Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller te kunnen helpen, werken wij alleen op afspraak.

Afspraak maken (Deze link gaat naar een andere website)

WOZ-waarde en onroerendezaakbelasting

Ben je op 1 januari eigenaar van een onroerende zaak (bijvoorbeeld een woning, een bedrijfsruimte of een stuk grond) en/of gebruiker van een niet-woning (bijvoorbeeld een bedrijfsruimte of een stuk grond)? Dan betaal je voor dat jaar onroerendezaakbelasting (OZB) via de aanslag gemeentelijke belastingen. Het bedrag dat je betaalt aan OZB is een percentage van de WOZ-waarde van de betreffende onroerende zaak.

WOZ-waarde

WOZ betekent Wet waardering onroerende zaken. Bij het vaststellen van de WOZ-waarde van een pand gaan we uit van de geschatte marktwaarde op de peildatum (1 januari van het vorige jaar). Dus de WOZ-waarde voor belastingjaar 2024 heeft als waarde peildatum 1 januari 2023. Hiervoor vergelijken gemeenten de woning met woningen in de omgeving die erop lijken en die rond de waarde peildatum zijn verkocht. Er wordt dan rekening gehouden met onderlinge verschillen zoals inhoud, grondoppervlakte, ligging, bouwkundige staat.

Je kunt een taxatieverslag van jouw woning bekijken bij het Belastingloket (Deze link gaat naar een andere website), óf je kunt het taxatieverslag bekijken op MijnOverheid (Deze link gaat naar een andere website).

Kijk voor veel gestelde vragen en antwoorden over de wet WOZ op WOZ-datacenter.nl (Deze link gaat naar een andere website).

De gemeente gebruikt de WOZ-waarde voor het vaststellen van de hoogte van de onroerendezaakbelasting. De waarde is voor een woningbezitter ook belangrijk bij het invullen van de jaarlijkse belastingaangifte. Kijk voor meer informatie over de belastingaangifte op Belastingdienst.nl. (Deze link gaat naar een andere website)

Uitleg WOZ-waarde

Wil je weten hoe de WOZ-waarde van een woning wordt berekend? Bekijk dan het animatiefilmpje met uitleg over de WOZ-waarde (Deze link gaat naar een andere website) op de website van de waarderingskamer.

Vragen over de aanslag of WOZ-waarde

Je kunt heel eenvoudigbij het belastingloket jouw taxatieverslag bekijken. (Deze link gaat naar een andere website). Op het taxatieverslag staan waarden (verkoopcijfers) van vergelijkbare woningen. Bekijk die eerst voordat je hier vragen over stelt.

Ben je het toch niet eens met de WOZ-waarde, of heb je na het lezen van alle uitleg toch nog vragen? Neem dan contact op met het team Belastingen, telefoonnummer 0485-853500 of stuur een e-mail naar belastingen@landvancuijk.nl. Zet in je e-mail je telefoonnummer en het aanslagnummer. Dan kunnen wij je nog sneller helpen.

Bezwaar maken tegen de aanslag of tegen de WOZ-waarde

Bij het belastingloket (Deze link gaat naar een andere website) kun je eenvoudig je taxatieverslag bekijken. Op het taxatieverslag staan waarden (gerealiseerde verkoopcijfers) van vergelijkbare woningen. Bekijk die eerst. Dat verklaart vaak al veel. Dan heeft het vaak geen nut om bezwaar te maken.

Als je hierna toch van plan bent om bezwaar te maken, neem dan eerst contact op met het team Belastingen via 0485-853500 of via belastingen@landvancuijk.nl. Vaak voorkom je hiermee dat je bezwaar moet maken. Daar heb jij, maar ook de gemeente, voordeel van. Komen we er samen niet uit? Dan kun je daarna altijd nog officieel bezwaar maken.

Waardering is geen exacte wetenschap.

Er is altijd een zekere bandbreedte. Bijvoorbeeld: een kostenpost voor onderhoud aan de woning leidt niet direct tot een waardevermindering met hetzelfde bedrag. Als de waarde toch te hoog blijkt, wat betekent dat financieel voor je aanslagen OZB (gemeente), watersysteemheffing (waterschap) en inkomstenbelasting (eigenwoningforfait Rijk)?

Voorbeeld onderhoud aan de woning
Verlaging en gevolg: € 5.000 € 10.000 € 15.000
OZB - € 5,33 - € 10,66 -€ 15,99
Watersysteemheffing - € 1,47 - € 2,94 - € 4,41
Inkomstenbelasting - € 17,50 - € 35,00 - € 52,50
Totaal - € 24,30 - € 48,60 - € 72,90

Je kunt heel eenvoudig bezwaar maken via het Belastingloket (Deze link gaat naar een andere website). Je moet daar inloggen met je DigiD.

Lukt dit niet via het Belastingloket dan kan bezwaar maken ook met een brief (bezwaarschrift). Dat moet dan binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet. Het bezwaarschrift kun je sturen naar: Gemeente Land van Cuijk afdeling belastingen, Postbus 7, 5360 AA Grave.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

Zelf bezwaar maken is goedkoper dan het inschakelen van een bezwaarbureau

Bezwaar maken kun je het beste zelf doen. Als je zelf bezwaar maakt tegen de WOZ-waarde, bespaart dit de gemeente gemeenschapsgeld. Kies je ervoor een (gratis) bezwaarbureau in te schakelen, dan kan dit de gemeente veel geld kosten door het toekennen van een proceskostenvergoeding. Deze kosten komen weer indirect bij jou terecht, omdat dit wordt verrekend in het tarief voor de onroerendezaakbelasting.

Bekijk eens onderstaande video. De video laat zien dat zelf bezwaar maken heel eenvoudig is en waarom het beter is om zelf bezwaar te maken.

Verkoop of verhuizing

Verkoop je een onroerende zaak? Dan krijg je geen vermindering. De situatie op 1 januari is namelijk bepalend voor de onroerendezaakbelasting eigenaar. Dit geldt ook voor de onroerendezaakbelasting gebruiker als je gebruiker bent van een niet-woning. Vaak wordt de aanslag onroerendezaakbelasting eigenaar bij de notaris verrekend met de koper van het pand.

Tarieven

OZB belasting 2024

Verordening op de heffing en de invordering van onroerendezaakbelastingen

Alle tarieven en regels van de verschillende soorten gemeentelijke belastingen in de gemeente Land van Cuijk zijn terug te vinden in verordeningen. Op de pagina Verordeningen vind je de verordeningen van de gemeente Land van Cuijk.