Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller te kunnen helpen, werken wij alleen op afspraak.

Afspraak maken (Deze link gaat naar een andere website)

Geheimhouding persoonsgegevens

De gemeente mag gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) doorgeven aan overheidsorganen en derden, zoals pensioenfondsen, verzekeraars en spaarfondsen. Inwoners hebben het recht om de gemeente te vragen persoonsgegevens niet aan bepaalde personen of instanties (derden) door te geven.

Nodig

DigiD bij een online aanvraag of geldig identiteitsbewijs bij een afspraak

Geheimhoudingsrecht

Inwoners hebben het recht om de gemeente te vragen persoonsgegevens niet aan bepaalde personen of instanties (derden) door te geven. Dit heet verstrekkingsbeperking. Dit kan alleen als de gemeente niet wettelijk verplicht is om gegevens te verstrekken. Het doorgeven van gegevens aan bijvoorbeeld overheidsinstanties kun je daarom niet tegengaan. De gemeente verstrekt nooit persoonsgegevens aan commerciële instellingen of particulieren.

Voor wie aanvragen

Als een kind van zestien of zeventien jaar een verzoek om geheimhouding heeft aangevraagd of ingetrokken, kan de gezaghouder (Deze link gaat naar een andere website) dit ongedaan maken.

Hoe werkt het