Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller te kunnen helpen, werken wij alleen op afspraak.

Afspraak maken (Deze link gaat naar een andere website)

Verborgen Raamvallei, een parel in de gemeente

In het hart van de gemeente Land van Cuijk ligt een prachtig gebied: De Verborgen Raamvallei. Het is een nog vrij onontdekt gebied vol planten en dieren, cultuurhistorische objecten, landgoederen en een kasteel. De Raam, een charmante beek, stroomt door de Raamvallei.

Afbeelding van een gedeelte van de Verborgen Raamvallei. Naast een wandelpad met oude bunker ligt De Raam, de beek die door dit gebied stroomt. Over de Raam ligt een brug naar een bloemrijk weiland. In de verte is de kerktoren van Mill te zien, achter een

Werken aan de Verborgen Raamvallei

Om de beek en zijn omgeving te verbeteren voor de toekomst, zijn verschillende partijen bezig met het uitvoeren van verschillende plannen. Zo zijn er voor agrariërs in de buurt mogelijkheden voor kavelruil en natuurontwikkeling. Ook werkt het waterschap Aa en Maas aan het onderhouden en repareren van de beek en het gebied rondom de beek.

Dit gebeurt door het maken van Ecologische Verbindingszones (EVZ) en andere plannen voor natuurontwikkeling. Hierin werkt het waterschap samen met de gemeente. Een andere partij die hieraan meewerkt is het Groen Ontwikkelfonds Brabant vanuit de provincie Noord-Brabant.

Samenwerking

Naast werken aan water en natuur is er overleg tussen de grondeigenaren, belangenorganisaties, bewoners, bedrijven, particulieren, waterschap Aa & Maas en de gemeente Land van Cuijk in het Samenwerkingsverband De Verborgen Raamvallei. Belangrijk daarbij is om de werkzaamheden aan het water en de natuur te koppelen aan landbouw, recreatie, bereikbaarheid en cultuurhistorie.

Gebiedsplan Raam

In de tussentijd ligt er een plan voor de natuurontwikkeling in dit gebied, namelijk het Gebiedsplan Raam. Hierbij staat het gezamenlijk belang voorop. Iedereen die ermee te maken heeft wordt betrokken bij onderhandelingen en besluiten worden samen genomen. Hierdoor zijn uitkomsten goed onderbouwd en toekomstbestendig.

Op de website van waterschap Aa en Maas lees je meer over het Gebiedsplan Raam (Deze link gaat naar een andere website)

Toerisme en recreatie

De Verborgen Raamvallei leent zich uitstekend voor recreatieve activiteiten zoals wandelen en fietsen. Meer informatie vind je op www.landvancuijk.nl. (Deze link gaat naar een andere website)