Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller te kunnen helpen, werken wij alleen op afspraak.

Afspraak maken (Deze link gaat naar een andere website)

Verplichte geestelijke gezondheidszorg

Het kan zijn dat mensen met psychiatrische klachten zichzelf of anderen iets dreigen aan te doen. Soms is dan verplichte geestelijke gezondheidszorg noodzakelijk.

Familie of buren merken vaak als eersten dat het met iemand niet goed gaat. Het is belangrijk om dit te melden voordat de situatie ernstig(er) wordt. De betrokkene kan dan zo snel mogelijk hulp krijgen.

Wat gebeurt er met jouw melding

Na een melding wordt onderzocht of, en welke hulp nodig is. Dit noemen we een verkennend onderzoek. Een ggz-geschoolde medewerker maakt een afweging of de betrokkene zichzelf of anderen ernstig nadeel kan toebrengen, en of dit door een psychiatrische ziekte komt. Als hulp nodig is, probeert de medewerker vrijwillige hulp in te zetten. Alleen als het niet anders kan wordt verplichte zorg aangevraagd. Dan vraagt de medewerker aan de officier van justitie om een zorgmachtiging (ZM) aan te vragen. De rechter beslist uiteindelijk of verplichte wordt ingezet. Verplichte zorg wil niet zeggen dat betrokkene altijd wordt opgenomen. Het kan ook zijn dat hij of zij thuis zorg krijgt.

Krijg je als melder informatie over het verkennend onderzoek

Ben je een naast familielid en nauw verbonden bij de zorg van betrokkene? Dan krijg je van ons binnen 14 dagen het resultaat van het verkennend onderzoek. Als je het niet eens bent met het resultaat, heb je het wettelijk recht om te eisen dat de officier van justitie de zaak toch onderzoekt. Als je geen naast familielid bent van de betrokkene, dan kan het meldpunt jou niet over het resultaat informeren.

Wat betekent verplichte zorg voor de betrokkene

Verplichte zorg wordt ingezet als er een situatie dreigt dat iemand zichzelf of anderen ernstig nadeel toebrengt als gevolg van psychische problemen.

In deze situatie nemen anderen besluiten over de persoon in kwestie. De betrokkene heeft het recht om zijn wensen te laten horen. Verplichte zorg kan in een instelling of thuis plaatsvinden. Betrokkene heeft recht op hulp van een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp), iemand die in dienst is van de onafhankelijke Stichting PVP. Als hij dit wil, worden zijn contactgegevens doorgegeven aan de Stichting PVP.

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

Als mensen zichzelf of anderen iets dreigen aan te doen door een psychiatrische ziekte is soms verplichte geestelijke gezondheidszorg nodig. Sinds 1 januari 2020 geldt de Wet verplichte ggz (Wvggz). Deze wet vervangt de wet Bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz).

Wvggz

In de wet Wvggz is beter geregeld dat de betrokkene en zijn familie hun mening kunnen geven over de behandeling. Ook over de zorg en ondersteuning daarna. Eerder was verplichte zorg altijd een gedwongen opname. De Wvggz maakt het mogelijk dat de verplichte behandeling ook thuis of poliklinisch kan gebeuren. Verplichte ggz is een laatste redmiddel. In de gemeente werken partijen (bijvoorbeeld welzijnsorganisaties, het maatschappelijk werk, de woningcorporatie, zorgorganisaties) met elkaar samen om mensen met een psychische kwetsbaarheid de juiste zorg en ondersteuning te bieden. Zij kunnen bijvoorbeeld begeleiding krijgen bij het wonen, hulp bij geldzaken of het aanpakken van een verslaving.