Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller te kunnen helpen, werken wij alleen op afspraak.

Afspraak maken (Deze link gaat naar een andere website)

Aanpassen Wethouder Lindersstraat, Wilbertoord

De Wethouder Lindersstraat en de Van Ophovenlaan worden binnen de bebouwde kom van Wilbertoord opnieuw ingericht. Dit is nodig omdat de wegen slecht zijn en een aantal bomen van minder goede kwaliteit. Met de veranderingen willen we de verkeersveiligheid verbeteren en kan er een riool voor regenwater worden aangelegd.

Ontwerp

Samen met leden van de Dorpsraad Wilbertoord, het Platform Verkeer, verschillende belanghebbenden en adviesbureau Jens Ingenieurs & Adviseurs is er een voorlopig ontwerp gemaakt. In dit ontwerp is rekening gehouden met de wensen van de bewoners of de gebruikers. De uitgangspunten voor het ontwerp zijn:

Op basis van de reacties op het voorlopig ontwerp, is het uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Belangrijkste wijzigingen zijn:

Presentatievideo

Bekijk de Presentatievideo Reconstructie Wethouder Lindersstraat e.o. in Wilbertoord” op YouTube (Deze link gaat naar een andere website).

Ontwerptekening

Download de de ontwerptekeningen Definitief Ontwerp profielen en het Definitief Ontwerp inclusief impressies op de projectenwebsite van het ingenieursbureau Jens (Deze link gaat naar een andere website).

Planning werkzaamheden

In eerste instantie hebben we aangegeven dat de werkzaamheden in 2023 worden uitgevoerd. Helaas is dit niet haalbaar. Dit heeft onder andere te maken met aanvullend onderzoek in het voorbereidingstraject en de voorbereiding/afstemming van diverse nutspartijen (kabels- en leidingen in de ondergrond). Naar verwachting worden de werkzaamheden uitgevoerd in 2024 en/of 2025.