Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller te kunnen helpen, werken wij alleen op afspraak.

Afspraak maken (Deze link gaat naar een andere website)

Mantelzorg

De gemeenten in het Land van Cuijk hebben gezamenlijk de Nota Mantelzorg Land van Cuijk 2020-2023 vastgesteld. Deze nota is tot stand gekomen in samenwerking met mantelzorgers en met organisaties gericht op zorgontvangers, vrijwilligers en respijtzorg. De uitvoering van de actiepunten wordt een samenspel van gemeenten, betrokken professionele en informele organisaties en is gebaseerd op zes thema’s:

Voor meer informatie over mantelzorg in de gemeente Land van Cuijk kun je terecht op de website van het Mantezorg- en vrijwilligersplein (Deze link gaat naar een andere website)

Mantelzorgwaardering

Als jij mantelzorger bent, heb je ieder jaar recht op de mantelzorgwaardering. Daarmee wil de gemeente Land van Cuijk laten zien dat ze jouw inzet enorm waardeert. Op het Mantelzorg vrijwilligersplein (Deze link gaat naar een andere website) vind je meer informatie en kun je de waardering aanvragen.

Pré mantelzorg

Prettig zelfstandig blijven wonen, ook straks

Zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, is wat iedereen wil. Bij voorkeur in het eigen huis, of in een huis dat is afgestemd op de wensen en behoeften van de bewoners. Het mooiste is zelfs nog als dat huis dichtbij de kinderen of naasten is. Zo blijf je in contact met hen en kunnen eventuele zorgtaken dichtbij verricht worden. Maar, wanneer maak je de stap? Voor mensen die vooruitlopend op een zorgsituatie hiervoor maatregelen willen treffen, is er het pré-mantelzorgbeleid.

De gemeenten in het Land van Cuijk bieden – onder voorwaarden - de mogelijkheid om alvast een mantelzorgwoning te plaatsen op het eigen perceel of bij een naaste. Ook als er nog niet meteen sprake is van een mantelzorgsituatie. De mantelzorgwoning wordt als het ware preventief geplaatst. Dit heeft als voordeel dat de bewoner zelfstandig kan blijven wonen en in de toekomst de garantie heeft van nabije zorg.

Hoe gaat het in z’n werk

Heb je interesse in het plaatsen van een pré-mantelzorgwoning? Neem dan contact op met de gemeente. Zij beoordelen jouw aanvraag als een ‘buitenplanse afwijking’. Dit betekent dat het een tijdelijke afwijking is van het geldende bestemmingsplan, voor maximaal 10 jaar. Hiervoor gelden voorwaarden. Bekijk de voorwaarden in artikel 4 en 5 van de Beleidsregel Pré-mantelzorgwoningen 2023 gemeente Land van Cuijk (Deze link gaat naar een andere website).

Beoordeling

Vervolgens wordt beoordeeld of de komst van een extra bewoner op het betreffende perceel consequenties heeft voor de omgeving. Het is niet toegestaan om een tweede (reguliere) woning te realiseren. Vervolgens checkt de gemeente of het perceel zich leent voor tijdelijke extra bewoning qua woon- en leefomgeving en of voldaan kan worden aan de actuele parkeernormen. Vanzelfsprekend moet het plan voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Een planschadeovereenkomst maakt onderdeel uit van het proces. Hierin worden afspraken gemaakt over eventuele schade die door omwonenden wordt ondervonden van het ‘afwijkingsbesluit’ en de afhandeling daarvan door de aanvrager. Als alles in orde is, wordt er toestemming verleend en kun je een mooie tijdelijke woning plaatsen met het oog op de toekomst.

Meer weten

Wil je weten of het bij jou mogelijk is een pré-mantelzorgwoning te plaatsen en waar je in jouw specifieke situatie aan moet voldoen? Neem dan contact met ons op via 0485-854000.

Mantelzorg- en vrijwilligersplein

Voor concreet advies kun je terecht bij het Mantelzorg- en vrijwilligersplein. Het Mantelzorg- en vrijwilligersplein is het adviespunt en expertisecentrum voor mantelzorgers, beroepskrachten en vrijwilligers in het Land van Cuijk. Je kunt daar terecht voor tips, informatie over lotgenotencontact, voorzieningen en regelingen, advies, cursussen, training en ondersteuning. Zij hebben veel kennis en informatie in huis rondom mantelzorg, welzijn en zorg in het algemeen. Ga voor meer informatie naar de website van het Mantezorg- en vrijwilligersplein (Deze link gaat naar een andere website).