Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller te kunnen helpen, werken wij alleen op afspraak.

Afspraak maken (Deze link gaat naar een andere website)

Evenement of feest met geluidsoverlast

Als je met een evenement of een feest geluidsoverlast gaat veroorzaken, heb je mogelijk een ontheffing nodig. Er zijn drie mogelijkheden. Incidentele feesten, privé feesten of overige geluidshinder.

Incidentele feesten

Heb je in jouw horeca bedrijf of verenigingsgebouw een optreden met muziek met meer geluid dan normaal? Zoals live-muziek of een discofeest. Het kan zijn dat het geluid dan boven de standaard geluidsnormen komt waardoor de mensen in de buurt er last van hebben. In dat geval moet je minimaal 10 dagen voor het optreden een melding bij ons doen. Door de melding krijg je vrijstelling van de standaard geluidsnormen.

Kosten

Het doorgeven van een melding om over de geluidsnorm heen te gaan is gratis.

Voorwaarden

Melding doen

Controleer via de vergunningchecker of je een melding moet doen. Kies voor ‘Horeca’ daarna “incidentele festiviteit organiseren” en vul de vragen in. Je kunt dan de melding direct online doen.

Naar vergunningchecker (Deze link gaat naar een andere website)

Privéfeest

Heb je een privéfeest met muziek in een horeca bedrijf? En kunnen buurtbewoners hier misschien last van hebben? Dan heb je een geluidsontheffing nodig.

Kosten

Kosten van de geluidsontheffing zijn € 30,00

Aanvragen

Controleer via de vergunningchecker of je een geluidsontheffing aan moet vragen. Kies voor ‘Overige activiteiten’ daarna ‘geluid veroorzaken’ en vul de vragen. Als u klaar bent kunt u de ontheffing direct online aanvragen. Doe de aanvraag minimaal 8 weken voordat het feest is.

Naar vergunningchecker (Deze link gaat naar een andere website)

Overige geluidsoverlast

Als je een evenement gaat houden of op een andere manier (bijvoorbeeld voor je werk) geluidsoverlast voor mensen in jouw buurt veroorzaakt, moet je een 'ontheffing overige geluidhinder' aanvragen.

Dit geldt niet voor geluid bij een horeca bedrijf of andere milieu-inrichtingen. Hiervoor moeten de ondernemers een melding incidentele festiviteit doen.

Voorwaarden

Bij de aanvraag van de ontheffing moet je in ieder geval de volgende gegevens aanleveren:

Hoe lang duurt het voor je de ontheffing krijgt?

De gemeente geeft de ontheffing geluidhinder, als daar geen bezwaren tegen bestaan, binnen 8 weken. De gemeente kan deze periode 1 keer met 8 weken verlengen.

Mogelijke vertraging

Mensen die in de buurt wonen en andere belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen de ontheffing bij de gemeente en daarna in beroep gaan bij de rechtbank.

In de wet

Je vindt de ontheffing voor geluidhinder in artikel 4.6 APV gemeente Land van Cuijk (Deze link gaat naar een andere website).

Naar vergunningchecker (Deze link gaat naar een andere website)

Vragen

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met het team Vergunningverlening via 0485-854000.