Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller van dienst te zijn, werken wij uitsluitend op afspraak.

Afspraak maken (Deze link gaat naar een andere website)

Verbouwing gemeentehuis, Boxmeer

Het gemeentehuis in Boxmeer wordt verbouwd en uitgebreid zodat alle medewerkers van de gemeente straks in Boxmeer terecht kunnen. 

Er is gekozen voor een toekomstbestendig en duurzaam concept dat past bij de tijd en ambities van ons Land van Cuijk. Door het sluiten van uiteindelijk vier gemeentehuizen levert de nieuwe huisvesting bovendien een besparing op voor de gemeente.

Animatiefilmpje

waarom in Boxmeer? Is het niet heel duur? En wat gebeurt er met de andere gemeentehuizen? Inwoners hebben best nog wat vragen. Bekijk op YouTube het filmpje waarin we uitleggen waarom er voor verbouwen is gekozen (Deze link gaat naar een andere website).

Planning

Dit is de planning voor de bouw. Dat betekent dat als alles naar wens verloopt, het gemeentehuis eind 2024 weer volledig in gebruik wordt genomen.

Overzicht van de planning tijdens het ontwerpproces
Fase Periode
Voorlopig ontwerp januari tot en met maart 2022
Raadsbesluit VO en krediet mei 2022
Definitief ontwerp mei tot en met september 2022
Technisch ontwerp september tot en met december 2022
Uitvoering ontwerp december 2022 tot en met maart 2023

Overzicht van de planning tijdens het bouwproces
Fase Periode
Aanbesteding augustus 2022 tot en met april 2023
Realisatie/ bouw april 2023 tot en met oktober 2024
Inrichting gebouw december 2023 tot en met november 2024
Ingebruikname november 2024

Meer informatie vind je in de Raadsinformatiebrief Stand van zaken nieuwbouw en verbouw gemeentehuis LvC  (Deze link gaat naar een andere website)

Ideeën of vragen?

Mail naar projectondersteuner Lieke Vogels: l.vogels@landvancuijk.nl. Ideeën en suggesties voor het conceptontwerp voor het gemeentehuis graag uiterlijk 1 april aanleveren.

Vraag en antwoord  nieuwbouw gemeentehuis

Waarom wordt het gemeentehuis in Boxmeer verbouwd en worden andere gebouwen niet gebruikt?

Op 13 januari 2021 heeft het Land van Cuijk-beraad unaniem besloten dat het gemeentebestuur en medewerkers op één locatie gehuisvest moeten worden. Daarna is verder onderzoek gedaan naar bestaande gemeentehuizen, bestaand gemeentelijk vastgoed, gebouwen van derden en volledige nieuwbouw. Hieruit is gebleken dat het gemeentehuis in Boxmeer de meest voor de hand liggende locatie is. Het is het nieuwste gebouw en relatief het gemakkelijkst duurzaam, gasloos en energieneutraal te maken. De stuurgroep Land van Cuijk, het Land van Cuijk-beraad en de afzonderlijke raden van de voormalige gemeenten hebben hiermee ingestemd.

Is ruim €18 miljoen niet heel veel geld voor een verbouwing?

Ruim 18 miljoen is de kredietaanvraag. Daar zitten ook onder andere een extra risicoreservering in en de vervroegde vervanging van een installatie. Het gaat hoe dan ook om veel geld, maar feitelijk kan de verbouwing met gesloten beurs: het kost de inwoners van de gemeente Land van Cuijk geen extra geld.

Van 5 gemeentehuizen naar 1, is sowieso al een grote kostenbesparing. Tel maar uit. Het is een enorm verschil of je hypotheek of huur, voor 5 huizen of voor 1 betaalt. En wat denk je van onderhoud, reparaties en energiekosten?  Zeker als het om oudere huizen gaat, kunnen de  kosten behoorlijk oplopen. Door één duurzaam, gasloos en energieneutraal gemeentehuis te gebruiken in plaats van de 5 tot nog toe, besparen we jaarlijks  ruim € 1 miljoen.

De kans is groot dat de verkoop van de andere 4 gemeentehuizen (Grave en Cuijk zijn nu nog in gebruik als tijdelijke huisvesting) ook nog extra geld oplevert.

Het conceptontwerp ziet er heel mooi uit. Kan het niet wat minder luxe?

Het nieuwe gemeentehuis wordt voor 40 jaar gebouwd en medewerkers verdienen een goede werkplek, maar er is geen sprake van luxe. Er wordt sober en doelmatig ontworpen. Wel is het huis van de gemeente ook ons visitekaartje en moet het Land van Cuijk met 90.000 inwoners beschikken over een goed functionerend gebouw. Dat er gebouwd wordt met gemeenschapsgeld, wordt geen moment vergeten. Er wordt bij het ontwerp steeds goed gekeken waar kosten te besparen zijn.

Voorbeeld: de gemeente Land van Cuijk heeft zo’n 700 medewerkers. In totaal worden er 450 werkplekken ingericht. Want niet iedereen is er tegelijkertijd en er kan ook thuis worden gewerkt. De flexibele werkplek, is een van de manieren om de kosten zo laag mogelijk te houden. Zo wordt bij elke keuze bekeken of het zuiniger kan.

Wat gaat er met de oude gemeentehuizen gebeuren?

Deze worden verkocht. Er wordt voor elk van de oude gemeentehuizen gekeken naar de meest passende voor deze omgeving. Dat kan bijvoorbeeld woningbouw, kantoorruimte, horeca of een culturele bestemming zijn. In de bestemming voor het gemeentehuis van Sint Anthonis worden woningbouw, horeca en cultuur gecombineerd.

Het conceptontwerp voor het nieuwe gemeentehuis ziet er heel mooi uit. Kan het niet wat minder luxe?

Het nieuwe gemeentehuis wordt voor 40 jaar gebouwd en medewerkers verdienen een goede werkplek, maar er is geen sprake van luxe. Er wordt sober en doelmatig ontworpen. Wel is het huis van de gemeente ook ons visitekaartje en moet het Land van Cuijk met 90.000 inwoners beschikken over een goed functionerend gebouw. Dat er gebouwd wordt met gemeenschapsgeld, wordt geen moment vergeten. Er wordt bij het ontwerp steeds goed gekeken waar kosten te besparen zijn.

Voorbeeld: de gemeente Land van Cuijk heeft zo’n 700 medewerkers. In totaal worden er 450 werkplekken ingericht. Want niet iedereen is er tegelijkertijd en er kan ook thuis worden gewerkt. De flexibele werkplek, is een van de manieren om de kosten zo laag mogelijk te houden. Zo wordt bij elke keuze bekeken of het zuiniger kan.

Is de uitstoot van C02 en stikstof van het nieuwe gemeentehuis getoetst aan de huidige regelgeving?

De uitbreiding van het gemeentehuis past binnen de bouwregels van het bestemmingsplan. In de vergunningprocedure zal gerekend moeten worden voor de toets van de CO2 en stikstof uitstoot. In de fase tot het concept voorlopig ontwerp is nog niet getoetst aan de CO2 en stikstof uitstoot.

Wanneer is het nieuwe gemeentehuis klaar?

Als alles volgens plan verloopt, kunnen we na de zomer de aanbesteding doen. Begin 2023 kan de verbouwing starten. Eind 2024 kan het dan opgeleverd worden.

Parkeren

Waarom moeten er extra parkeerplaatsen bijkomen voor de uitbreiding van het gemeentehuis in Boxmeer?

Op basis van de hoeveelheid vierkante meters die wordt bijgebouwd, wordt berekend hoeveel parkeerplaatsen er noodzakelijk zijn. Daarvan worden de al aanwezige parkeerplekken afgetrokken, waardoor er ongeveer 80 parkeerplaatsen extra nodig zijn. Deze verplichting geldt voor elke nieuwe of uitbreidende winkel en kantoorpand in het centrum. Anders zouden er niet genoeg parkeerplaatsen overblijven voor bezoekers van de bestaande winkels en kantoren. Natuurlijk worden de medewerkers van de gemeente ook gestimuleerd om met openbaar vervoer of op de fiets te komen.

Waar komen de parkeerplaatsen?

Na een eerste onderzoek kwam een parkeervoorziening met 2 lagen op het Weijerplein als snelst en beste te regelen oplossing naar voren. Na overleg met de omwonenden van het Weijerplein, is onderzocht of het aantal benodigde parkeerplaatsen te realiseren is zonder een parkeervoorziening te bouwen. Door het plein anders in te richten, is dit mogelijk.

Wordt er door het realiseren van extra parkeerplaatsen meer verkeer verwacht rond het centrum van Boxmeer? En wordt er rekening gehouden met de verkeersveiligheid?

Extra verkeer geldt niet alleen voor de uitbreiding van het gemeentehuis, maar ook voor nieuwe bedrijfspanden en woningbouw in het centrum. Regelmatig zijn er onderzoeken naar verkeersdrukte en verkeersveiligheid. Dit heeft voor het centrum in Boxmeer opgeleverd dat er onder andere op korte termijn een rotonde bij het Hoogkoor komt die de doorstroom bevordert.