Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller te kunnen helpen, werken wij alleen op afspraak.

Afspraak maken (Deze link gaat naar een andere website)

Uitkering, rechten en plichten

Ontvang je algemene bijstand, dan heb je rechten maar ook plichten. Als je je niet houdt aan de plichten, heeft dat gevolgen voor jouw uitkering. Je kunt bijvoorbeeld een waarschuwing krijgen, of tijdelijk minder uitkering. Bij fraude kun je een boete krijgen of kunnen we jouw uitkering zelfs stop zetten.

Rechten algemene bijstand

Als je recht hebt op bijstand krijg je van ons financiële hulp. Jouw inkomen wordt dan aangevuld tot de voor jouw geldende bijstandsnorm. Daarnaast kunnen wij je hulp bieden bij het vinden van werk.

Plichten algemene bijstand

Als je bijstand ontvangt heb je een aantal plichten.

Houd je je niet aan deze plichten? Dan krijg je minimaal 1 maand en maximaal 3 maanden minder of geen bijstand. Is het niet je eigen schuld, dan mogen we dit niet doen. We zullen altijd rekening houden met jouw persoonlijke situatie.

Deze plichten gelden niet voor:

Re-integratie

Je moet meewerken aan jouw re-integratie. En je houden aan afspraken om zo snel mogelijk weer betaald werk te krijgen. We mogen je bijvoorbeeld vragen om bestaande kennis op peil te houden of om nieuwe kennis te leren. Of te gaan werken met behoud van uitkering. Doe je dit niet, dan kunnen we jouw bijstandsuitkering verlagen.

Tegenprestatie

Als we je vragen iets terug te doen voor jouw bijstandsuitkering moet je dat doen. Wij beslissen hierbij wat je moet doen en hoe lang je dat moet doen. Doe je dit niet, dan kunnen we jouw bijstandsuitkering verlagen. kijk voor meer informatie over de tegenprestatie voor bijstand op rijksoverheid.nl. (Deze link gaat naar een andere website)

Gedrag

Je mag niet onfatsoenlijk doen tegen een van onze medewerkers. Doe je dit toch, dan kunnen we jouw bijstandsuitkering verlagen.

Meewerken

We kunnen je vragen mee te werken aan bijvoorbeeld een huisbezoek. Of een onderzoek om vast te stellen of je nog recht op bijstand hebt. Je moet hieraan meewerken. Werk je niet mee? Dan kunnen we jouw bijstandsuitkering verlagen.

Bewijzen wie je bent

Je moet laten zien wie je bent met een geldig legitimatiebewijs als we hierom vragen. Bijvoorbeeld bij de aanvraag van jouw bijstandsuitkering, zodat we kunnen vaststellen of je recht op bijstand hebt.

Informatie

Je moet ons alle informatie geven over jouw (financiële) situatie. Zo kunnen we vaststellen waar je recht op hebt. Verandert er iets in jouw situatie? Dan moet je dit doorgeven. Doe je dit niet en krijg je hierdoor te veel geld? Dit moet je dan terugbetalen en je krijgt een boete.

Taaleis

Als je bijstand aanvraagt, moet je goed Nederlandse kunnen spreken. Dit is nodig voor het krijgen en houden van werk. Spreek je niet voldoende Nederlands? Dan moet je je best doen om dit te verbeteren. Lees meer over de taaleis in de bijstand (Deze link gaat naar een andere website).

Naar het buitenland of buiten de gemeente

Je mag ieder jaar vier weken naar het buitenland zonder dat dit invloed heeft op je uitkering. Ook mag je tijdelijk buiten de gemeente zijn. Je moet daarvoor wel toestemming vragen. Als je naar het buitenland gaat moet je dit altijd melden. Wil je langer dan 7 dagen buiten de gemeente zijn, dan moet je dat ook melden.

Melden en toestemming vragen

Je kan een melding doen en toestemming vragen via een whatsapp, email of post bericht aan jouw contactpersoon/consulent. Mocht je niet weten wie je contactpersoon is kun je contact opnemen met het telefoonnummer van de frontoffice 0485-854444.

Je krijgt altijd bericht van ons als je geen toestemming krijgt om de opgegeven tijd in het buitenland of buiten de gemeente te zijn.