Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller te kunnen helpen, werken wij alleen op afspraak.

Afspraak maken (Deze link gaat naar een andere website)

Droge voeten tot aan Venlo

Geplaatst op dinsdag 25 juni 2024

Project ‘Ruimte voor de Maas bij Oeffelt’ heeft groen licht

Hoogwater komt regelmatig voor in Nederland. Ons land ligt laag en heeft veel waterwegen. Hierdoor, en door klimaatverandering, moeten we steeds bedenken: hoe beschermen we ons tegen overstromingen?

Het programma 'ruimte voor de rivier' biedt een goede aanvulling. Door rivieren meer ruimte te geven, wordt de druk op de dijken minder en wordt de kans op overstromingen kleiner. Dit gaan we ook in Oeffelt doen.

Bij Oeffelt is de Maas smaller door de provinciale weg en de oude spoorlijn (het Duits Lijntje). Dit zorgt voor een soort ‘flessenhals’ die het water opstuwt en bij hoogwater tot overstromingen kan leiden. Maar dit gaat veranderen. Er komt een opening van 250 meter in de provinciale weg N264 en het Duits Lijntje richting de brug over de Maas. Hierdoor kan het water beter doorstromen en daalt de waterstand met bijna 20 centimeter bij hoogwater, tot aan Venlo!

Er komt een nieuwe brug over de opening en de weerd (het lage riviergebied) bij Oeffelt wordt opnieuw ingericht met fiets- en wandelpaden, leefruimte voor dassen en nieuwe heggen. Zo blijft het UNESCO-landschap van de Maasheggen behouden. En het allerbelangrijkste: we houden droge voeten.

Meer informatie over dit project vind je op www.ruimtevoordemaasbijoeffelt.nl. (Deze link gaat naar een andere website)