Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller te kunnen helpen, werken wij alleen op afspraak.

Afspraak maken (Deze link gaat naar een andere website)

Hulp en begeleiding (Wmo)

We kunnen je helpen om zelfstandig te blijven wonen en/of jezelf goed te kunnen redden. We helpen je om dagelijkse taken goed te kunnen doen. Maar we nemen deze taken niet over.

Kosten

Voor Wmo-voorzieningen betaal je een eigen bijdrage. Dit is een vast bedrag per maand. (In 2024 is dat €20,60 euro per maand.)

Soorten begeleiding

Er zijn twee soorten begeleiding:

1. Individuele begeleiding (persoonlijk)

2. Groepsbegeleiding

Bij groepsbegeleiding zorgen we voor een andere invulling van je dag dan (vrijwilligers)werk of school. Hiermee willen we eenzaamheid of opname in een (verpleeg)instelling voorkomen. Dit helpt ook om mantelzorgers te ontlasten.

Hulp bij het huishouden

Soms heb je door een beperking, ziekte of psychische problemen hulp nodig bij het huishouden. Bijvoorbeeld bij het schoonmaken, de was, de zorg voor kinderen of het voorbereiden van maaltijden. Vaak kunnen mensen uit je omgeving (kinderen, familie, buren) tijdelijk helpen. Ook kunnen slimme aanpassingen in huis een probleem al kleiner maken. Door bijvoorbeeld de wasmachine op een verhoging te plaatsen of je huis anders in te richten. Helpt dit niet voldoende? Dan kun je mogelijk huishoudelijke verzorging krijgen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Wanneer kun je huishoudelijke verzorging krijgen:

Wanneer kun je géén huishoudelijke verzorging krijgen:

Zorg in natura of persoonsgebonden budget (PGB)

Kun je niet goed meedoen in de maatschappij, of kun je je niet goed alleen redden? Dan kun je hulp krijgen vanuit de Wmo. We kijken samen met jou naar de meest geschikte oplossing. Daarbij sta jij centraal. Daarom heet deze hulp een 'maatwerkvoorziening'.

Eerst bekijken we samen met jou of er andere oplossingen zijn, zoals:

Pas als deze oplossingen niet genoeg helpen, kijken we naar een maatwerkvoorziening. Meestal is dit zorg in natura. Een zorgaanbieder waarmee we een contract hebben helpt jou dan.

Met een persoonsgeboden budget (PGB) regel jij zelf de zorg. Er zijn dan wel voorwaarden. Je moet een PGB-plan maken. Hierin staat waarom je een PGB wilt. Ook moet je kunnen aantonen dat de zorg veilig en doeltreffend is voor jouw situatie. En je moet een zorgovereenkomst sluiten met de zorgverlener.

Het geld van je PGB krijg je niet zelf. Dit wordt beheerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Kijk voor meer informatie over het PGB op www.pgb.nl (Deze link gaat naar een andere website) of op www.svb.nl (Deze link gaat naar een andere website).

Aanvragen

Om een maatwerkvoorziening Wmo aan te vragen, bel je naar de afdeling Sociaal Domein van de gemeente via nummer 0485-854444. Je kunt ook mailen naar wmo-consulenten@landvancuijk.nl. Als dat nodig is, maken we dan een afspraak met jou voor een gesprek.

Het gesprek

Tijdens het gesprek (meestal bij jou thuis) bespreken we samen jouw situatie. De Wmo-consulent bepaalt welke hulp geschikt is. Soms in overleg met een (medisch) adviseur of zorgprofessional. Het is handig als jouw mantelzorger en/of professioneel begeleider bij dit gesprek is.

Persoonlijk plan

Voorafgaand aan het gesprek kun je een persoonlijk plan maken. Dit is een eigen beschrijving van jouw situatie. Dit persoonlijke plan bespreken we tijdens het gesprek en betrekken we bij het onderzoek.

Verslag

De Wmo-consulent maakt een verslag van het gesprek. Dit verslag krijg je vervolgens thuisgestuurd. Als je het verslag hebt ondertekend en teruggestuurd, is jouw aanvraag klaar.