in hetLand van Cuijk

Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller van dienst te zijn, werken wij uitsluitend op afspraak.

Afspraak maken

Exploitatievergunning

Voor het exploiteren van een openbare inrichting heb je mogelijk een exploitatievergunning nodig. Je hebt een openbare inrichting wanneer  in je bedrijf klanten kunnen overnachten (logies), dranken worden geschonken of rookwaren of eten voor directe consumptie worden bereid of verstrekt. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zijn echter categorieën van bedrijven benoemd die uitgezonderd zijn van deze vergunningsplicht. 

Horecabedrijven waar alcoholhoudende dranken worden verkocht en/of worden genuttigd, hebben een Alcoholwetvergunning nodig.

Aanvragen

Vraag de exploitatievergunning online aan of neem contact op met een van de medewerkers van team Vergunningen via 0485-854000. 

Wet Bibob

Vraag je een exploitatievergunning aan dan wordt ook een onderzoek ingesteld naar jouw achtergrond en die van jouw bedrijf. Dit is een integriteitsonderzoek op grond van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur(Bibob). De Wet Bibob is een (preventief) bestuursrechtelijk instrument. Als er een ernstig gevaar dreigt dat bijvoorbeeld een vergunning wordt misbruikt, kan het bevoegde bestuursorgaan de aanvraag weigeren of de afgegeven vergunning intrekken.

Beslistermijn

De gemeente beslist binnen acht weken of je een exploitatievergunning krijgt. Op het moment dat de gemeente nog wacht op (aanvullende) stukken van jouw kant, wordt de termijn tijdelijk stopgezet.

Volg de ontwikkelingen in jouw buurt

Snel op de hoogte zijn van ontwikkelingen in jouw buurt? Bomen kappen? Huis verbouwen? Buurtfeest? Downloaden in de App Store, Windows Store of Google Play Store een van onderstaande apps.