Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller van dienst te zijn, werken wij uitsluitend op afspraak.

Afspraak maken (Deze link gaat naar een andere website)

Gebiedsproces natuurontwikkeling

De gemeente, Waterschap Aa en Maas en Groenontwikkelfonds Brabant zijn gestart met een gebiedsproces. Binnen dit gebiedsproces staat een aantal doelen op de planning voor natuurontwikkeling in de gemeente. Die doelstellingen kunnen de partijen niet allemaal zelf realiseren. Agrarisch ondernemers of andere geïnteresseerden worden daarom nadrukkelijk opgeroepen met goede plannen te komen om een rol te spelen bij het halen van deze doelstellingen.

Duidelijke doelen

Ondersteuning

Om deze ambitie te realiseren zijn een aantal instrumenten (zoals vrijwillige kavelruil) en subsidie regelingen beschikbaar. Daarnaast kan een beroep worden gedaan op de financiële middelen die Groen Ontwikkelfonds Brabant (Deze link gaat naar een andere website) beschikbaar stelt voor de verwerving en inrichting van gronden in het (Ondernemend) Natuurnetwerk Brabant.

Grondruil

Voor dit gebiedsproces is ook een ‘grondpot’ met (ruil)grond beschikbaar. Deze ‘grondpot’ wordt vooralsnog gevuld met gronden van Groen Ontwikkelfonds Brabant, Waterschap Aa en Maas en de gemeente. Deze gronden worden ingezet, bijvoorbeeld via een kavelruil, om de ambities te realiseren.

De ‘grondpot’ is interessant voor iedereen die:

Meedoen

Bent je geïnteresseerd om mee te doen? Meld je dan aan bij Bart Huckriede, bart.huckriede@landvancuijk.nl. Dit mailadres kun je ook gebruiken als je meer (project) informatie wil ontvangen.

Vervolgtraject

Nadat de aanvragen en ingediende plannen zijn beoordeeld wordt de balans opgemaakt welke partijen concrete belangstelling hebben en daarnaast willen en kunnen investeren in het NNB of groene doelstellingen. Iedereen die interesse heeft getoond zal hiervan op de hoogte worden gesteld.