Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller te kunnen helpen, werken wij alleen op afspraak.

Afspraak maken (Deze link gaat naar een andere website)

Lintjesregen

25 inwoners van de gemeente Land van Cuijk kregen tijdens lintjesregen 2023 een Koninklijke onderscheiding. Burgemeester Marieke Moorman heeft – in naam van Zijne Majesteit de Koning – de onderscheidingen in de schouwburg in Cuijk uitgereikt. 22 inwoners zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en 3 inwoners zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hieronder volgen de namen en de redenen voor decoratie.

J.M.M. (Annie) Derks-Derksen, Wanroij - Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Derks-Derksen is vanaf 1999 maaltijdbezorger bij Stichting Maaltijdservice Sint Anthonis, de opvolger van Tafeltje Dekje. Van 2003 tot 2019 was ze als gastvrouw actief bij zorgcentrum Aldenhorst in Mill. Daarnaast is ze de laatste jaren actief bij verpleeg- verzorgingshuis de Meihorst in Mill.

G.J.E.J. (Gèrard) Peters, Sint Anthonis - Ridder in de Orde van Oranje Nassau

De heer Peters is sinds 1992 lid van Lions club Venray, waar hij een aantal keren een bestuursfunctie heeft vervuld. Sinds 2014 is hij lid van Probus waar hij het presidentschap heeft vervuld en nu is hij penningmeester. Ook was hij penningmeester van het Genneps symphonieorkest en de Moldicke school te Molenhoek. Daarnaast was hij bestuurlijk actief in het kerk- en parochiebestuur in Boxmeer en voor de stichting Bedrijf en Cultuur Schouwburg in Venray. Ook is hij tot 2010, 15 jaar lid geweest van de Raad voor Economische Aangelegenheden Bisdom Roermond. Vanaf 2008 was hij secretaris van de Stichting Docete Omnes in Antwerpen. Daarnaast is hij vanaf 2007 betrokken bij de ontwikkelingen van het Oorlogsmuseum in Overloon. Sinds 2009 is hij penningmeester van de stichting Vrienden van het Oorlogsmuseum Overloon en vanaf 2018 maakt hij deel uit van het bestuur. Vanaf 2015 is hij penningmeester van Katholieke Stichting voor blinden en slechtzienden te Grave.

J.R.M. (Annie) van Lith-Willems, Langenboom - Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw van Lith-Willems was van 1979 tot 2016 vrijwilliger van de Langenboomse Ontspannings Club. Ze was 21 jaar bestuurlijk actief voor deze club. Van 1981 tot 2008 was ze bestuurslid van buurtvereniging De Hogesteen. Daarnaast was ze van 1987 tot 1990, voorzitter van de vrouwenvereniging KVO. Ook is ze vanaf 1990 actief voor Parochie de Goede Herder in Langenboom. In 2002 werd ze lid van de werkgroep wijkcontactpersonen. Daarnaast zet ze zich al meer dan 10 jaar in voor de jaarlijkse processie in het park. Vanaf 1992 is ze vrijwilliger voor Tafeltje Dekje in Langenboom. Ze is vanaf 2009 vrijwilliger bij de Zonnebloem en mantelzorger voor haar broer. 

W.L.M. (Willy) Emons, Langenboom - Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Emons is één van de medeoprichters van de Mini-Pers in Escharen 1972. Van 1986 tot 2006 verzorgde hij de administratie van de parochie H. Lambertus in Escharen. Vanaf 1989 is hij penningmeester en vrijwilliger voor missiecentrum Langenboom. Sinds 1989 is hij penningmeester bij Gemengd Koor Crescendo en Herenkoor in Honorem Deo. Vanaf 1991 is hij vrijwilliger van Langenbooms Wandelcomité en vanaf 1996 werd hij penningmeester. Voordat hij in 2008 koster werd, verrichtte hij vanaf 2003 al diverse vrijwilligerswerkzaamheden voor de toenmalige koster. Sinds 3 jaar beheert hij ook de kerkhofadministratie.

H.L.C. (Harrie) Cillessen, Wilbertoord - Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Cillessen is van 1972 tot 1978 misdienaar geweest in Schijndel. Vanaf 2001 is hij voorzitter van het kerkbestuur St. Joseph in Wilbertoord en vanaf 2003 bestuurslid van de Pastorale Eenheid Mill. Vanaf 2019 is hij koster en daarvoor was hij van 1978 tot 2019 misdienaar in de Sint Josephkerk te Wilbertoord. Van 1979 tot 1998 was hij voorzitter en activiteitenbegeleider bij ‘Niet Inspannen Maar Ontspannen’. In 1998 werd hij voorzitter, activiteitenbegeleider en bouwweek medewerker van Actiegroep Kinder Middagen. Vanaf 1986 is hij E.H.B.O.-er van vereniging Luther King in Wilbertoord en sinds 1997 is hij voorzitter. Van 1990 tot 2018 was hij jurylid voor de optocht van carnavalsvereniging ‘De Klotstèkers’. Ook was hij van 1997 tot 2001 voorzitter van de oudervereniging van basisschool De Klimop in Wilbertoord. Van 1988 tot 2022 was hij voorzitter van de Lotus Studiekring Oploo en lotusinstructeur. Vanaf 1990 is hij actief voor de Lotus Studiekring en vanaf 1998 Lotusexaminator bij het Oranje Kruis. Van 2008 tot 2016 was hij lid van de sponsorcommissie van voetbalvereniging De Willy's in Wilbertoord. Vanaf 2016 draait hij de kantinediensten voor deze vereniging (later sportvereniging DWSH'18). Daarnaast was hij politiek actief van 2016 tot 2020.

J.L.M. (Jo) Goossens, Sint Anthonis - Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Goossens is vanaf 1962 lid van voetbalclub Excellent uit Oploo. In de jaren daarna bekleedde hij diverse functies zoals bestuurslid, secretaris, voorzitter (5 jaar), voorzitter commissie sponsoractiviteiten, bestuurslid jeugdzaken, jeugdtrainer en seniorenleider, scheidsrechter KNVB en hij was bijna 30 jaar clubscheidsrechter. Daarnaast was hij lid van diverse jubileumcommissies en leverde een bijdrage aan 2 jubileumboeken van Excellent. Hij was 11 jaar correspondent voetbalberichten en ook 2 jaar redactielid van het clubblad. Eveneens was hij scheidsrechter van voetbalclub DSV in St. Anthonis en nu nog actief voor deze club. Van 1972 tot 1977 was hij voorzitter schoolbestuur van de Matthiasschool Oploo en 23 jaar lang was hij voorzitter en lid van Luctor biljartvereniging Oploo. Ook was hij voorzitter en bestuurslid van stichting Wielersport Oploo en voorzitter CDA, afdeling Sint Anthonis.  Van 2009 tot 2011 was hij voorzitter Fokpaarden dag in Sint Anthonis. Hij was chauffeur van de buurtbus regio Sint Anthonis van 2004 tot 2020.

M.J.C. (Mari) Pennings, Langenboom - Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Pennings is 20 jaar actief geweest voor voetbalclub Avanti '31 uit Schijndel. Hij begon als jeugdleider en ook was hij scheidsrechter voor met name de jeugd. Vanaf 2003 is hij vrijwilliger bij de tennisclub in Langenboom. Van 2004 tot 2008 was hij vrijwilliger bij voetbalclub SES in Langenboom. Hij was jeugdleider en clubscheidsrechter. Vanaf 2016 is hij vrijwilliger bij dagbesteding Sociom in Langenboom. Hij is vanaf 2018 vrijwilliger van Tafeltje Dekje en ook is hij 5 jaar actief als vrijwilliger bij de Biljartorganisatie ouderen Langenboom (BOOL).

H.C.F. (Harry) Cornelissen, Mill - Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Cornelissen was van 1970 tot 2019 als vrijwilliger actief bij de tentoonstellingscommissie van vogelvereniging Klank en Kleur in Mill. Van 1973 tot 1988 was hij lid van de vogelmarktcommissie en ook was hij penningmeester. Vanaf 1975 is hij bestuurslid van de vogelvereniging en vanaf 1985 is hij ringencommissaris. Van 2005 tot 2018 verrichtte hij nestkast controles bij Vogelwacht Uden en van 2014 tot 2017 heeft hij nestkast controles in Mill gedaan. Van 1980 tot 1986 was hij begeleider van de bouwweek tijdens de jaarlijkse kinderfeesten in Mill.

M.H.M. (Tiny) van der Linden, Overloon - Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer van der Linden is medeoprichter van volleybalvereniging Sportivo in 1982. Vanaf die tijd heeft hij tot 1997 bestuursfuncties vervuld, zoals penningmeester, secretaris, voorzitter en bestuurslid. Vanaf 1997 organiseert hij jaarlijks het Hemelvaarttoernooi. Ook is hij lid van de toernooicommissie en het wedstrijdsecretariaat. Van 1987 tot 2005 was hij bestuurslid van Het Wit Gele Kruis. Vanaf 1981 is hij lid en vanaf 1994 secretaris van zangvereniging Loons Gemengd Koor. Hij is vanaf 2008 bestuurslid en vrijwilliger van zanggroep Palet in Overloon. Van 2009 tot 2012 was hij lid van de bouwcommissie bij stichting Gemeenschapshuis Overloon en hij heeft een bijdrage geleverd aan de vernieuwbouw van het gemeenschapshuis. Vanaf 2012 is hij lid en vrijwilliger van het Boxmeers Vocaal Ensemble.

M.H. (Marika) Kuijpers-Cornelissen, Sint Anthonis - Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Kuijpers-Cornelissen verricht ruim 25 jaar vrijwilligerswerk voor de Zonnebloem. Vanaf 1996 is ze vrijwilliger en bestuurslid van de Nationale Zonnebloem, afdeling Sint Anthonis. Als bestuurslid activiteiten is ze vanaf 2012 ook afgevaardigde bij regiovergaderingen van de Zonnebloem Land van Cuijk. Vanaf 2011 is ze coördinator en staflid regiovakanties/vaarvakanties van de Zonnebloem, regio Land van Cuijk. Als vrijwilliger is ze bijna 40 keer mee geweest bij de landelijke vaarvakanties.

H.J.M. (Riek) Hendriks-Claessens, Holthees - Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Hendriks-Claessens is 43 jaar actief voor Nationale Vereniging De Zonnebloem, afdeling Sint Anthonis. Sinds de oprichting in 1980 is ze vrijwilliger bij afdeling Sint Anthonis. Daarnaast was ze van 2008 tot 2013 bestuurslid en als afgevaardigde van het dorp Westerbeek, nam ze deel aan bestuursvergaderingen. Van 1984 tot 2010 was ze vrijwilliger bij Parochie Westerbeek. Tot 1998 was ze lid van de Parochievereniging. Van 1990 tot 2010 verzorgde ze mede de woord- en communiedienst. Ze was kerkvrijwilliger van 1986 tot 1990  bij verpleeghuis Madeleine in Boxmeer.

W.T.J.F. (Miny) Toonen-Geerts, Sint Anthonis - Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Toonen is sinds 1980 als vrijwilliger betrokken bij De Zonnebloem. Vóór 1980 was ze actief bij ‘Herwonnen Levenskracht’ en dit was de voorloper van de Zonnebloem. Sinds de oprichting in 1980 is ze vrijwilliger bij de afdeling Sint Anthonis e.o. Daarnaast is ze van 1991 tot 2012 bestuurslid geweest.

M.J.J. (Riet) Aben, Cuijk - Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Aben is  sinds 1999 vrijwilliger bij De Zonnebloem, afdeling Cuijk. Vanaf 2000 heeft ze ongeveer 11 jaar vrijwilligerswerk verricht bij de vrijwilligerscentrale in Uden. Van 2011 tot 2015 was ze vrijwilliger bij de Schittering in Haps. Ze is vanaf 2015 ook vrijwilliger bij Sociom in Cuijk en actief bij dagbesteding De Parasol.

S. (Sije) Visser, Grave - Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Visser werd in 1971 volwaardig profvoetballer bij N.E.C. en hij is al ruim 50 jaar verbonden aan deze club. Van 1986 tot 2014 heeft hij vele vrijwilligerstaken op bestuurlijk vlak binnen NEC vervuld. Hij was bestuurslid technische zaken en werd in 1986 voorzitter van de scoutingcommissie. Daarnaast was hij lid van de Raad van Commissarissen en lid van bestuur van stichting Administratiekantoor NEC-holding. Na 2014 werd hij een actief erelid en geeft adviezen aan de bestuursleden bij NEC alsmede aan technische directie. Eveneens coacht hij een aantal bestuurders op diverse gebieden.

C.F.M.J. (Karin) Claassen-Melskens, Boxmeer - Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Claassen is van 1995 tot 1 januari 2023 secretaresse geweest bij Vrouwen van Nu, tegenwoordig ‘Vrouw actief’, afdeling Boxmeer. Ze heeft ook een rol gespeeld bij deze overdracht en nu is ze een actief lid van deze vereniging. Ze was van 2011 tot 2013 bestuurslid van de stichting Dunya, het Intercultureel Centrum in Boxmeer. Van 2007 tot 2021 was ze samen met haar echtgenoot buddy voor twee cliënten met een verstandelijke beperking van zorginstelling Dichterbij. Vanaf 2017 is ze vrijwilliger bij Maasziekenhuis Pantein in twee functies: hand masseuse en vrijwilliger op de kinderafdeling.

J.P.G. (Sjaak) Cremers, Boxmeer - Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Cremers was in de jaren ‘80 actief als coach van jeugdteam(s) en later scheidsrechter van hockeyclub SMHC in Sneek. Van 1975 tot 1985 was hij vrijwilliger bij de Zonnebloem. Tot vorig jaar was hij 8 jaar buddy voor een manisch depressieve mevrouw. Ook is hij 4 jaar actief geweest voor wijkraad Centrum Boxmeer. Hij was bestuurslid van 2005 tot 2007 en daarna was hij nog 2 jaar voorzitter. Van 2007 tot 2014 was hij chauffeur van de buurtbus bij de buurtbus vereniging Boxmeer. Van 1978 tot 1992 was hij actief bij het school tuinieren in Sneek. Hij was voorzitter en vrijwilliger bij volkstuinvereniging Nut en Genoegen in Sneek. Hij was van 2014 tot 2021 actief bij Wereldtuin Verdeliet in Cuijk. Sinds vorig jaar is hij betrokken bij de ondersteuning van de initiatiefgroep BoerSaam.

C.J.R. (Cor) Thijssen, Sambeek - Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Thijssen maakt begin jaren 80 muziek bij de DVG band (De Vrolijke Gezellen). Hij is vanaf 1985 lid van het St. Anthoniusgilde Sambeek. Daarnaast is hij de oprichter van de stichting Lindefeesten in 1980 en nog steeds is hij voor deze stichting actief. Als bestuurslid was hij actief in de periode 1980 tot 2010. Vanaf 1981 is hij lid van muziekvereniging Semper Unitas en als orkestmanager regelde hij veel voor deze vereniging. Ook is hij sinds 2016 penningmeester van de dorpsraad Sambeek. Als afgevaardigde van de dorpsraad zit hij in de commissie van het MFA (Multi Functionele Accommodatie).

H.G.W.M. (Hugo) Bens, Haps - Ridder in de Orde van Oranje Nassau

De heer Bens was van 1995 tot 2005 lid van de pronkzittingscommissie van carnavalsvereniging De Plekkers in Vortum-Mullem. Daarnaast is hij van 2014 tot 2022, voorzitter geweest van de coöperatie glasvezel Land van Cuijk. Vanaf 2017 is hij lid van Rotary Cuijk en sinds 2021 voorzitter. Hij is sinds 2018 voorzitter van de stichting Boert Bewust Land van Cuijk, die valt onder de landelijke stichting Boert Bewust. Daarnaast is hij sinds 2019 agripooler bij Agriterra. Hij maakt deel uit van hun internationale team en gaf trainingen in Zambia en Zuid-Sudan. Sinds 2019 is hij voorzitter van de Stichting Blij met een Ei en vanaf 2020 is hij lid van de PR-commissie van de ZLTO.

S.M.A.J. (Bert) Denen, Sambeek - Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Denen maakt vanaf 1989  deel uit van het bestuur van stichting Lindefeesten in Sambeek. Hij was 12 jaar voorzitter en nu is hij penningmeester. Sinds 1980 is hij lid van muziekvereniging Semper Unitas uit Sambeek en vanaf 1996 is hij penningmeester. Ook maakt hij deel uit van diverse commissies binnen Semper Unitas. Vanaf 2016 is hij penningmeester van het Stichting buurthuis Sambeek De Elsenhof. Als bestuurslid is hij ook afgevaardigde in de MFA-commissie.

J.H. (Ans) Maassen, Oeffelt - Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Maassen is vanaf de oprichting in 1978 vrijwilliger van Stichting OJC Mannekino in Oeffelt. Vanaf 2002 is ze secretaris. Ze is vanaf 1979 vrijwilliger bij volleybalclub Vocala in Oeffelt (voorheen Argos) en lid van de buitentoernooi-commissie. Ook was ze 25 jaar betrokken bij het wedstrijdsecretariaat van de toernooicommissie. Dit in nauwe samenwerking met andere verenigingen en de Nederlandse Volleybal bond. Vanaf 2005 verricht ze allerlei hand- en spandiensten en ze was diverse malen commissielid jubilea. Daarnaast was ze zeer betrokken bij de jeugd van de volleybalvereniging.

H.G.A.M. (Henk) van Raaij, Sambeek - Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer van Raaij is vanaf 1975 vrijwilliger van stichting Jeugdwerk Sambeek "Samsam". Al bijna 50 jaar maakt hij onderdeel uit van de leiding bij de zomerkampen. In de periode van 1976 tot 1995 was hij voorzitter. Vanaf 2002 is hij voorzitter van stichting buurthuis De Elsenhof en vanaf 2017 zit hij ook in het bestuur van het MFA (Multi Functionele Accommodatie). Vanaf 2003 is hij voorzitter van muziekvereniging Semper Unitas. In 2005 is hij als trompettist toegetreden bij het Vierdaagse Orkest. Vanaf 2008 is hij bestuurslid en vanaf 2013 is hij voorzitter van dit regionale orkest.

P.F.A. (Peter) Verhaaren, Grave - Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Verhaaren is vanaf 1965 lid van carnavalsvereniging Pothuusburg in Grave. Hij was 15 jaar lid van de Pronkzittingscommissie en was van 1988 tot 2000 toneelmeester. Tot 2020 heeft hij geholpen bij de opbouw van het podium voor de pronkzittingen. Met ‘zijn’ carnavalsclub ‘De Jeppers’ uit Grave deed hij meer dan 50 keer mee aan de carnavalsoptocht. Van 1959 tot 1974 was hij 15 jaar vrijwilliger bij het Rode Kruis en ook is hij meer dan 25 jaar vrijwilliger geweest bij de organisatie Bescherming Bevolking, waarvan hij tot 1991 (20 jaar) actief was als vrijwillige brandweerman. Daarnaast was hij ook 25 jaar lid van de Graafse Harmonie en lid van diverse commissies rondom evenementen. Ook is hij vanaf 2011 lid van watersportvereniging De Stuw in Grave. Bij het bouwproject van het nieuwe clubhuis van deze vereniging is hij 3 jaar betrokken geweest en nog steeds verricht hij vrijwilligerswerk bij de haven.

L.W.J.P. (Leo) Joosten, Boxmeer - Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Joosten is vanaf 1995 vrijwilliger, bestuurslid en trainer bij S.V. Vitesse '08 afdeling Gennep Atletiek. Vele uren besteedt hij aan dit vrijwilligerswerk. Vanaf 1995 is hij wekelijks actief als looptrainer en vanaf 1998 is hij bestuurslid. Ook is hij 25 jaar coördinator trainers. Ook is hij vanaf 1998 medeorganisator en vrijwilligerscoördinator van loopevenementen die niet door Gennep Atletiek worden georganiseerd. Daarnaast is hij vanaf 2010 coördinator oud papier. Eveneens verzorgt hij 25 jaar de ledenadministratie en vanaf 2010 is hij redactielid website en Facebook pagina.

A.P.B. (Anton) de Weerd, Beers - Ridder in de Orde van Oranje Nassau

De heer de Weerd was van 1987 tot 2011 een actieve vrijwilliger bij carnavalsvereniging ‘De Bokkerijers’ in Beers en hij vervulde binnen het bestuur diverse functies. Hij was van 2010 tot 2017 lid en vrijwilliger van het Platform Mooi Maasvallei. Vanaf 2017 is hij bestuurslid. Vanaf 2011 is hij bestuurslid van de Industriële Kring Land van Cuijk en Noord-Limburg en voorzitter van de themawerkgroep arbeidsmarkt en onderwijs. Hij is vanaf 2014 bestuurslid van TechnoPromo. Eveneens zorgde hij mede voor de realisatie van een technieklokaal voor de VMBO-leerlingen bij Marel in Boxmeer. Vanaf 2018 is hij penningmeester van stichting Een Goei Leven. Eveneens is hij vanaf 2019 lid van de project- en stuurgroep Sterk Techniekonderwijs. Vanaf 2020 is hij bestuurslid van de Stichting AgriFood Capital in Noordoost-Brabant. Daarnaast is hij voorzitter van het AgriFood Tech Platform Land van Cuijk. Ruim 2 jaar is hij lid van de raad van toezicht bij de Schouwburg Cuijk en vicevoorzitter van de stichting Vrienden van het Maasziekenhuis. Bij deze stichting is hij ook voorzitter van de commissie ambassadeurs- en ledenwerving. Eveneens is hij vanaf 2021 lid van de commissie arbeidsmarkt en onderwijs bij de VNO-NCW Brabant-Zeeland. Sinds vorig jaar is hij voorzitter van de Rotaryclub Cuijk. 

C.J.W. (Corné) Tak, Haps - Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Tak is jarenlang vrijwilliger geweest van voetbalvereniging Hapse Boys. In 1985 begon hij als speler en hij is bijna 10 jaar voorzitter geweest van deze vereniging. In 1996 was hij de oprichter van Hapse Boys dames. In de periode 1985 tot 2015 was hij bestuurslid, scheidsrechter/grensrechter, jeugdleider, technische jeugdcommissie en leider tweede elftal. Hij was voorzitter van 2013 tot 2022. Vanaf 1988 is hij actief bij carnavalsvereniging "de Zelfkant" in Haps en al 35 jaar lid van de Raad van Elf. Ook was hij van 1998 tot 2010 vorst en van 1998 tot 2012 voorzitter. Van 1998 tot 2012 was hij adviserend lid bij Stichting Openbaar Carnaval Cuijk. Hij was voorzitter van de Prinsencommissie van 1998 tot 2021 en hij verrichtte veel hand- en spandiensten voor deze vereniging.  Daarnaast is hij vanaf 2010 voorganger bij een avondwake in de kerk van Haps.