Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller van dienst te zijn, werken wij uitsluitend op afspraak.

Afspraak maken (Deze link gaat naar een andere website)

Leerlingenvervoer

Je kan leerlingenvervoer aanvragen voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen reizen vanwege een structurele handicap, of voor kinderen die onderwijs volgen aan een school voor speciaal basisonderwijs, of speciaal onderwijs. In die gevallen zorgt de gemeente voor vervoer of krijg je een vergoeding voor de reiskosten. Er gelden wel een aantal voorwaarden.

Voorwaarden

Het leerlingenvervoer geldt voor de volgende soorten scholen:

In de gemeentelijke Verordening Leerlingenvervoer staat beschreven wanneer je  voor welke vergoeding in aanmerking komt. In de Beleidsregels Leerlingenvervoer is uitgewerkt hoe de gemeente de verordening uitvoert.

Welke uitgangspunten gelden er?

De gemeente gaat altijd uit van de dichtstbijzijnde, voor het kind toegankelijke school van het soort onderwijs waarop de leerling is aangewezen. De verordening houdt wel rekening met een bewuste keuze van ouders voor een bepaalde (godsdienstige of levensbeschouwelijke) richting van onderwijs, niet met de keuze voor een onderwijsmethode.

Houd ook rekening met het volgende

Welke vergoedingen zijn er?

Een vergoeding kan bestaan uit:

De meest passende vorm van vervoer

Afhankelijk van de mogelijkheden wordt gekeken naar de meest adequaat passende vorm van vervoer voor je kind. De meest passende vorm van vervoer is niet per se aangepast vervoer (taxi/bus). Het kan ook de fiets of het openbaar vervoer (met of zonder begeleiding) zijn. De gemeente beoordeelt jouw  aanvraag zorgvuldig. Zo nodig wint de gemeente advies in bij een externe deskundige.

Behandeltermijn

Een volledige aanvraag wordt getoetst aan de bepalingen van de Verordening leerlingenvervoer. Binnen acht weken neemt de gemeente een besluit. In enkele gevallen is er meer tijd nodig en dan kan de gemeente de periode met vier weken verlengen. Je krijgt hierover bericht.

Besluit vergoeding Leerlingenvervoer

Naar aanleiding van je aanvraag ontvang je een brief van de gemeente met het besluit. In deze brief is vermeld of je in aanmerking komt voor leerlingenvervoer en welke vervoerskosten je vergoed krijgt.

Meer informatie

Heb je vragen over het aanvragen van leerlingenvervoer, dan kun je ook contact opnemen met afdeling Sociaal Domein, afdeling leerlingenvervoer via telefoonnummer: 0485-854444 of een email sturen naar leerlingenvervoer@landvancuijk.nl.