Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller te kunnen helpen, werken wij alleen op afspraak.

Afspraak maken (Deze link gaat naar een andere website)

Oekraïense vluchtelingen inschrijven

De gemeente krijgt veel vragen van inwoners over de inschrijving in de basisregistratie personen (BRP) van personen uit de Oekraïne die worden opgevangen bij particulieren.

Personen uit de Oekraïne moeten worden ingeschreven in de BRP. Dit is belangrijk omdat wij dan weten dat ze in onze gemeente verblijven en op welke locatie. Dat maakt het mogelijk om ondersteuning te bieden.

Oekraïense nationaliteit

Alleen personen die door middel van een identiteitsbewijs kunnen aantonen dat zij de Oekraïense nationaliteit hebben, kunnen zich laten inschrijven. Als wij de identiteit van een Oekraïner niet of onvoldoende kunnen vaststellen door middel van documenten, dan kan deze persoon verwezen worden naar de Oekraïense ambassade. De ambassade kan de persoon verifiëren en een certificaat afgeven waarin de identiteit en nationaliteit wordt bevestigd. Oekraïners kunnen dit document aanvragen tijdens het inloopspreekuur van de consulaire afdeling van de Oekraïense ambassade op werkdagen van 09.00 tot 13.00 op Zeestraat 78, 2518 AD Den Haag.

Kinderen zonder paspoort kunnen met hun ouders worden ingeschreven bij de gemeente. Ouders kunnen bij gebrek aan overige documenten een verklaring onder ede of belofte afleggen, waarmee de gemeente de identiteit van de kinderen vaststelt. Vervolgens schrijft de gemeente ook deze kinderen in. Dit is een uitzondering op de standaardregel dat hiervoor een identiteitsbewijs nodig is. Deze uitzondering is alleen toepasbaar voor deze doelgroep in de huidige omstandigheden.

Inschrijven

Om de inschrijving zo goed mogelijk te laten verlopen is het belangrijk dat je thuis alvast de afspraak voorbereid samen met de personen die moeten worden ingeschreven. Vul onderstaande formulieren samen volledig in en mail ze met een kopie van het identiteitsbewijs van betrokkene(n) naar burgerzaken@landvancuijk.nl.

Met de ingevulde formulieren kunnen wij de inschrijving voorbereiden. Wij nemen daarna contact met je op om een afspraak te maken. Daarvoor is het belangrijk dat je, als contactpersoon, jouw contactgegevens bij het mailen van de formulieren doorgeeft.

Alle personen die ingeschreven moeten worden, moeten bij deze afspraak aanwezig zijn. De personen die niet op de afspraak aanwezig zijn, worden niet ingeschreven.

Let op

Mensen die een intern paspoort hebben van vóór 2016 kunnen zich niet direct inschrijven. Zij moeten eerst een Certificaat van identiteitsverklaring hebben van de Oekraïense ambassade in Den Haag. Mensen die geen identiteitsdocumenten hebben, moeten zich eerst melden bij het COA (Centrale Opvang Asielzoekers).