Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller van dienst te zijn, werken wij uitsluitend op afspraak.

Afspraak maken (Deze link gaat naar een andere website)

Opwaardering Grotestraat en Vloetweg, Oploo

In december 2020 is goedkeuring gegeven aan het voorstel om de Grotestraat en Vloetweg in Oploo beter en aantrekkelijker te maken.

Wensen en ideeën voor verbetering

Er zijn een aantal wensen en ideeën voor verbetering van beide straten. Bewoners hebben gevraagd om het grote bestratingsoppervlak in de Grotestraat te vergroenen. Door de overkluisde Molenbeek gedeeltelijk zichtbaar te maken en meer beplanting aan te brengen wordt invulling gegeven aan deze wens. De bewoners hebben de gemeente ook verzocht om voor beide straten maatregelen te nemen die ervoor zorgen dat de snelheid van het autoverkeer lager wordt. Daarnaast lost de gemeente de bestratingsproblemen op die in de Vloetweg zijn ontstaan als gevolg van boomwortelopdruk. Met de opwaardering wordt Oploo ook voorbereid op de toekomst als het gaat over het zoveel mogelijk voorkomen van wateroverlast.

Totstandkoming van het plan

De gemeente hecht zeer veel waarde aan draagvlak voor aanpassingen in de openbare ruimte. Zowel bij bewoners en ondernemers als bij andere belanghebbenden als het waterschap, de busmaatschappij, de nutsbedrijven enzovoorts.

In de uitwerking van het plan, worden alle wensen en belangen meegenomen. Er is niet een partij wiens belangen zwaarder wegen dan die van een andere partij. Het is wel zo dat wetgeving, gemeentelijk beleid en landelijke richtlijnen voor bijvoorbeeld veilig wegontwerp een randvoorwaarde vormen voor het inrichtingsplan. Dit betekent dat waarschijnlijk niet aan alle individuele wensen invulling gegeven kan worden. Het projectteam streeft naar het optimale compromis om de opwaardering te realiseren.

Schetsen

De gemeente heeft Werner Hendriks van bureau Groenemorgen uit Oploo gevraagd om een inrichtingsplan voor de aanpassingen in de Grotestraat en Vloetweg. Voordat het Inrichtingsplan is uitgewerkt, zijn eerst schetsen gemaakt om verschillende mogelijke oplossingen in beeld te brengen. Deze schetsen stonden vanaf dinsdag 16 maart 2021 op de website van de Dorpsraad Oploo (Deze link gaat naar een andere website). Belanghebbenden zijn uitgenodigd om de schetsen te bekijken, mee te denken en vragen te stellen tijdens een online bijeenkomst op 18 maart 2021 (Deze link gaat naar een andere website).

Aan de hand van de reacties tijdens de bijeenkomst en naar aanleiding van reacties van andere belanghebbenden, is het Inrichtingsplan uitgewerkt.

Inrichtingsplan Opwaardering Grotestraat en Vloetweg

Het inrichtingsplan en een toelichting kun je digitaal opvragen via 0485-854000.

Voortgang

Extra budget

Het opwaarderen van de Grotestraat en Vloetweg maakt deel uit van het Uitvoeringsprogramma 2018-2022 van de gemeente Sint Anthonis. Een aantal projecten van het Uitvoeringsprogramma kon niet conform planning worden uitgevoerd. Hierdoor wordt het geplande bedrag niet (geheel) besteed. Op 21 oktober 2021 heeft de gemeenteraad besloten om de zogenaamde ‘restgelden’ te verdelen over een aantal andere projecten uit het Uitvoeringsprogramma.

Aan het ontkluizen van de Oploosche Molenbeek, als onderdeel van het opwaarderen van de Grotestraat en Vloetweg, is vanwege dit besluit € 500.000 extra toegekend. Het betekent dat het project nu voorbereid zal worden met het uitgangspunt dat de volledige overkluizing wordt ontkluisd. Tot nu toe was het ontkluizen van de helft van de overkluizing het maximaal haalbare.