Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller te kunnen helpen, werken wij alleen op afspraak.

Afspraak maken (Deze link gaat naar een andere website)

Vergoeding voor kinderopvang

Dit is een vergoeding voor gezinnen die geen recht hebben op de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst (Deze link gaat naar een andere website).

Kinderopvang

Kinderopvang is voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan of die na school opvang nodig hebben. Ben je op zoek naar kinderopvang in onze gemeente? Kijk dan in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (Deze link gaat naar een andere website) voor een geregistreerde opvang.

Kinderopvangtoeslag

Voor kinderopvang is er de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst (Deze link gaat naar een andere website). Die betaald (voor een deel) de kosten voor kinderopvang. Om kinderopvangtoeslag te krijgen gelden een aantal voorwaarden. Kijk op de website van de rijksoverheid op de pagina Wanneer heb ik recht op kinderopvangtoeslag? (Deze link gaat naar een andere website)

Wel kinderopvang nodig geen recht op kinderopvangtoeslag

Heb je geen recht hebt op kinderopvangtoeslag en wel kinderopvang nodig? Mogelijk hoor je tot de doelgroep voor de Sociaal Medische Indicatie (SMI) van de gemeente. Met een SMI kan de gemeente gezinnen (tijdelijk) helpen. We kunnen dan een vergoeding voor de kosten van kinderopvang bieden.

Voor wie is de SMI

De SMI is voor gezinnen met kinderen tot en met de leeftijd dat zij naar het voortgezet onderwijs gaan, waarvan de ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. Het gaat om gezinnen die door sociale of medische redenen niet (voldoende) voor hun kind(eren) kunnen zorgen.

Hoe werkt het

Voor het aanvragen van een vergoeding kinderopvang door een sociaal medische indicatie kunnen de ouder(s) of verzorger(s) zich melden bij ons team Participatie. Er volgt eerst een kort intake gesprek waarin we de situatie binnen het gezin bespreken. Daarna kun je een aanvraagformulier invullen. In dit aanvraagformulier moet een verklaring van een (medisch) professional komen. In de verklaring moet de naam van de instantie staan en een handtekening van de medisch professional.

We berekenen de vergoeding van de opvang altijd met het totaal inkomen. Bij een totaal inkomen boven 120% van de bijstandsnorm moeten ouders een eigen bijdrage betalen. De vergoeding is altijd maatwerk binnen de grenzen van het beleid voor SMI.