Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller te kunnen helpen, werken wij alleen op afspraak.

Afspraak maken (Deze link gaat naar een andere website)

Ontheffing schenktijden en ontheffing bijeenkomsten paracommerciële organisaties

Paracommerciële organisaties zijn niet-commerciële organisaties zoals stichtingen of verenigingen die zich bezig houden met het stimuleren van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige activiteiten.

Voor paracommerciële organisaties zijn er twee verschillende ontheffingen:

Ontheffing schenktijden

Heb je al een alcoholvergunning (eerder horecavergunning) maar wil je tijdens een activiteit van een stichting of vereniging alcohol schenken buiten de schenktijden? Bijvoorbeeld bij een kampioensfeest of afsluiting van het seizoen. Vraag dan een ‘ontheffing schenktijden aan. Een ontheffing schenktijden kan maximaal 6 keer per jaar verleend worden.

Ontheffing bijeenkomsten

Heb je al een alcoholvergunning (eerder horecavergunning) maar wil je een privé bijeenkomst organiseren waarbij je alcohol schenkt? En het is een bijeenkomst voor personen die niet of niet direct bij de activiteiten van de beherende vereniging of stichting betrokken zijn. Bijvoorbeeld een bruiloft of een verjaardagsfeest. Vraag dan een ontheffing bijeenkomsten aan. Een ontheffing bijeenkomsten kan maximaal 6 keer per jaar verleend worden.

Aanvragen

Een aanvraag ontheffing schenktijden of ontheffing bijeenkomsten doe je via de vergunningchecker. De aanvraag moet minimaal 4 weken voor de datum van de activiteit bij ons binnen zijn. Ga naar de vergunningchecker en klik op “Horeca”. Geef een locatie aan en klik op gegevens ophalen. Kies dan voor “Ontheffing schenktijden" en vul de vragen in. Ook voor een ontheffing bijeenkomsten kies je voor ontheffing schenktijden.

Naar vergunningchecker (Deze link gaat naar een andere website)

Kosten

De kosten voor een ontheffing staan in de tarieventabel van de verordening op de heffing en de invordering van leges Land van Cuijk 2023 (Deze link gaat naar een andere website).

Vragen

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met het team Vergunningverlening via 0485-854000.