Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller te kunnen helpen, werken wij alleen op afspraak.

Afspraak maken (Deze link gaat naar een andere website)

Informatie opvragen (Woo-verzoek)

Gemeentelijke informatie is eigenlijk altijd openbaar. Wanneer je sommige informatie niet hebt kunnen vinden, kun je ernaar vragen door te bellen of te mailen met de gemeente. Levert dat nog steeds niet de gewenste informatie op? Dan maakt de Wet open overheid (Woo) het mogelijk om een officieel informatieverzoek te doen. Dit noemen we een Woo-verzoek. Daarmee kunnen documenten en opgeslagen informatie, die de gemeente beschikbaar heeft, opgevraagd worden. Wettelijk is ook vastgelegd welke informatie de gemeente niet hoeft vrij te geven.

Neem voordat je een verzoek doet eerst contact met ons op via 0485-854000 en vraag naar de contactpersoon Woo.

Kosten

Informatie opvragen (WOO verzoek)

De gemeente stuurt de documenten bij voorkeur digitaal. Dat is gratis. Wil je de documenten toch op papier ontvangen? Vermeld dat dan in je verzoek.

Kosten 2024

De kosten voor documenten op papier zijn € 0,20 per pagina. Als de totale kosten van jou aanvraag € 4,00 of minder zijn hoef je niets te betalen.

Informatie opvragen (Woo-verzoek)

Hoe werkt het?

Je kunt een verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo) indienen als je wilt dat de gemeente publieke informatie die ze nog niet openbaar gemaakt heeft, openbaar maakt.

• Je kunt een verzoek mondeling of schriftelijk indienen.
• Je kunt het verzoek ook online doen met gebruik van je DigiD.
• Je dient duidelijk aan te geven over welke aangelegenheid je informatie wenst te ontvangen.
• Als je verzoek te algemeen geformuleerd is, geeft de gemeente je de gelegenheid je verzoek toe te lichten. De gemeente kan je daarbij behulpzaam zijn.
• De gemeente kan jou de informatie op verschillende manieren geven. Bijvoorbeeld een kopie van een document of een samenvatting daarvan.

Wat moet ik doen?

Je kunt een Woo-verzoek online doen met gebruik van je DigiD. Je kunt het Woo-verzoek ook schriftelijk indienen bij de gemeente. Je schriftelijke verzoek moet zijn ondertekend. Stuur het verzoek naar Postbus 7, 5360 AA Grave. Geef duidelijk aan welke informatie je wilt ontvangen.

Vermeld in je verzoek bij voorkeur ook een telefoonnummer waarop je te bereiken bent zodat de gemeente contact met je kan opnemen.

Wat is openbaar?

De gemeente mag niet alles openbaar maken
De gemeente mag bepaalde documenten niet openbaar maken:

Het kan ook zijn dat de gemeente documenten alleen voor een deel openbaar maakt. Dan maken we delen van documenten onleesbaar. Bijvoorbeeld een paragraaf of een bijlage met financiële informatie van de gemeente. Wanneer we documenten niet openbaar maken, leggen we dat uit in het Woo-besluit. Wanneer je het niet eens bent met een Woo-besluit, kun je bezwaar maken.