Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller te kunnen helpen, werken wij alleen op afspraak.

Afspraak maken (Deze link gaat naar een andere website)

Aanslag gemeentelijke belastingen

Jaarlijks ontvang je de aanslag gemeentelijke heffingen. Normaal gesproken eind februari. Soms lukt dat niet voor iedereen. Op de aanslag staan de heffingen die voor jou van toepassing zijn.

Belastingloket

Je kunt eenvoudig betalingen en nog niet betaalde bedragen bekijken bij het Belastingloket (Deze link gaat naar een andere website). Inloggen met DigiD.

Papieren post digitaal lezen

Het is helaas niet meer mogelijk de aanslaggegevens digitaal te bekijken via de PTX-code. De termijn van 14 dagen is inmiddels voorbij. Je kunt nog wel de documenten bekijken via het belastingloket (Deze link gaat naar een andere website).

Verschillen ten opzichte van het vorige belastingjaar

De gemeenteraad heeft in december 2023 besloten een aantal tarieven als volgt te verhogen:

Voor een gemiddeld huishouden met een gemiddelde WOZ-waarde is de lastendruk in 2024 hoger. Hieronder kun je terugzien wat dit (gemiddeld) betekent:

Berekening lastendruk in euro's
Eigenaar/bewoner gemiddeld huishouden 2023 2024 Verschil
Onroerendezaakbelastingen (OZB) 357,00 383,00 +26,00
Afvalstoffenheffing 214,00 223,00 +9,00
Rioolheffing eigenaar 117,00 124,00 +7,00
Rioolheffing gebruiker 125,00 132,00 +7,00
Totaal 813,00 862,00 +49,00
Stijging ten opzichte van 2023 +6%

Berekening lastendruk in euro’s
Huurder gemiddeld huishouden 2023 2024 Verschil
Afvalstoffenheffing 214,00 223,00 +9,00
Rioolheffing gebruiker 125,00 132,00 +7,00
Totaal 339,00 355,00 +16,00
Stijging ten opzichte van 2023 4,7%

Waarom is je aanslag OZB en de stijging hoger dan die in deze tabel?

Vragen over de aanslag of WOZ-waarde

Je kunt heel eenvoudig bij het belastingloket jouw taxatieverslag bekijken. (Deze link gaat naar een andere website). Op het taxatieverslag staan waarden (verkoopcijfers) van vergelijkbare woningen. Bekijk die eerst voordat je hier vragen over stelt.

Ben je het toch niet eens met de WOZ-waarde, of heb je na het lezen van alle uitleg toch nog vragen? Neem dan contact op met het team Belastingen, telefoonnummer 0485-853500 of stuur een e-mail naar belastingen@landvancuijk.nl. Zet in je e-mail je telefoonnummer en het aanslagnummer. Dan kunnen wij je nog sneller helpen.

Aanslagbiljet in berichtenbox MijnOverheid

Ben je al aangemeld bij de berichtenbox van MijnOverheid (Deze link gaat naar een andere website)? Dan staat de aanslag gemeentelijke heffingen in jouw Berichtenbox. Zo niet, dan kun je je aanmelden voor een berichtenbox op mijn.overheid.nl (Deze link gaat naar een andere website). De aanslagen in de toekomst komen dan in jouw Berichtenbox.

Geen aanslag ontvangen

Heb je geen aanslag ontvangen en denk je dat je er wel een zou moeten krijgen? Kijk dan eerst in jouw Berichtenbox op www.mijn.overheid.nl (Deze link gaat naar een andere website) of de aanslag in jouw berichtenbox staat.

Als je geen aanslag kunt vinden, neem dan contact op met team Belastingen via 0485–853500 of stuur een e-mail naar belastingen@landvancuijk.nl. Het kan zijn dat de gemeente je aanslag nog niet heeft kunnen versturen. Bijvoorbeeld door een verbouwing die nog niet is verwerkt.

Bezwaar maken tegen de aanslag of tegen de WOZ-waarde

Bij het belastingloket (Deze link gaat naar een andere website) kun je eenvoudig je taxatieverslag bekijken. Op het taxatieverslag staan waarden (gerealiseerde verkoopcijfers) van vergelijkbare woningen. Bekijk die eerst. Dat verklaart vaak al veel. Dan heeft het vaak geen nut om bezwaar te maken.

Als je hierna toch van plan bent om bezwaar te maken, neem dan eerst contact op met het team Belastingen via 0485-853500 of via belastingen@landvancuijk.nl. Vaak voorkom je hiermee dat je bezwaar moet maken. Daar heb jij, maar ook de gemeente, voordeel van. Komen we er samen niet uit? Dan kun je daarna altijd nog officieel bezwaar maken.

Waardering is geen exacte wetenschap.

Er is altijd een zekere bandbreedte. Bijvoorbeeld: een kostenpost voor onderhoud aan de woning leidt niet direct tot een waardevermindering met hetzelfde bedrag. Als de waarde toch te hoog blijkt, wat betekent dat financieel voor je aanslagen OZB (gemeente), watersysteemheffing (waterschap) en inkomstenbelasting (eigenwoningforfait Rijk)?

Voorbeeld onderhoud aan de woning
Verlaging en gevolg: € 5.000 € 10.000 € 15.000
OZB - € 5,33 - € 10,66 -€ 15,99
Watersysteemheffing - € 1,47 - € 2,94 - € 4,41
Inkomstenbelasting - € 17,50 - € 35,00 - € 52,50
Totaal - € 24,30 - € 48,60 - € 72,90

Je kunt heel eenvoudig bezwaar maken via het Belastingloket (Deze link gaat naar een andere website). Je moet daar inloggen met je DigiD.

Lukt dit niet via het Belastingloket dan kan bezwaar maken ook met een brief (bezwaarschrift). Dat moet dan binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet. Het bezwaarschrift kun je sturen naar: Gemeente Land van Cuijk afdeling belastingen, Postbus 7, 5360 AA Grave.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

Zelf bezwaar maken is goedkoper dan het inschakelen van een bezwaarbureau

Bezwaar maken kun je het beste zelf doen. Als je zelf bezwaar maakt tegen de WOZ-waarde, bespaart dit de gemeente gemeenschapsgeld. Kies je ervoor een (gratis) bezwaarbureau in te schakelen, dan kan dit de gemeente veel geld kosten door het toekennen van een proceskostenvergoeding. Deze kosten komen weer indirect bij jou terecht, omdat dit wordt verrekend in het tarief voor de onroerendezaakbelasting.

Bekijk eens onderstaande video. De video laat zien dat zelf bezwaar maken heel eenvoudig is en waarom het beter is om zelf bezwaar te maken.

Proceskostenvergoeding WOZ

Heb je voor het maken van bezwaar tegen de WOZ-waarde een bezwaarbureau ingeschakeld?

Vanaf 1 januari 2024 moeten wij verplicht een eventuele vergoeding van de proceskosten (bij een succesvol bezwaar) uitbetalen aan jou als belanghebbende. Vroeger betaalden we deze proceskosten uit aan het bureau dat namens jou bezwaar had gemaakt. Je moet dus vanaf nu zelf regelen dat een eventuele proceskostenvergoeding wordt doorbetaald aan het bureau dat je hebt ingeschakeld.

Gevolgen aanslag bij verhuizing

Afvalstoffenheffing en Rioolheffing gebruiker

Verhuis je naar een andere gemeente en heb je jezelf ingeschreven in de nieuwe gemeente? Dan krijg je ontheffing voor het aantal volle kalendermaanden dat je geen gebruiker meer bent van de woning. De datum waarop je bent uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Land van Cuijk is hierbij belangrijk.

OZB en rioolheffing eigenaar

De onroerendezaakbelasting (OZB) en de rioolheffing eigenaar, moeten betaald worden door degene die op 1 januari van het betreffende belastingjaar eigenaar is van een woning. Als je jouw woning na 1 januari verkoopt, dan moet je toch de OZB en rioolheffing eigenaar voor het hele belastingjaar betalen. Vaak betaalt de nieuwe eigenaar (een gedeelte van) deze belastingen aan jou terug. Dit wordt geregeld bij de notaris. Vraag dit voor de zekerheid na.

Verhuizing naar een andere gemeente

Als je verhuist naar een andere gemeente en je inschrijft bij de nieuwe gemeente, word je uitgeschreven bij de gemeente Land van Cuijk. Hierdoor krijg je automatisch ontheffing voor de afvalstoffenheffing en rioolheffing gebruiker voor het aantal volle kalendermaanden dat je geen gebruiker meer bent van de woning in de gemeente Land van Cuijk. Je krijgt dan van de nieuwe gemeente een nieuwe aanslag.

Verhuizing binnen de gemeente

Bij een verhuizing binnen de gemeente ontvang je geen vermindering of nieuwe aanslag. De oorspronkelijke aanslag afvalstoffenheffing en rioolheffing gebruiker veranderen daardoor niet.