Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller te kunnen helpen, werken wij alleen op afspraak.

Afspraak maken (Deze link gaat naar een andere website)

Meten is weten: meten met sensortechnologie

Als overheid zijn wij verantwoordelijk voor het verlenen van vergunningen. Om te kunnen beoordelen of een aanvraag voldoet aan de wettelijke eisen, worden zeer ingewikkelde rekentools gebruikt. Dit geldt in onze gemeente voornamelijk voor veehouderijbedrijven. Denk dan aan de beoordeling van de emissies van fijnstof, geur, ammoniak en geluid. Met de komst van sensortechnologie wordt het meten van luchtkwaliteit makkelijker.

Meten van geluid en luchtkwaliteit

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft ook een meetnetwerk, met enkele meetstations verdeeld over Nederland. Wat het effect van een individueel bedrijf is op de omgeving is op deze manier echter niet meetbaar en de metingen zijn zeer kostbaar.

Sensortechnologie

Met de komst van sensortechnologie wordt het meten van luchtkwaliteit makkelijker. Ook het meten van fijnstof met behulp van sensortechnologie is mogelijk. Het meten van geluid is nu ook mogelijk, waardoor het voor zowel de vergunningverlener, de aanvrager als de omwonenden duidelijk is wat geluid betekend voor het verlenen van een vergunning. Wij gaan een project starten voor het opzetten van een meetnetwerk.

Het opzetten van een meetnetwerk bestaat uit 4 pijlers, namelijk:

Wij houden je op de hoogte van de voortgang van ons meetnetwerk.