Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller van dienst te zijn, werken wij uitsluitend op afspraak.

Afspraak maken (Deze link gaat naar een andere website)

Uitkering voor zelfstandig ondernemers

Ben je zelfstandig ondernemer en heb je financiële problemen? Ontvang je een bijstandsuitkering en heb je plannen om een zelfstandige onderneming op te starten? Wil je een zelfstandige onderneming beëindigen? In zo'n situatie kun je recht hebben op een (aanvullende) bijstandsuitkering via het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) (Deze link gaat naar een andere website).

Wat is Bbz 2004

Het Bbz 2004 is een regeling die het voor de gemeente mogelijk maakt om zelfstandig ondernemers (tijdelijk) te ondersteunen. Deze ondersteuning kan op verschillende manieren:

Wil je weten of je in aanmerking komt? Kijk dan eerst op www.krijgikbbz.nl (Deze link gaat naar een andere website). Deze website bevat een korte vragenlijst waarmee je kunt kijken of je mogelijk in aanmerking komt voor de Bbz.

Voorwaarden

Je kunt voor een uitkering in aanmerking komen als er sprake is van een zelfstandige onderneming. Dit is het geval als:

Daarnaast moet je geen hulp (in de vorm van een lening) van een bank of andere geldschieters kunnen krijgen. Ook wordt er gekeken naar het eigen vermogen dat je eventueel heeft.

Om een bedrijfskapitaal te krijgen, gelden dezelfde voorwaarden.

De bijstand wordt toegekend vanaf het moment dat er recht op ondersteuning is, maar niet eerder dan de datum waarop je jezelf gemeld hebt.

Tijdelijke aanpassing voorwaarden Bbz 2004, 4e kwartaal 2021

Vanaf 1 oktober 2021 tot 1 april 2022 zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een uitkering voor levensonderhoud op basis van het Bbz tijdelijk verruimd. Deze verruiming is voor het 4e kwartaal 2021:

De uitkering voor levensonderhoud voor het 4e kwartaal wordt dus ook voor maximaal 3 maanden toegekend en eindigt op 1 januari 2022. Als je ook in het 1e kwartaal van 2022 gebruik wilt maken van de regeling, dan zul je een nieuwe aanvraag moeten doen. De uitkering loopt dus niet automatisch door.

Tijdelijke aanpassing voorwaarden Bbz 2004, 1e kwartaal 2022

Voor het 1e kwartaal 2022 geldt de volgende verruiming van het Bbz 2004:

De uitkering voor levensonderhoud voor het 1e kwartaal 2022 wordt dus ook voor maximaal 4 maanden toegekend en eindigt op 1 april 2022.

Fiscale gevolgen bij uitbetaling in 2022

Let op! Wanneer de uitbetaling van de uitkering van december plaatsvindt in januari 2022, geldt dit voor jou als ondernemer als inkomen over het jaar 2022. Dit kan fiscale gevolgen hebben. Deze situatie kan zich voordoen bij een aanvraag eind december voor de maanden november en/of december 2021 of bij een aanvraag in januari 2022 met terugwerkende kracht tot 1 december. 

Geen terugwerkende kracht na 31 maart 2022

De Bbz-uitkering kan in de periode januari t/m maart 2022 voor deze periode – en voor maximaal 4 maanden (inclusief december) - worden aangevraagd en toegekend. Voor de periode oktober t/m december 2021 gold een maximum van 3 maanden. Na deze 2 periodes kan geen gebruik meer worden gemaakt van het tijdelijk aangepaste Bbz. In april 2022 kan dus niet meer met terugwerkende kracht worden aangevraagd. 

Aanpak

Startende ondernemer

Als je een bijstandsuitkering ontvangt en de wens heeft om een zelfstandige onderneming op te starten, bespreek je dit met een consulent van Werk en Inkomen. Je maakt een ondernemingsplan. Vervolgens wordt op basis van het ondernemingsplan beoordeeld of jouw plan kan leiden tot een succesvolle onderneming.

Gevestigde zelfstandige

Verkeert jouw eigen bedrijf in (tijdelijke) financiële moeilijkheden? Je kunt via het Bbz 2004 ondersteund worden als jouw bedrijf op termijn levensvatbaar blijkt te zijn. Er kan dan aan je een tijdelijke uitkering worden verstrekt. Het is in dit geval ook mogelijk dat de gemeente je een rentedragende lening verstrekt om uit de problemen te komen.

Om een besluit te kunnen nemen op de aanvraag heeft de gemeente jouw persoonlijke gegevens nodig. Ook vraagt de gemeente alle gegevens van je bedrijf: laatste drie jaarrekeningen en aangiften Inkomstenbelasting, recente omzetgegevens, inschrijving Kamer van Koophandel en bankafschriften (drie maanden).

Op de site van Instituut voor het Midden en Kleinbedrijf (IMK) (Deze link gaat naar een andere website), vind je meer informatie over het Bbz 2004.

Termijn

De beslistermijn voor een aanvraag Bbz 2004 is wettelijk bepaald op maximaal dertien weken. In de praktijk is het besluit na zes tot acht weken bekend. De gemeente zal, als dat nodig is. een extern advies aanvragen om de beoordeling zo zorgvuldig mogelijk te kunnen doen.

Wat heb je nodig

Welke documenten je nodig hebt, hangt af van jouw situatie. Een aantal documenten heb je in ieder geval nodig:

Heb je een eigen bedrijf met financiële problemen of dat niet levensvatbaar is? Dan heb je meestal ook de volgende documenten nodig:

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Sociaal Domein via inkomensondersteuning@landvancuijk.nl of 0485-854444. Het Sociaal domein is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.