Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller te kunnen helpen, werken wij alleen op afspraak.

Afspraak maken (Deze link gaat naar een andere website)

Gemeentelijke onderscheiding

Je kent ze wel, de duizendpoot, de verbinder, de stille kracht, de spil, de vrijwilliger die altijd voor iedereen klaar staat. Je kunt hem of haar voorstellen voor een gemeentelijke onderscheiding.

Gemeentelijke onderscheidingen zijn bedoeld als teken van waardering vanuit de gemeente en de lokale gemeenschap als beloning voor iemands inzet voor zijn of haar eigen stad of dorp. Het college of de gemeenteraad beslist over het toekennen. De uitreiking vindt plaats tijdens de viering van een jubileum, afscheid of andere passende gelegenheid (in overleg). Doe de aanvraag minimaal 6 weken voor de datum van uitreiking.

Er zijn drie verschillende gemeentelijke onderscheidingen.

Stads- of dorpspenning

De Stads- (Grave) of Dorpspenning is een teken van waardering en dankbaarheid voor bijzondere verdiensten. Door zijn of haar inzet levert de kandidaat een bijzondere bijdrage aan de leefbaarheid in een van de (dorps)gemeenschappen in het Land van Cuijk. Mensen zoals de kandidaat zorgen voor verbinding. Ze zijn vaak het middelpunt in het dorp, de stad of binnen de vereniging. En zijn erg belangrijk voor het voortbestaan hiervan. Hij of zij is een voorbeeld voor anderen en kan mensen enthousiast maken en aanmoedigen.

Het gaat om vrijwillige inzet tijdens een lange periode, waar geen financiële vergoeding tegenover staat. Een periode van Minimaal 10 jaar, en minimaal 1 ochtend, middag of avond in de week van 5 uur. De voordracht wordt gedaan als betrokkene stopt met zijn/haar activiteiten.

Ondersteuning door andere personen

Een voorstel voor het toekennen van een stads- of dorpspenning moet door meerdere mensen worden gesteund. Bij een aanvraag moeten minimaal drie andere personen de aanvraag schriftelijk steunen. Het gaat dan om mensen van buiten de organisatie die de aanvraag doet. Bijvoorbeeld mensen uit de dorpsraad. Hiermee geef je aan dat het voorstel breed gesteund wordt vanuit de samenleving. De brieven die het voorstel ondersteunen, moeten worden ondertekend door ondersteuner zelf.

Land van Cuijk penning

De Land van Cuijk penning is een teken van waardering en dankbaarheid voor heel bijzondere verdiensten voor de gemeente Land van Cuijk.  De (vrijwillige) inzet kan op verschillende terreinen zijn zoals sport, wetenschap, cultuur en historie. De verdiensten zijn daarbij belangrijk voor de hele gemeente. Binnen, maar ook buiten zijn of haar ‘werkterrein’ heeft de kandidaat een ambassadeursrol. Door zijn of haar inzet zorgt de kandidaat voor een positief beeld van de organisatie waarvoor hij of zij zich inzet, én van de gemeente.

Ereburger Land van Cuijk

Dit is een onderscheiding voor heel bijzondere verdiensten, die aantoonbaar uitstijgen boven wat de samenleving van iemand in een zelfde soort positie mag verwachten. Het gaat hierbij om het op een bijzondere manier dragen van verantwoordelijkheden of het inzetten van talenten voor het Land van Cuijk en haar inwoners. Bijvoorbeeld voor wetenschap, sport, kunst en cultuur, geloof, economie of de samenleving in de brede zin. De kandidaat zorgt door zijn/haar inzet voor een positief beeld van de gemeente.

Iemand voorstellen voor een gemeentelijke onderscheiding

Wil je iemand voorstellen die volgens jou een gemeentelijke onderscheiding verdiend? Vul dan het online formulier in. Doe dit minimaal 6 weken voor de datum van uitreiking.

Direct regelen

Lukt het niet via het online formulier? Neem dan contact op met een van de medewerkers van de afdeling kabinet. Je bereikt hen via 0485-854000 of door een mail te sturen naar kabinet@landvancuijk.nl.