in hetLand van Cuijk

Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller van dienst te zijn, werken wij uitsluitend op afspraak.

Afspraak maken

Aanslag gemeentelijke belastingen

Jaarlijks ontvang je de aanslag gemeentelijke heffingen. Op de aanslag staan de heffingen die voor jou van toepassing zijn. Het gaat bijvoorbeeld om de afvalstoffenheffing, het reinigingsrecht, de rioolheffing en de reclamebelasting. Als het voor jou van toepassing is staat ook de WOZ-waarde van je woning op de aanslag (WOZ-beschikking). WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken.

Vragen over de aanslag of WOZ-waarde

Ben je het niet eens met de WOZ-waarde of heb je na het lezen van de toelichting achterop het aanslagbiljet nog vragen? Neem dan contact op met het team Belastingen, telefoonnummer 0485-854000, e-mail belastingen@landvancuijk.nl. Vermeld je telefoonnummer en aanslagnummer in het e-mailbericht, dan kunnen wij je nog sneller helpen. 

Aanslagbiljet in berichtenbox MijnOverheid

Ben je al aangemeld bij MijnOverheid? Dan staat het aanslagbiljet gemeentelijke heffingen in jouw Berichtenbox. Je kunt je hiervoor ook aanmelden via www.mijn.overheid.nl. Toekomstige aanslagbiljetten zullen dan in jouw Berichtenbox worden geplaatst.  

Geen aanslag ontvangen

Heb je geen aanslag ontvangen en  denk je dat je er wel één zou moeten krijgen? Kijk dan eerst in jouw Berichtenbox via www.mijn.overheid.nl om te zien of jouw aanslag hier klaarstaat. Als je geen aanslag kunt vinden, neem dan contact op met team Belastingen via telefoonnummer 0485–854000 of stuur een e-mail naar belastingen@landvancuijk.nl

Bezwaar maken tegen de aanslag of tegen de WOZ-waarde

Wanneer je van plan bent om bezwaar te maken, is het verstandig om eerst de toelichting achterop het aanslagbiljet te lezen. Je kunt voor meer informatie ook contact opnemen met team Belastingen via 0485-854000 of via e-mail belastingen@landvancuijk.nl. Dit voorkomt in veel gevallen het maken van bezwaar. Daar ben jij, maar ook de gemeente, bij gebaat. Komen we er samen niet uit? Dan kun je daarna altijd nog officieel bezwaar maken.  

Als je ervoor kiest om toch bezwaar te maken, dan moet dit altijd schriftelijk en binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet. Tegen de hoogte van een belastingtarief kan nooit bezwaar worden gemaakt. 

Bezwaar maken

Je kunt jouw bezwaarschrift sturen naar:

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

Gevolgen aanslag bij verhuizing

Afvalstoffenheffing en Rioolheffing gebruiker

Bij verhuizing naar een andere gemeente ontvang je ontheffing voor het volle aantal kalendermaanden dat je geen gebruiker meer bent van de woning. De datum waarop je bent uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Land van Cuijk is hierbij in beginsel bepalend.

OZB en Rioolheffing eigenaar

Bij de onroerendezaakbelasting (OZB) en de rioolheffing eigenaar is ontheffing / teruggave van (een deel van) de aanslag niet van toepassing, omdat deze belastingen worden opgelegd aan degene die op 1 januari van het betreffende belastingjaar eigenaar is van een woning. Als je jouw woning na 1 januari verkoopt, dan moet je toch de OZB en rioolheffing eigenaar voor het gehele belastingjaar betalen. Gebruikelijk is wel dat de nieuwe eigenaar (een gedeelte van) deze belastingen aan jou vergoedt. Dit regelt de notaris. Vraag dit voor de zekerheid na bij de notaris die betrokken is bij verkoop/aankoop van de woning. 

Verhuizing naar een andere gemeente

Als je verhuist naar een andere gemeente, en je inschrijft bij een nieuwe gemeente, word je uitgeschreven bij de gemeente Land van Cuijk. Hierdoor krijg je voor de afvalstoffenheffing en rioolheffing gebruiker automatisch ontheffing voor het volle aantal kalendermaanden dat je geen gebruiker meer bent van de woning. De datum waarop je bent uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Land van Cuijk is hierbij in beginsel bepalend.

Verhuizing binnen de gemeente

Bij verhuizing binnen de gemeente ontvang je geen vermindering en/of nieuwe aanslag. De oorspronkelijke aanslag afvalstoffenheffing en rioolheffing gebruiker wijzigt door een zogenaamde binnen verhuizing namelijk niet.