Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller te kunnen helpen, werken wij alleen op afspraak.

Afspraak maken (Deze link gaat naar een andere website)

Alcoholwetvergunning

Horecabedrijven en slijterijen, maar ook para commerciële instellingen (sportkantines, bedrijfsrestaurants en buurt- en dorpshuizen), hebben een alcoholwetvergunning nodig om alcoholhoudende dranken te mogen verkopen en/of te laten nuttigen. Bij horecabedrijven en para commerciële instellingen geldt dat de alcoholhoudende dranken alleen ter plaatse verstrekt en genuttigd mogen worden. Ook als je alleen alcoholhoudende dranken met minder dan 15% alcohol schenkt, heb je een alcoholwetvergunning van de gemeente nodig. Een slijterij mag alleen alcoholhoudende drank verkopen die de klant meeneemt en ergens anders opdrinkt.

Voor het aanvragen van deze vergunning is een intakegesprek verplicht. Neem voordat je een aanvraag doet eerst contact op met de medewerkers van Team vergunningen via 0485-854000 voor een afspraak. Heb je al een intakegesprek gehad, vraag dan de vergunning aan via de vergunningchecker.

Kosten

Kosten 2024

Bij exploitatie van een openbare inrichting bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

Voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 2:28, lid 16 van de APV voor het wijzigen van de lokaliteiten/terrassen op de vergunning bedraagt het tarief € 132,85

Bij het uitoefenen van een horeca- of slijtersbedrijf bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

Voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet voor het wijzigen van de lokaliteiten/terrassen op de vergunning bedraagt het tarief € 166,05

Wanneer vergunning aanvragen

Deze regels gelden ook bij de start of overname van een sportkantine, buurthuis et cetera.

Een alcoholwetvergunning is persoonsgebonden en wordt verleend voor onbepaalde tijd. 

Verandert een leidinggevende(n) van je horecabedrijf? Dan moet je dit bij ons melden en een wijziging van het aanhangsel van de alcoholwetvergunning aanvragen. Verandert je horecabedrijf bouwtechnisch zo dat de omschrijving in je vergunning niet meer klopt? Dan moet je dit binnen een maand bij ons melden en een wijziging van de lokaliteiten van de alcoholwetvergunning bij ons aanvragen. Dit geldt ook voor het aanleggen van een terras bij de inrichting waar alcoholhoudende dranken worden genuttigd. Neem bij twijfel altijd contact op met de gemeente, Team Vergunningen via 0485-854000

Voorwaarden

Register Sociale Hygiëne

Leidinggevenden van organisaties waar alcohol geschonken of verkocht wordt, moeten voldoende kennis hebben over sociale hygiëne (Deze link gaat naar een andere website). Dit is een voorwaarde om een alcoholwetvergunning te krijgen. Om dit te bewijzen heb je een verklaring sociale hygiëne nodig. Zo'n verklaring krijg je als je een door de Landelijke commissie sociale hygiëne (Lcsh) (Deze link gaat naar een andere website) goedgekeurd diploma hebt. Dit diploma moet ingeschreven zijn in het Register Sociale Hygiëne (Deze link gaat naar een andere website).

Sinds 1 juli 2023 zorgt de Lcsh voor het Register Sociale Hygiëne. Iedereen met een door Lcsh goedgekeurd diploma kan zich inschrijven in het nieuwe register (Deze link gaat naar een andere website). Stond je al vóór 1 juli 2023 ingeschreven in het oude register van de SVH (Deze link gaat naar een andere website), herbevestig dan je inschrijving (Deze link gaat naar een andere website)om in het nieuwe register van Lcsh te worden opgenomen. Doe je dit niet, dan vervalt jouw inschrijving op 1 juli 2028 en word je uit het register verwijderd.

Para commerciële instellingen

Voor  para commerciële instellingen, zoals verenigingen en stichtingen, geldt een aantal aanvullende regels.

Aanvragen

Voor het aanvragen van deze vergunning is een intakegesprek verplicht. Neem voor het aanvragen van deze vergunning contact op met de medewerkers van Team vergunningen via 0485-854000 voor het maken van een afspraak. Heb je al een intakegesprek gehad, vraag dan de vergunning aan via de vergunningchecker.

Wet Bibob

Vraag je een alcoholwetvergunning aan dan wordt ook een onderzoek ingesteld naar jouw achtergrond en die van jouw bedrijf. Dit is een integriteitsonderzoek op grond van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur(Bibob). De Wet Bibob is een (preventief) bestuursrechtelijk instrument. Als er een ernstig gevaar dreigt dat bijvoorbeeld een vergunning wordt misbruikt, kan het bevoegde bestuursorgaan de aanvraag weigeren of de afgegeven vergunning intrekken. 

Beslistermijn

De gemeente beslist binnen acht weken of je een alcoholwetvergunning krijgt. Op het moment dat de gemeente nog wacht op (aanvullende) stukken van jouw kant, wordt de termijn tijdelijk stopgezet. Vraag je de vergunning aan voor een vereniging of stichting? Dan krijgt je binnen zes maanden bericht. 

Bezwaar maken

Ben je het niet eens met een beslissing van de gemeente? Dan kun je hier bezwaar tegen maken. Ga voor meer informatie hierover naar de pagina bezwaar maken tegen een beslissing van de gemeente.

Volg de ontwikkelingen in jouw buurt

Snel op de hoogte zijn van ontwikkelingen in jouw buurt? Bomen kappen? Huis verbouwen? Meld je dan aan voor de e-mailservice op www.overheid.nl (Deze link gaat naar een andere website).