Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller te kunnen helpen, werken wij alleen op afspraak.

Afspraak maken (Deze link gaat naar een andere website)

Evenement organiseren

Wil je een evenement organiseren? Door de evenementenchecker in te vullen kom je erachter of je voor jouw evenement een vergunning nodig hebt, of dat een melding voldoende is. Na het invullen kun je meteen doorgaan met je melding, of een vergunning aanvragen. Mogelijk heb je naast een evenementenvergunning ook een omgevingsvergunning nodig.

Naar vergunningchecker (Deze link gaat naar een andere website)

De vergunningchecker is nog in ontwikkeling. Heb je hulp nodig bij de aanvraag? Neem dan contact op met de Frontoffice VTH via 0485-854000.
Wil je de aanvraag liever op een andere manier doen? Neem dan contact op met het Team Vergunningen (APV/Bijzondere Wetten) via 0485-854000.

Kosten

Overzicht kosten evenementen en ontheffingen 2024
Product Prijs
Melding evenement Gratis
Evenementenvergunning A-evenement € 276,80
Evenementenvergunning B-evenement € 830,45
Evenementenvergunning C-evenement € 1.384,00
Ontheffing voor schenken van alcoholhoudende drank (artikel 35 Alcoholwet) € 55,35
Geluidsontheffing € 33,20
Ontheffing overnachten € 33,20
Ontheffing Zondagswet € 33,20

Verenigingen en stichtingen die maatschappelijke, sociale of culturele activiteiten organiseren en vooral met vrijwilligers werken, kunnen zonder kosten een evenementenvergunning aanvragen. Er worden dan ook voor andere ontheffingen en vergunningen die voor het evenement nodig zijn geen kosten berekend.

Open of besloten evenement

Belangrijk is of je evenement voor iedereen toegankelijk of besloten is. Besloten betekent dat het evenement op een eigen locatie georganiseerd wordt en alleen is voor mensen die uitgenodigd zijn. In dat geval is geen melding of vergunningsaanvraag nodig. Wel kan het zijn dat er andere toestemmingen of ontheffingen nodig zijn. Bijvoorbeeld als er alcohol geschonken wordt, er een weg afgesloten wordt, of er (harde) muziek is. Neem in dat geval contact op met één van onze vergunningverleners via telefoonnummer 0485-854000.

Let op

Het feit dat je kaartjes moet kopen of entree moet betalen, maakt iets niet besloten. Een uitnodiging voor een besloten feest kan nooit via social media.

Melding of vergunning

Wanneer moet je op zijn laatst je vergunning aanvragen, of een melding doen?

Als we je aanvraag of melding niet op tijd ontvangen hebben, kan het zijn dat deze niet meer in behandeling wordt genomen. Het evenement kan dan niet doorgaan.

Voor een aanvraag is aanvullende informatie nodig. Bij een melding is dat vaak een plattegrondtekening, bij een vergunningsaanvraag is meer informatie nodig. Bijvoorbeeld een verkeersplan of een veiligheidsplan. Welke informatie voor jou evenement nodig is staat in de evenementencheker.

Als je wilt, kun je vooraf ook een vooroverleg houden met één van onze evenementencoördinatoren of vergunningverleners.

Wat is een A-, B- of C-evenement?

Evenementen waar een vergunning voor nodig is, worden ingedeeld in drie categorieën. De categorie wordt bepaald door de mate van risico’s voor de openbare orde en veiligheid, de impact op het gebied en gevolgen voor het verkeer. De indeling is als volgt:

A-evenement

Laag risico-evenement, waarbij het (zeer) onwaarschijnlijk is dat die gebeurtenis leidt tot risico’s voor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid en/of het milieu en maatregelen en/of voorzieningen vergt van het daartoe bevoegd gezag om die dreiging weg te nemen en/of de schadelijke gevolgen te beperken.

B-evenement

Evenement met verhoogde aandacht, waarbij het mogelijk is dat die gebeurtenis leidt tot risico’s voor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid en/of het milieu en maatregelen en/of voorzieningen vergt van het daartoe bevoegd gezag om die dreiging weg te nemen en/of de schadelijke gevolgen te beperken

C-evenement

Evenement met een hoger risico, waarbij het (zeer) waarschijnlijk is dat die gebeurtenis leidt tot risico’s voor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu en maatregelen en/of voorzieningen vergt van het daartoe bevoegd gezag om die dreiging weg te nemen of schadelijk gevolgen te beperken.

Onder welke categorie een evenement valt, wordt door de gemeente bepaald in overleg met de interne adviseurs en de adviserende hulpdiensten.