Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller van dienst te zijn, werken wij uitsluitend op afspraak.

Afspraak maken (Deze link gaat naar een andere website)

Erkenning kind

Je bent niet getrouwd en hebt ook géén geregistreerd partnerschap met de moeder van een kind. Toch wil je het wettelijk ouderschap van het kind op je nemen. Dit heet erkenning. Voor elk kind dat binnen jouw relatie wordt geboren, moet apart erkenning worden gedaan.

Bij de erkenning van het eerste kind moeten jij en de moeder persoonlijk aanwezig zijn. Bij het tweede kind kun je alleen komen en kan de moeder schriftelijk toestemming geven. 

Neem voor het maken van een afspraak telefonisch contact op via: 0485–854000.

Nodig

Gevolgen erkenning

Erkennen heeft gevolgen voor de nationaliteit, de naam van het kind en het erfrecht. Door erkenning ontstaat er een wederzijdse onderhoudsplicht. De erkenning kan, op enkele uitzonderingen na, niet ongedaan worden gemaakt.

Erkenning ongeboren vrucht

Een erkenning tijdens de zwangerschap wordt een erkenning ongeboren vrucht genoemd. Dit heeft als voordeel dat het wettelijk vaderschap op dat moment al vastgelegd is. Ook kan dan de achternaam van het kind al vastgelegd worden.

Erkenning bij of na de geboorte

Erkenning kan ook bij of na de geboorteaangifte, tenzij er al een vader in de geboorteakte van het kind vermeld staat. Bij kinderen tot zestien jaar moet de moeder schriftelijk toestemming geven door het invullen van dit formulier (PDF, 88.0 kB). Vanaf twaalf jaar moet ook het kind zelf schriftelijke toestemming geven voor de erkenning.

Naamskeuze

Bij erkenning kan de achternaam van het kind worden gekozen. Als de ouders kiezen voor de geslachtsnaam van de man moet de moeder mee naar het gemeentehuis komen. Naamskeuze kan alleen bij het eerste kind dat geboren wordt uit een relatie. Alle volgende kinderen die geboren worden uit die relatie krijgen dezelfde geslachtsnaam.

Ouderlijk gezag

Door erkenning krijg je niet automatisch het gezag over een kind. Bij meerderjarigheid van de moeder krijgt de moeder van rechtswege het ouderlijk gezag. Via het digitale loket op Rechtspraak.nl kun je gezamenlijk gezag over het kind regelen (Deze link gaat naar een andere website), als je dat wilt.

Duomoederschap

Is er sprake van twee vrouwen die de ouders van het kind zijn? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente via telefoonnummer 0485-854000 of per mail: burgerzaken@landvancuijk.nl.