wordt er gebouwd zonder een vergunning? Gebruikt iemand een bouwwerk of terrein anders dan volgens de bestemming mag? Woont er ergens iemand waar dat niet is toegestaan? Denk je dat de brandveiligheid van een gebouw onvoldoende is? Heeft iemand een oprit uitgebreid of nieuw aangelegd? Is er een beschermde boom gekapt? Zit er een bedrijf op een plaats waar dat niet mag? Voor onder andere dit soort overtredingen kun je een verzoek om handhaving doen.

Probeer eerst met elkaar te praten

Degene waarover je het verzoek om handhaving doet, hoort wie het verzoek om handhaving heeft gedaan. Onze ervaring is, dat het vragen om een handhavingsverzoek meestal de onderlinge relatie slechter maakt. Bijvoorbeeld bij burenruzies. We raden je daarom aan eerst met elkaar te praten. Dit levert vaak veel meer op dan een verzoek om handhaving.

Het kan best lastig zijn om met buren in gesprek te komen. Lukt het niet, of loopt het gesprek op niets uit? Neem dan eens contact op met buurtbemiddeling. Op de website Buurtbemiddeling Land van Cuijk (Deze link gaat naar een andere website) lees je wat deze partij voor je kan betekenen.

Alleen voor belanghebbenden

Een verzoek om handhaving kun je alleen doen als je belanghebbende bent. Dat betekent dat je direct bij de situatie bent betrokken. Bouwen ze bij jouw buren bijvoorbeeld een schuur zonder vergunning? Dan ben je belanghebbende. Gaat het om iemand in een dorp verderop dan ben je geen belanghebbende.

Om te kunnen beoordelen of je een belanghebbende bent, moet bekend zijn wie om handhaving vraagt. Daarom kun je niet anoniem een verzoek om handhaving doen.

Als duidelijk is dat je belanghebbende bent, starten we een onderzoek. We kijken dan onder andere of er inderdaad iets is gebeurd dat niet mag. Jouw verzoek om handhaving sturen we door naar de (mogelijke) overtreder. De overtreder weet dan wie het verzoek om handhaving heeft gedaan. Dat is nodig omdat die persoon zich moet kunnen verdedigen tegen het verzoek om handhaving. Wil je niet dat jouw gegevens bekend worden bij de overtreder, dan kan je in plaats van een verzoek om handhaving ook een melding doen (Deze link gaat naar een andere website).

Tijdens de behandeling van een verzoek kijken we naar jouw belangen en naar de belangen van de persoon over wie het verzoek om handhaving gaat. Het hangt af van de situatie of we wel of niet gaan handhaven

Verzoek om handhaving doen

Een verzoek om handhaving kan alleen schriftelijk. Stuur een brief naar Gemeente Land van Cuijk, Postbus 7, 5360 AA in Grave. Je kunt het verzoek ook persoonlijk inleveren bij de balie van het gemeentehuis. Verzoeken die niet compleet zijn, of via e-mail binnenkomen worden niet geaccepteerd.

Zet minimaal de volgende informatie in de brief:

Hoe verloopt een handhavingstraject?

Bij een overtreding kunnen we een handhavingstraject starten. Zo'n traject bestaat uit maximaal 3 stappen om de overtreding door de overtreder te laten stoppen:

In het begin ontvangt een overtreder dus een waarschuwing via de post of in een gesprek. Als de overtreding dan niet wordt gestopt, sturen we een brief waarin we laten weten dat we het plan hebben om een last onder dwangsom op te leggen. Daarmee dwingen we de overtreder de overtreding te beëindigen. De overtreder mag daar een reactie op geven (dat heet een zienswijze). Als de overtreding dan nog steeds niet is gestopt en de zienswijze geen reden geeft om te stoppen met handhaving, leggen we een last onder dwangsom op. De overtreder krijgt dan een laatste periode om de overtreding te stoppen. Doet de overtreder dat dan nog steeds niet, niet helemaal of niet op tijd dan moet de overtreder dwangsommen of boetes betalen. Dwangsommen zijn geldbedragen die een overtreder moet betalen als hij niet aan de last onder dwangsom voldoet. Hiermee proberen we een overtreder te dwingen om een overtreding te stoppen.

Hoe lang duurt het?

Een handhavingstraject kan een paar maanden tot jaren duren. Dit hangt af van hoe ingewikkeld de zaak is.

Bij een overtreding onderzoeken wij of de overtreding kan worden gelegaliseerd. Dat kan bijvoorbeeld door het alsnog aanvragen van een (omgevings)vergunning. Dit zijn wij verplicht en dit heet een legalisatieonderzoek. Je krijgt altijd een beslissing op je verzoek om te handhaven (we wijzen het verzoek toe of af). Dit kan enige tijd duren. Dat komt omdat het onderzoek tijd kost. Als sprake is van een overtreding dan kost het handhavingstraject ook enige tijd. Natuurlijk houden we je op de hoogte van de voortgang.

Niet handhaven

Het is ook mogelijk dat we besluiten niet te handhaven, ook al gaat het om een overtreding. Handhaving moet namelijk evenredig zijn. En in sommige gevallen weegt het belang om te handhaven niet op tegen het belang van de verzoeker om handhaving, of de overtreder.

Overtreding melden

Wil je een melding van een overtreding doen? Dat kan via e-mail. Mail je melding naar gemeente@landvancuijk.nl. Geef in elk geval de volgende informatie:

Doe je een melding? Dan ontvang je geen beslissing van ons. Wel kijken we of we iets met jouw melding kunnen doen.

Iets anders melden

Wil je ergens anders een melding over doen, bijvoorbeeld over iets in de openbare ruimte? Dan kan dat op de pagina melding over de buitenruimte. Voorbeelden van dingen die je kunt melden zijn: fout parkeren, zwerfvuil, een gat in de weg, afgewaaide takken of omgewaaide bomen.