Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller te kunnen helpen, werken wij alleen op afspraak.

Afspraak maken (Deze link gaat naar een andere website)

Uitkering, rechten en plichten

Krijg je een bijstandsuitkering van de gemeente? Dan heb je bepaalde rechten, maar daar staan ook verplichtingen tegenover. Als je die verplichtingen niet nakomt, heeft dat gevolgen voor jouw uitkering. Je kunt bijvoorbeeld een waarschuwing of een tijdelijke verlaging van jouw uitkering krijgen. Wanneer je fraudeert, kunnen wij een boete opleggen. De uitkering kan zelfs stopgezet worden.

Rechten bij algemene bijstand

Als bijstandsgerechtigde kun je financiële hulp krijgen van de gemeente en heb je recht op een aanvulling van jouw inkomen tot aan de bijstandsnorm die voor jou geldt. Daarnaast kan de gemeente ondersteuning bieden bij het vinden van een baan.

Verplichtingen bij algemene bijstand

Als bijstandsgerechtigde moet je voldoen aan een aantal verplichtingen.

Arbeidsplicht voor bijstandsuitkering

Voldoe je niet aan deze plichten? Dan moet de gemeente jouw bijstandsuitkering voor minimaal 1 maand en maximaal 3 maanden verlagen met 100%. Valt jou niets te verwijten? Dan mag de gemeente dit niet doen. De gemeente moet rekening houden met jouw persoonlijke omstandigheden. De gemeente kan de verlaging terugdraaien als je achteraf alsnog laat blijken dat je de verplichting nakomt.

Vrijgesteld van deze arbeidsverplichtingen zijn

Re-integratie

Je moet meewerken aan jouw re-integratie. En je houden aan afspraken om zo snel mogelijk weer betaald werk te krijgen. De gemeente mag jou bijvoorbeeld vragen om bestaande vaardigheden op peil te houden of om nieuwe vaardigheden te leren. Of te gaan werken met behoud van uitkering. Voldoe je niet aan deze plicht? Dan kan de gemeente jouw bijstandsuitkering verlagen.

Tegenprestatie

Je moet een tegenprestatie verrichten voor jouw bijstandsuitkering als de gemeente hierom vraagt. De gemeente bepaalt de inhoud, omvang en duur. Weiger je een tegenprestatie? Dan kan de gemeente jouw bijstandsuitkering verlagen. Lees meer over de tegenprestatie in de bijstand (Deze link gaat naar een andere website).

Correct gedragen

Je moet je correct gedragen. Misdraag je jezelf ernstig tegen een gemeentelijke ambtenaar, dan kan de gemeente jouw bijstandsuitkering verlagen.

Medewerking

De gemeente kan jou vragen mee te werken aan bijvoorbeeld een huisbezoek. Of een onderzoek om vast te stellen of je nog recht op bijstand hebt. Je moet hieraan meewerken. Werk je niet mee? Dan kan de gemeente jouw bijstandsuitkering verlagen.

Legitimeren

Je moet jezelf kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs als de gemeente hierom vraagt. Bijvoorbeeld bij de aanvraag van jouw bijstandsuitkering, zodat de gemeente kan vaststellen of je recht op bijstand hebt.

Informatie

Je moet de gemeente alle informatie geven over jouw (financiële) situatie. Zo kan de gemeente vaststellen waar je recht op hebt. Wijzigt er iets in jouw situatie? Dan moet je dit doorgeven. Doe je dit niet en krijg je hierdoor onterecht te veel geld? Dan moet je dit terugbetalen en een boete betalen.

Taaleis

In de Participatiewet geldt de taaleis. Als je bijstand aanvraagt, moet je goed Nederlandse kunnen spreken. Dit is nodig voor het krijgen en houden van een baan. Spreek je niet voldoende Nederlands? Dan moet je moeite doen om dit te verbeteren. Lees meer over de taaleis in de bijstand (Deze link gaat naar een andere website).

Verblijf in het buitenland of buiten de gemeente

Je mag ieder jaar gedurende vier weken met behoud van uitkering naar het buitenland. Ook mag je (langer) buiten de gemeente verblijven. Je moet daarvoor wel toestemming vragen. Verblijf in het buitenland moet je altijd melden, verblijf buiten de gemeente moet je melden als dat langer dan zeven dagen is.

Melden en toestemming vragen, doe je door middel van het formulier verblijf in het buitenland/verblijf buiten de gemeente. Dit formulier krijg je jaarlijks toegestuurd. Als je tussentijds een (extra) formulier nodig hebt, of je hebt het toegestuurde formulier niet meer in bezit, dan kun je contact opnemen met de uitkeringsadministratie. Je moet dit formulier uiterlijk 4 weken voor vertrek bij ons inleveren. Het formulier kan ingeleverd worden bij het Dienstencentrum of in één van onze gemeentehuizen.

Je ontvangt in ieder geval bericht van ons wanneer je geen toestemming krijgt om de opgegeven duur in het buitenland te verblijven of buiten de gemeente te zijn.