Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller te kunnen helpen, werken wij alleen op afspraak.

Afspraak maken (Deze link gaat naar een andere website)

Uitkering voor zelfstandig ondernemers

Ben je zelfstandig ondernemer en heb je financiële problemen? Ontvang je een bijstandsuitkering en heb je plannen om een zelfstandige onderneming op te starten? Wil je een zelfstandige onderneming beëindigen? In zo'n situatie kun je recht hebben op een (aanvullende) bijstandsuitkering via het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) (Deze link gaat naar een andere website).

Wat is Bbz 2004

Het Bbz 2004 is een regeling die het voor de gemeente mogelijk maakt om zelfstandig ondernemers (tijdelijk) te ondersteunen. Deze ondersteuning kan op verschillende manieren:

Wil je weten of je in aanmerking komt? Kijk dan eerst op www.krijgikbbz.nl (Deze link gaat naar een andere website). Deze website bevat een korte vragenlijst waarmee je kunt kijken of je mogelijk in aanmerking komt voor de Bbz.

Voorwaarden

Je kunt voor een uitkering in aanmerking komen als er sprake is van een zelfstandige onderneming. Dit is het geval als:

Daarnaast moet je geen hulp (in de vorm van een lening) van een bank of andere geldschieters kunnen krijgen. Ook wordt er gekeken naar het eigen vermogen dat je eventueel heeft.

Om een bedrijfskapitaal te krijgen, gelden dezelfde voorwaarden.

De bijstand wordt toegekend vanaf het moment dat er recht op ondersteuning is, maar niet eerder dan de datum waarop je jezelf gemeld hebt.

Aanpak

Startende ondernemer

Als je een bijstandsuitkering ontvangt en de wens heeft om een zelfstandige onderneming op te starten, bespreek je dit met een consulent van Werk en Inkomen. Je maakt een ondernemingsplan. Vervolgens wordt op basis van het ondernemingsplan beoordeeld of jouw plan kan leiden tot een succesvolle onderneming.

Gevestigde zelfstandige

Verkeert jouw eigen bedrijf in (tijdelijke) financiële moeilijkheden? Je kunt via het Bbz 2004 ondersteund worden als jouw bedrijf op termijn levensvatbaar blijkt te zijn. Er kan dan aan je een tijdelijke uitkering worden verstrekt. Het is in dit geval ook mogelijk dat de gemeente je een rentedragende lening verstrekt om uit de problemen te komen.

Om een besluit te kunnen nemen op de aanvraag heeft de gemeente jouw persoonlijke gegevens nodig. Ook vraagt de gemeente alle gegevens van je bedrijf: laatste drie jaarrekeningen en aangiften Inkomstenbelasting, recente omzetgegevens, inschrijving Kamer van Koophandel en bankafschriften (drie maanden).

Op de site van Instituut voor het Midden en Kleinbedrijf (IMK) (Deze link gaat naar een andere website), vind je meer informatie over het Bbz 2004.

Termijn

De beslistermijn voor een aanvraag Bbz 2004 is wettelijk bepaald op maximaal dertien weken. In de praktijk is het besluit na zes tot acht weken bekend. De gemeente zal, als dat nodig is. een extern advies aanvragen om de beoordeling zo zorgvuldig mogelijk te kunnen doen.

Wat heb je nodig

Welke documenten je nodig hebt, hangt af van jouw situatie. Een aantal documenten heb je in ieder geval nodig:

Heb je een eigen bedrijf met financiële problemen of dat niet levensvatbaar is? Dan heb je meestal ook de volgende documenten nodig:

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Sociaal Domein via poort@landvancuijk.nl of 0485-854444. Het Sociaal domein is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.