Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller te kunnen helpen, werken wij alleen op afspraak.

Afspraak maken (Deze link gaat naar een andere website)

Asbest verwijderen

Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom zijn er strenge regels als je asbest wilt verwijderen.

Wil je asbest verwijderen? Het verwijderen van asbest moet je altijd melden bij de gemeente via een melding sloopactiviteit.

Asbest herkennen

Alle asbesthoudende producten (Deze link gaat naar een andere website) hebben een vezelige structuur. Er zijn 2 soorten asbestproducten:

  1. Hechtgebonden asbestproducten, zoals golfplaten en plafondplaten. Hierbij is soms lastig te zien of er sprake is van een vezelige structuur, omdat de asbest vastzit in een ander materiaal, meestal cement. Sinds 1993 is het verkoop van deze producten verboden.

  2. Los asbest, zoals vloerzeil en isolatiekoord. Deze producten werden tot 1983 verkocht.

Wit asbest werd het meest gebruikt. Producten en materialen met wit asbest hebben een witte tot lichtgrijze kleur. Maar alleen met een microscoop kun je met zekerheid zien of ergens asbest in zit. Een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf kan voor je nagaan of er in je woning asbest zit. Dit onderzoek kost geld. Bedrijven vind je via de website van Ascert (Deze link gaat naar een andere website).

Waar je in de meeste materialen het herkennen van asbest dus beter kunt overlaten aan een asbestinventarisatiebedrijf, kun je dit bij golfplaten wel makkelijk controleren.

Op de één-na-laatste golfplaat staan namelijk letters:

Ontbreekt deze codering of is deze niet zichtbaar, dan is het materiaal minimaal 'asbest verdacht'! Of het daadwerkelijk asbest betreft kan enkel na onderzoek worden vastgesteld. Hierbij geldt... het is asbest tot het tegendeel bewezen is. Bij het niet kunnen aantonen van asbestvrije platen is een melding sloopactiviteit noodzakelijk.

Zelf asbest verwijderen

De volgende werkzaamheden aan asbesthoudende materialen mag je als particulier zelf uitvoeren:

Let op:

Asbest afvoeren

Als particulier mag je tot 35 m2 of 500 kg asbest gratis inleveren bij de milieustraten in Haps en Boekel.

Voorwaarden:

Asbest laten verwijderen

Wil je meer dan 35 m2, ofwel 500 kg asbest verwijderen? Of gaat het om losse buizen of vastgelijmde vloerbedekking? Dan mag je dit niet zelf doen. Je moet dan een speciaal bedrijf inschakelen. Er zijn verschillende subsidieregelingen.

Melding sloopactiviteit

Het verwijderen van asbest moet je altijd bij ons melden via een melding sloopactiviteit. Op de pagina slopen vind je meer informatie over een melding sloopactiviteit. Ook als je bijvoorbeeld vergunningsvrij mag (ver)bouwen, moet je het melden als hierbij asbest vrijkomt. Als je niet de eigenaar bent van de woning, maar de huurder, moet je eerst contact opnemen met de verhuurder.

Ga naar het omgevingsloket van Overheid.nl (Deze link gaat naar een andere website) om een melding te doen.

Om een melding sloopactiviteit te doen, heb je de volgende gegevens nodig: