Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller van dienst te zijn, werken wij uitsluitend op afspraak.

Afspraak maken (Deze link gaat naar een andere website)

Volgende stap in ontwikkeling Waterpark Dommelsvoort

Geplaatst op donderdag 25 mei 2023

Op dinsdag 23 mei is het concept masterplan Waterpark Dommelsvoort vastgesteld. In dit masterplan staan wensbeelden en kaders voor de toekomstige ontwikkeling van het vakantiepark aan de zuidkant van de Kraaijenbergse Plassen. Het water- en natuurrijke recreatiepark wordt ontwikkeld door TopParken. Het gaat bestaan uit zo’n 550 recreatiewoningen en 400 ligplaatsen voor boten.

Het maken van het concept masterplan is een belangrijke volgende stap in de ontwikkeling van het waterpark. Wethouder Maarten Jilisen is erg blij met het plan dat nu voorligt:“We vinden het belangrijk dat het plan goed past in de omgeving. Er is in het masterplan dan ook veel aandacht voor natuur en water en een bebouwing die ook echt in deze omgeving past.”

Water en natuur

Waterpark Dommelsvoort wordt een park waar water en natuur centraal staan en waarbij de recreatiewoningen ‘te gast’ zijn. Landschap en bebouwing kunnen niet los van elkaar worden gezien. Daarom staan in het masterplan het beeldkwaliteitsplan voor de gebouwen én het landschapsplan. Zo komt de het gezamenlijke ontwerp het best tot zijn recht.”

In gesprek met betrokken partijen

Bij het maken van dit plan zijn verschillende partijen betrokken, hieronder de dorpsraden, omwonenden en ondernemers uit de directe omgeving en de gebruikers van de plas. Ook bij het vertalen van het concept masterplan naar het uiteindelijk ontwerp worden de partijen door de ontwikkelaar TopParken betrokken. De komende maanden volgen hiervoor nog verschillende ‘keukentafelgesprekken’. Net voor de zomervakantie is er nog een bijeenkomst voor de gemeenteraad en een inloopbijeenkomst voor inwoners. Wethouder Jilisen: “Waterpark Dommelsvoort is een ingewikkelde ontwikkeling met een lange voorgeschiedenis. We hebben te maken met veel partijen. We vinden het belangrijk dat zij goed worden meegenomen in de ontwikkeling.”

Wat is een masterplan?

In het masterplan zijn de hoofdstructuur en de ruimtelijke inrichting van Waterpark Dommelsvoort uitgewerkt. In het plan staan bijvoorbeeld het ontwerp voor het landschap en de beeldkwaliteiten van de gebouwen en de openbare ruimte. Het doel van het masterplan is om een goed beeld te geven van het hele gebied.

Bekijk het masterplan en alle kaarten (Deze link gaat naar een andere website) via ons raadsinformatiesysteem.

Milieueffectrapportage

Naast het masterplan wordt ook een Milieueffectrapportage (MER) gemaakt. Hierin worden de gevolgen van het plan voor bijvoorbeeld natuur, geluid en verkeersveiligheid in kaart gebracht. De resultaten uit de MER kunnen nog leiden tot aanpassing van het masterplan.