in hetLand van Cuijk

Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller van dienst te zijn, werken wij uitsluitend op afspraak.

Afspraak maken

Evenement organiseren

Wil je een evenement organiseren? Door de evenementenchecker in te vullen kom je erachter of je voor jouw evenement een vergunning nodig hebt of dat wellicht een melding voldoende is. Na het invullen van deze checker kun je meteen doorgaan met het indienen van je melding of vergunningsaanvraag.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een evenementenvergunning en eventuele bijkomende toestemmingen moeten de volgende legesbedragen worden betaald*:

Melding evenement € 0,00
Evenementenvergunning A-evenement € 250,00
Evenementenvergunning B-evenement € 750,00
Evenementenvergunning C-evenement € 1.250,00
Ontheffing voor schenken van alcoholhoudende drank (artikel 35 Alcoholwet) € 50,00
Geluidsontheffing € 30,00
Ontheffing overnachten € 30,00
Ontheffing Zondagswet € 30,00
Omgevingsvergunning planologisch strijdig gebruik (wanneer het terrein niet bestemd is voor evenementen) € 304,65

* Verenigingen en stichtingen die activiteiten organiseren van maatschappelijke, sociale of culturele aard en hoofdzakelijk met vrijwilligers werken, kunnen kosteloos een evenementenvergunning aanvragen. In dat geval zullen ook voor andere ontheffingen/vergunningen die voor het evenement nodig zijn, geen kosten worden gerekend.

Wat is een evenement?

Een evenement is een 'voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak'. Belangrijk is of de activiteit open toegankelijk of besloten is. ‘Besloten’ betekent dat het evenement plaatsvindt op een eigen locatie en alleen voor genodigden is. In dat geval is geen melding of vergunningsaanvraag nodig. Wel kan het zijn dat er andere toestemmingen of ontheffingen nodig zijn, bijvoorbeeld wanneer er alcoholhoudende drank geschonken wordt, er een weg afgesloten wordt of wanneer (harde) muziek een rol speelt. Neem in dat geval contact op met één van onze vergunningverleners via 0485-854000.

Let op

het feit dat je kaartjes moet kopen of entree moet betalen, maakt iets niet besloten. Een uitnodiging voor een besloten feest kan nooit via social media. 

Melding of vergunning

Voor het indienen van een melding of vergunningsaanvraag gelden de volgende termijnen:

Melding 8 weken voor evenement
Vergunning A- en B-evenementen 12 weken voor evenement
Vergunning C-evenement 16 weken voor evenement

Als een melding of vergunningsaanvraag niet op tijd binnen is, loop je het risico dat deze niet meer in behandeling kan worden genomen en het evenement niet door kan gaan.

Afhankelijk van onder meer het soort evenement, de grootte ervan en het effect op de omgeving, kan een melding voldoende zijn of is wellicht een evenementenvergunning nodig. Door het invullen van de evenementenchecker kom je dit te weten en kun je vervolgens meteen de melding of vergunningsaanvraag indienen. Als dat gewenst is, kan vooraf ook een vooroverleg worden gehouden met één van onze evenementencoördinatoren of vergunningverleners (met name bij nieuwe, grote en/of meer-risicovolle evenementen).

Houd er rekening mee dat je ook aanvullende informatie moet aanleveren. Bij een melding is dat vaak een plattegrondtekening, maar bij een vergunningsaanvraag zullen, afhankelijk van de risicocategorie, meer zaken geregeld moeten worden (bijvoorbeeld verkeersmaatregelen met verkeersregelaars) en dus ook meer gegevens aangeleverd moeten worden (bijvoorbeeld een verkeersplan). Denk bijvoorbeeld aan een verkeersplan en/of een veiligheidsplan. Meer informatie over de risicocategorieën A-, B- en C-evenement vind je verderop op deze pagina. Welke extra informatie specifiek voor jouw evenement aangeleverd moet worden, wordt nader uitgelegd na het invullen van de evenementenchecker. 

Wat is een A-, B- of C-evenement?

Vergunningsplichtige evenementen worden ingedeeld in drie categorieën. De categorie wordt bepaald door de mate van risico’s voor de openbare orde en veiligheid, de impact op het gebied en gevolgen voor het verkeer. De indeling is als volgt:

A-evenement Laag risico-evenement, waarbij het (zeer) onwaarschijnlijk is dat die gebeurtenis leidt tot risico’s voor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid en/of het milieu en maatregelen en/of voorzieningen vergt van het daartoe bevoegd gezag om die dreiging weg te nemen en/of de schadelijke gevolgen te beperken.
B-evenement Evenement met verhoogde aandacht, waarbij het mogelijk is dat die gebeurtenis leidt tot risico’s voor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid en/of het milieu en maatregelen en/of voorzieningen vergt van het daartoe bevoegd gezag om die dreiging weg te nemen en/of de schadelijke gevolgen te beperken
C-evenement Evenement met een hoger risico, waarbij het (zeer) waarschijnlijk is dat die gebeurtenis leidt tot risico’s voor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu en maatregelen en/of voorzieningen vergt van het daartoe bevoegd gezag om die dreiging weg te nemen of schadelijk gevolgen te beperken.

Onder welke categorie een evenement valt, wordt door de gemeente bepaald in samenspraak met de interne adviseurs en de adviserende hulpdiensten.