Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller te kunnen helpen, werken wij alleen op afspraak.

Afspraak maken (Deze link gaat naar een andere website)

Voorwaarden gebruik sporthal of gymzaal

Artikel 1

Artikel 2

Bij meerdere aanvragen voor het gebruik van een sportaccommodatie op een bepaald tijd, krijgen inwoners en verenigingen uit de gemeente Land van Cuijk voorrang.

Artikel 3

Onder sportaccommodatie in deze gebruikersvoorwaarden, worden verstaan:

 1. Sporthal “De Hoepel”, ’t Paddenpad 6, Wanroij;
 2. Sporthal “De Stappert”, Beerseweg 2, Haps;
 3. Sporthal “De Looierij”, Brandsestraat 1c, Mill;
 4. Sporthal “D’n Oploop”, Van Steenhuijsstraat 35a, Oploo;
 5. Gymzaal Westerbeek, Schoolstraat 5a, Westerbeek;
 6. Gymzaal Stevensbeek, Kloosterstraat 1a, Stevensbeek;
 7. Gymzaal Dassenburcht, Dassenburcht 36, Cuijk;
 8. Gymzaal De Waai, Bostulp 52, Cuijk;
 9. Gymzaal D’n Turf, Wethouder Lindersstraat 75, Wilbertoord;
 10. Gymzaal Het Kristal, Robijnlaan 77, Cuijk;
 11. Gymzaal De Verrekijker, Beukelaan 6, Velp;
 12. Gymzaal Welnietoch, Akkerweg 3, Vianen.

Artikel 4

Het te betalen bedrag moet binnen 14 dagen na de datum van de rekening gestort worden op bankrekeningnummer NL77BNGH0285183818 van de gemeente Land van Cuijk.

Artikel 5

Het gebruik van de sportaccommodatie moet gebeuren onder leiding van een persoon die in het bezit is van de middelbare akte lichamelijke opvoeding, de lagere akte gymnastiek, het CIOS-diploma, of een trainers- of leidersdiploma, dat door de bonden wordt erkend. Deze persoon moet ook de aanvrager zijn voor het gebruik door particulieren of verenigingen.​​​​​​​

Artikel 6

Tijdens het meedoen aan oefeningen in de sportaccommodatie is het dragen van sportschoenen verplicht. Deze sportschoenen mogen geen zwarte zool en geen genopte zool hebben. De sportschoenen mogen ook niet buiten gebruikt worden. De beheerder heeft het recht om personen, die schoenen dragen waardoor naar zijn oordeel schade kan ontstaan aan de speelvloer, uit de zaal te verwijderen of niet binnen te laten.​​​​​​​

Artikel 7

De kleedkamers mogen gebruikt worden 15 minuten vóór en 30 minuten na de tijden waarop de sportzaal of een gedeelte daarvan is gereserveerd.

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Als er kaartjes worden verkocht bij bijvoorbeeld wedstrijden en toernooien, dan zorgt de gebruiker voor personeel voor bij de kassa en voor controle.

Artikel 11

In het hele gebouw is het verboden te roken en zijn dieren niet toegestaan.

Artikel 12

Artikel 13

Het is in alle ruimten van de sportaccommodaties verboden om hars en/of andere klevende middelen te gebruiken. Behalve als dit anders is afgesproken met de gemeente en vereniging.

Artikel 14

Nooduitgangen mogen nooit worden geblokkeerd. Ook niet voor een deel.

Artikel 15

De gemeente is er nooit verantwoordelijk voor als er spullen van de gebruiker of andere deelnemers in de sportaccommodatie vermist zijn.

Artikel 16

Het serveren of gebruiken van drank en eten in de sportaccommodatie is, met uitzondering van de daarvoor bestemde ruimten, niet toegestaan.

Artikel 17

De gebruiker moet de kosten betalen voor:

Artikel 18

De gebruiker is verplicht geschikt verzekerd te zijn.

Artikel 19

Artikel 20

Uit de sportaccommodatie worden verwijderd, of mogen voor bepaalde of onbepaalde tijd niet meer in de sportaccommodatie komen:

Artikel 21

De verschillende installaties zoals verwarming, licht, scheidingswanden en geluidsinstallatie, mogen alleen gebruikt worden door de beheerder of door een door de beheerder aan te wijzen en dan ook verantwoordelijk persoon​​​​​​

Artikel 22

De gemeente heeft het recht om voor bijzondere momenten de sportaccommodatie te gebruiken. Dit laten wij, als dat mogelijk is, op zijn laatst 4 weken voor de te gebruiken datum schriftelijk aan de gebruiker weten.

Artikel 23

Bij sporthal “De Stappert”, gymzaal De Waai, gymzaal Het Kristal en gymzaal Welnietoch, zijn ballen en klein sportmateriaal alleen bedoeld voor schoolgebruik. Andere gebruikers moeten zelf voor speelballen zorgen.​​​​​​​

Artikel 24

Het college van burgemeester en wethouders heeft het recht alle maatregelen te nemen die voor een goed en ordelijk gebruik noodzakelijk zijn.

Artikel 25

De gemeente Land van Cuijk zorgt voor:

Artikel 26

Als gebruikers zich niet houden aan de voorwaarden heeft het college van burgemeester en wethouders het recht om het gebruik van de sportaccommodatie te stoppen. Voordat dit gebeurd gaat het college eerst in overleg met de gebruikers.

Artikel 27

in gevallen waarvoor deze voorwaarden niet voldoende zijn, beslist het college van burgemeester en wethouders

Artikel 28

Deze voorwaarden gelden vanaf 1 augustus 2022.​​