Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller te kunnen helpen, werken wij alleen op afspraak.

Afspraak maken (Deze link gaat naar een andere website)

Romeins Verleden

Enkele jaren geleden werd bij werkzaamheden in de Grotestraat opnieuw duidelijk dat Cuijk in de Romeinse tijd een belangrijk knooppunt was. De Romeinen bouwden er in de vierde eeuw na Christus een brug over de Maas, een Castellum (fort), verschillende tempels, een badhuis en een vicus (dorp). En Cuijk, dat toen nog de naam ‘Ceuclum’ had, stond op de Peutingerkaart. Dat is een Romeinse landkaart uit de 3e of 4e eeuw.

Bij verschillende archeologische opgravingen zijn en worden resten van bouwwerken en het leven uit die tijd gevonden. In de Grotestraat hebben archeologen de oude Romeinse weg zichtbaar gemaakt.

Het college van B&W heeft opdracht gekregen van de gemeenteraad om het Romeins verleden in Cuijk te laten zien. Hiervoor is een plan van aanpak gemaakt. Uit dit plan van aanpak heeft de gemeenteraad vier onderdelen gekozen om uit te voeren. Hiermee willen we het Romeins verleden in Cuijk laten zien. Zo willen we meer bezoekers naar het centrum van Cuijk trekken. In dit project werken we nauw samen met het bestuur van Stichting Ceuclum.

In oktober 2021 en februari 2022 is het raadsbesluit genomen om deze projectonderdelen uit het eerder gemaakte Plan van Aanpak op te pakken. Bekijk het raadsbesluit op LvCbestuurlijkeinformatie.nl (Deze link gaat naar een andere website).

Schets van de tempelSchets van de tempel

Verbouwing museum

Op de Maasstraat 17 in Cuijk komt een nieuw Romeins museum. Het museum krijgt een nieuwe ingang voor de bezoekers met daarin het verhaal van Cuijk. Ook komt er een Toeristisch Informatie Punt (TIP) en een museumbalie met een kleine museumwinkel.

Planning

Halverwege 2025 wordt gestart met de voorbereidingen voor de verbouwing.

Ceuclum-toren

In de Ceuclum-toren blijft de bestaande ruimte voor de museumcollectie bestaan. Bovenaan, in de klokkentoren, gaan we de toegang tot de Trans (de boven omloop van een toren) verbeteren. De bestaande trappen zijn voor inspecties en onderhoud, niet voor de toegang van meer bezoekers. De steile en smalle trappen worden aangepast en het luik voor de doorgang wordt vergroot. Dit in overleg met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Planning

Er is een aannemer gevonden om de verbouwing uit te voeren. De bedoeling is om eind dit jaar (2024) het werk uit te voeren. We verwachten dat de verbouwing zelf maar een aantal weken duurt, waarin vooral timmerwerk wordt uitgevoerd. De gevolgen van de het werk op de omgeving is minimaal.

Bouw tempel en omgeving

In de tweede eeuw na Christus zijn er twee, mogelijk zelfs drie Gallo-Romeinse tempels gebouwd in Cuijk. Deze zijn tot ongeveer eind tweede eeuw in gebruik geweest en daarna verloren gegaan. Stichting Beeldentuin en Heemtuin Cuijk, Stichting Ceuclum en de Werkgroep Archeologie Cuijk hebben de handen ineengeslagen. Zij hebben een projectgroep gevormd met als doel één van de Romeinse tempels te reconstrueren. De initiatiefnemers zijn ook de beoogd beheerders. Wij nemen het merendeel van de financiering voor onze rekening. De initiatiefnemers financieren mee. Het is een gezamenlijk project maar de wij zijn opdrachtgever.

De bedoeling is dat de Romeinse tempel wordt gebouwd op het tempelplein, met een vaste terrasfunctie. Nu wordt daarvoor elk jaar een vergunning afgegeven. Dit terras is ontstaan tijdens corona en heeft volgens ons een toegevoegde waarde op het Tempelplein. De parkeerplaatsen op de Kerkstraat zullen hierdoor verdwijnen. In de directe omgeving is voldoende parkeerruimte beschikbaar. Voor de vergunning voor de bouw van de tempel en het ontwerp van het plein komt het plan halverwege 2024 ter inzage.

Om te kunnen zien of de bodem stevig genoeg is, plaatsen we in juni, voor een periode van 2 tot 3 maanden, een tijdelijke voorbelasting van 1 meter hoog. Voordat de bouw begint krijgen de mensen in de buurt meer informatie.

Planning

Marketing en promotie

Naast alle gebouwen die het Romeins verleden invulling geven, is het ook belangrijk dat het in de markt wordt gezet. Een interessant en historisch kloppend verhaal, een goed te vinden website, eenheid in uitstraling en te herkennen (digitaal en in de buitenruimte). Dit maakt Romeins Cuijk herkenbaar. Ook reclame richting alle doelgroepen is belangrijk. Zo laten we aan inwoners en toeristen zien dat een bezoek aan het centrum van Cuijk de moeite waard is.

Dit deel van het plan wordt gemaakt door Maek Creative Team. De producten die zij leveren zie je straks terug op de nieuwe website van het Romeins Verleden.

Planning

Eind 2024 komt de website online.