Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller te kunnen helpen, werken wij alleen op afspraak.

Afspraak maken (Deze link gaat naar een andere website)

Stemmen bij volmacht

Kun je niet zelf naar het stembureau komen? Dan zijn er andere mogelijkheden om toch je stem uit te brengen. Een van deze mogelijkheden is om iemand anders toestemming te geven (volmacht). Deze persoon waar je toestemming aan hebt gegeven (gemachtigde) kan dan namens jou een stembiljet invullen. Een gemachtigde mag maximaal 2 volmachten aannemen.

Let op

Een schriftelijk gegeven volmacht kun je niet meer terugtrekken. Stemmen met een volmacht mag alleen tegelijkertijd met het uitbrengen van je eigen stem.

Tot wanneer kun je iemand een volmacht geven om voor jou te stemmen?

Een onderhandse volmacht kun je nog tot op de verkiezingsdag, 6 juni 2024, aan iemand geven. Een schriftelijke volmacht moet op zijn laatst op maandag 3 juni 2024 door de gemeente zijn ontvangen.

Hoe kun je iemand een onderhandse of schriftelijke volmacht geven?

Onderhandse volmacht

Je wacht totdat je jouw stempas hebt ontvangen. Vul samen met de persoon die namens jou mag stemmen de achterkant van de stempas in. En onderteken deze beiden. Bij een onderhandse volmacht moet je een kopie van jouw legitimatiebewijs meegeven aan de persoon die namens jou gaat stemmen. Deze legitimatie mag 5 jaar ouder zijn dan de datum waar op deze niet meer geldig is. Een onderhandse volmacht kun je terugtrekken door de stempas terug te vragen en zelf te gaan stemmen.

Schriftelijke volmacht

Je vult samen met de gemachtigde het formulier Verzoek om bij volmacht te stemmen (model L8) (Deze link gaat naar een andere website) in en ondertekent beiden het formulier. Hierna kun je het ingevulde en ondertekende formulier sturen naar gemeente Land van Cuijk. Postbus 7, 5360 AA Grave of mailen naar gemeente@landvancuijk.nl.

Vragen

Heb je nog vragen? Neem contact op met Team Verkiezingen via verkiezingen@landvancuijk.nl. of bel via 0485-854000.