Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller van dienst te zijn, werken wij uitsluitend op afspraak.

Afspraak maken (Deze link gaat naar een andere website)

Verbouwing gemeentehuis, Boxmeer

Het gemeentehuis wordt groter zodat al onze medewerkers straks in Boxmeer kunnen werken.

Het wordt een en duurzaam ontwerp dat past bij de tijd en doelen van ons Land van Cuijk. Door het sluiten van uiteindelijk vier gemeentehuizen levert dit een besparing op voor de gemeente.

Animatiefilmpje

waarom in Boxmeer? Is het niet heel duur? En wat gebeurt er met de andere gemeentehuizen? Inwoners hebben best nog wat vragen. Bekijk op YouTube het filmpje waarin we uitleggen waarom we voor verbouwen kiezen. (Deze link gaat naar een andere website)

Planning

Dit is de planning voor de bouw. Dat betekent dat als alles naar wens verloopt, het gemeentehuis eind 2024 weer helemaal in gebruik wordt genomen.

Overzicht van de planning tijdens het ontwerpproces

Overzicht van de planning tijdens het bouwproces

Meer informatie vind je in de Raadsinformatiebrief Stand van zaken nieuwbouw en verbouw gemeentehuis LvC  (Deze link gaat naar een andere website)

Ideeën of vragen?

Heb je ideeën of vragen, mail dan naar projectondersteuner Lieke Vogels: l.vogels@landvancuijk.nl.

Vraag en antwoord  nieuwbouw gemeentehuis

Waarom wordt het gemeentehuis in Boxmeer verbouwd en worden andere gebouwen niet gebruikt?

Op 13 januari 2021 heeft het Land van Cuijk-beraad unaniem besloten dat het gemeentebestuur en medewerkers op één plaats moeten werken. Daarna is verder onderzoek gedaan naar bestaande gemeentehuizen, gebouwen van de gemeente, gebouwen van andere organisaties en complete nieuwbouw.

Uit onderzoek is gebleken dat het gemeentehuis in Boxmeer de meest voor de hand liggende plaats is. Het is het nieuwste gebouw en in verhouding het gemakkelijkst duurzaam, gasloos en energieneutraal te maken. De stuurgroep Land van Cuijk, het Land van Cuijk-beraad en de afzonderlijke raden van de voormalige gemeenten zijn hiermee akkoord gegaan.

Is ruim €18 miljoen niet heel veel geld voor een verbouwing?

Ruim 18 miljoen is de kredietaanvraag. Daar zit ook een extra risicoreservering in en de vervroegde vernieuwing van een installatie. Het gaat in ieder geval om veel geld, maar eigenlijk kan de verbouwing met gesloten beurs. Het kost de inwoners van de gemeente Land van Cuijk geen extra geld.

Van 5 gemeentehuizen naar 1, is sowieso al een grote kostenbesparing. Tel maar uit. Het is een enorm verschil of je hypotheek of huur, voor 5 huizen of voor 1 betaalt. En wat denk je van onderhoud, reparaties en energiekosten?  Zeker als het om oudere huizen gaat, kunnen de  kosten flink stijgen. Door één duurzaam, gasloos en energieneutraal gemeentehuis te gebruiken in plaats van de 5 tot nog toe, besparen we elk jaar ruim 1 miljoen Euro.

De kans is groot dat de verkoop van de andere 4 gemeentehuizen (Grave en Cuijk zijn nu nog in gebruik als tijdelijke huisvesting) ook nog extra geld oplevert.

Het conceptontwerp ziet er heel mooi uit. Kan het niet wat minder luxe?

Het nieuwe gemeentehuis wordt voor 40 jaar gebouwd en medewerkers verdienen een goede werkplek, maar er is geen sprake van luxe. Er wordt sober en doelmatig ontworpen. Wel is het huis van de gemeente ook ons visitekaartje en moet het Land van Cuijk met 90.000 inwoners een goed functionerend gebouw hebben. Dat er gebouwd wordt met gemeenschapsgeld, wordt geen moment vergeten. Er wordt bij het ontwerp steeds goed gekeken waar kosten te besparen zijn.

Voorbeeld: de gemeente Land van Cuijk heeft zo’n 700 medewerkers. In totaal worden er 405 Arbo technische werkplekken ingericht. Want niet iedereen is er op hetzelfde moment en er kan ook thuis worden gewerkt. De flexibele werkplek, is een van de manieren om de kosten zo laag mogelijk te houden. Zo wordt bij elke keuze bekeken of het zuiniger kan.

Wat gaat er met de oude gemeentehuizen gebeuren?

Deze worden verkocht. Er wordt voor elk van de oude gemeentehuizen gekeken naar de meest passende voor deze omgeving. Dat kan bijvoorbeeld woningbouw, kantoorruimte, horeca of een culturele bestemming zijn. In de bestemming voor het gemeentehuis van Sint Anthonis worden woningbouw, horeca en cultuur gecombineerd.

Wanneer is het nieuwe gemeentehuis klaar?

Als alles volgens plan verloopt, kunnen we na de zomer de aanbesteding doen. Begin 2023 kan de verbouwing starten. Eind 2024 kan het dan opgeleverd worden.

Vraag en antwoord parkeren

Waarom moeten er extra parkeerplaatsen bijkomen voor de uitbreiding van het gemeentehuis in Boxmeer?

Het gemeentehuis in Boxmeer gaat verbouwd worden zodat het gemeentebestuur en alle medewerkers op één locatie kunnen werken. Doordat er meer medewerkers in het gemeentehuis komen te werken, zijn er extra parkeerplaatsen nodig. Op basis van de hoeveelheid vierkante meters die wordt bijgebouwd, wordt berekend hoeveel parkeerplaatsen er noodzakelijk zijn. Daarvan worden de al aanwezige parkeerplekken afgetrokken. Deze verplichting geldt voor elke nieuwe of uitbreidende winkel en kantoorpand in het centrum. Anders zouden er niet genoeg parkeerplaatsen overblijven voor bezoekers van de bestaande winkels en kantoren. Natuurlijk worden de medewerkers van de gemeente ook gestimuleerd om met openbaar vervoer of op de fiets te komen. Bezoekers van het gemeentehuis kunnen straks nog steeds op het Burgemeester Hengstplein parkeren.

Hoeveel extra parkeerplaatsen moeten er komen en hoe is deze berekening gemaakt?

Op basis van de hoeveelheid vierkante meters dat het verbouwde gemeentehuis zal bevatten, zijn er voor het personeel 162 parkeerplaatsen nodig. Na de verbouwing van het gemeentehuis zijn er nog 73 parkeerplaatsen in de parkeerkelder beschikbaar. Dat betekent dus dat er elders 89 parkeerplaatsen nodig zijn.

Waarom komen de extra parkeerplaatsen op het Weijerplein?

Uit onderzoeken is gebleken dat het Weijerplein de meest geschikte locatie voor het realiseren van parkeerplaatsen is. Hier is door de al geplande herinrichting de mogelijkheid de parkeerplaatsen efficiënter in te richten.  Daarbij voldoet  de afstand naar gemeentehuis aan de norm voor een acceptabele loopafstand (200-800 meter). Ter vergelijking: de loopafstand naar het huidige gemeentehuis in Cuijk vanaf de langsparkeerplaatsen bij het station bedraagt 410-490 meter en vanaf de langparkeerplaatsen op de Maaskade 430-560 meter. In 2018 een concept ontwerp voor de herinrichting van het Weijerplein opgesteld. In afwachting van de ontwikkelingen rondom de verbouwing van het gemeentehuis, is deze herinrichting on-hold gezet. Nu bekend is dat de benodigde parkeerplaatsen zonder gebouwde parkeervoorziening  kan worden gerealiseerd, wordt deze herinrichting weer opgestart.

Blijft er nog wel ruimte voor groen op het Weijerplein?

Naast het realiseren van parkeerplaatsen, moet onder het Weijerplein ook een waterberging worden gerealiseerd en moet het plein vergroend worden. Hier wordt in het integraal ontwerp rekening mee gehouden.

Als het Weijerplein wordt aangepast, kunnen de kermis en andere evenementen dan nog wel plaatsvinden op het Weijerplein?

Ja, bij de herinrichting van het Weijerplein wordt hier rekening mee gehouden. Op het Weijerplein zal nog steeds voldoende ruimte zijn voor de kermis en andere evenementen.