Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller te kunnen helpen, werken wij alleen op afspraak.

Afspraak maken (Deze link gaat naar een andere website)

Voortgang Waterpark Dommelsvoort

Geplaatst op donderdag 30 mei 2024

De gemeente Land van Cuijk gaat niet meewerken aan het alternatieve scenario van TopParken voor Waterpark Dommelsvoort. Zij vindt het voorgestelde alternatief met 250 recreatiewoningen (met voorzieningen) en 600 tot 1.200 reguliere woningen te omvangrijk. De gemeente wacht nu de vervolguitwerking van het oorspronkelijke plan voor de ontwikkeling van het recreatiepark verder af.

In januari van dit jaar gaf ontwikkelaar TopParken aan een tussenstap te willen nemen in de ontwikkeling van Waterpark Dommelsvoort. Deze tussenstap wilden zij gebruiken voor het onderzoeken van alternatieve scenario’s. De behoefte aan deze reflectie was ontstaan na de invoering van de nieuwe omgevingswet en de uitkomsten van de gesprekken met de omgeving.

Alternatief plan

Deze tussenstap is inmiddels uitgemond in een alternatief plan voor de ontwikkeling van Dommelsvoort. Dit alternatief bestaat uit een verkleind vakantiepark met 250 recreatiewoningen (met voorzieningen) en reguliere woningbouw met 600 tot 1.200 woningen. De gemeente vindt dit voorgestelde alternatief echter te omvangrijk. Zij vindt de optelsom van deze aantallen te massaal. Het is niet in het belang van de omgeving en past niet bij de gewenste natuurrijke invulling van het plangebied. Het college heeft daarom besloten om niet mee te werken aan het alternatief. Ondanks dit besluit stelt de gemeente het op prijs dat TopParken zich, na de gesprekken met de omgeving, heeft verdiept in andere opties.

Hoe nu verder?

De gemeente wacht de verdere uitwerking van het oorspronkelijke plan voor Waterpark Dommelsvoort nu verder af. Het plan moet binnen het omgevingsplan passen en recht doen aan de aard van het gebied. Ook moet het rekening houden met de reacties vanuit de omgeving, de marktsituatie en de gebiedskenmerken.”