Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller te kunnen helpen, werken wij alleen op afspraak.

Afspraak maken (Deze link gaat naar een andere website)

Erkenning

Je bent niet getrouwd en hebt ook géén geregistreerd partnerschap met de moeder van een kind. Toch wil je de wettelijk ouder zijn. Als je een kind erkent, ben je volgens de wet ouder. Je hoeft daarvoor niet de biologische ouder te zijn.

Ouder volgens de wet

Meenemen

Moment van erkenning

Voor de geboorte

Wij adviseren je om de erkenning te regelen tijden de zwangerschap. Dit heet erkenning van de ongeboren vrucht. Dit heeft als voordeel dat je op dat moment wettelijk ouder bent. Ook kan dan de achternaam van het kind al vastgelegd worden. Als je de erkenning niet vóór of tijdens de geboorteaangifte regelt, komt er geen vader of duomoeder op de geboorteakte. In dit geval heeft het kindje na de geboorte alleen een moeder. Als de erkenning voor de geboorteaangifte is gedaan heb je deze akte nodig bij de geboorteaangifte.

Na de geboorte

Erkenning kun je ook na de geboorteaangifte regelen. Dit kan wanneer er geen twee ouders in de geboorteakte staan. Hiervoor hoef je niet de biologische ouder te zijn. Van de erkenning wordt een akte opgemaakt. Als de erkenning na de aangifte gebeurt, dan wordt deze toegevoegd aan de geboorteakte.

Eerste kind

Bij de erkenning van het eerste kind moeten jij en de moeder persoonlijk aanwezig zijn. Bij het tweede kind kun je alleen komen en kan de moeder schriftelijk toestemming geven. 

Toestemming moeder

Ben je niet getrouwd en heb je ook géén geregistreerd partnerschap met de moeder? Dan moet de moeder bij erkenning toestemming geven. Je eerste kindje binnen jullie relatie krijgt dan automatisch de achternaam van de moeder. Wil je dat het eerste kindje binnen jullie relatie de achternaam van de erkenner krijgt? Dan moet de moeder persoonlijk toestemming geven.

Bij je tweede of je volgende kindje uit dezelfde relatie kan de moeder schriftelijke toestemming geven. Bij schriftelijke toestemming moet de erkenner een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de moeder meenemen of meesturen met een ingevuld en ondertekend toestemmingsformulier.

Achternaam kiezen

Ben je getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap? Dan krijgt je kindje bij de geboorte automatisch de achternaam van de vader. Dit geldt ook voor de achternaam van de duomoeder wanneer er geen bekende donor is. Heb je liever dat je kindje een andere achternaam krijgt? Of heb je het kindje eerder erkend? Dan heb je de mogelijkheid om naamskeuze te regelen.

Wanneer kun je de achternaam kiezen

Dubbele achternaam

Vanaf 1 januari 2024 is het mogelijk om je eerste kindje de achternaam van beide ouders te geven. Dit kan als je kindje op of na 1 januari 2024 is geboren. Er mogen niet meer dan twee namen worden gegeven. Alle volgende kinderen van dezelfde ouders krijgen ook deze dubbele achternaam. Het is niet verplicht een dubbele achternaam te kiezen. Kijk voor meer informatie op:

Wil je meer informatie over naamskeuze, kijk dan op Welke achternaam kan ik voor mijn kindje kiezen? (Deze link gaat naar een andere website) op de website van de Rijksoverheid.

Tijdelijke regeling dubbele achternaam al geboren kinderen

In 2024 kunt je als ouders de naam van jullie kind(eren) laten wijzigen naar een dubbele achternaam. Dit kan als al jullie gezamenlijke kinderen zijn geboren ná 1 januari 2016. Dit is een tijdelijke regeling. Kijk voor meer informatie op de pagina Dubbele achternaam al geboren kinderen.

Ouderlijk gezag

Elke minderjarige staat onder gezag. Iemand die het gezag heeft over een kind, neemt beslissingen voor en over het kind. Het kan gaan om ouderlijk gezag (www.rijksoverheid.nl) (Deze link gaat naar een andere website) of voogdij(www.rijksoverheid.nl) (Deze link gaat naar een andere website).

Sinds 1 januari 2023 krijgt de erkenner automatisch het ouderlijk gezag over het erkende kindje of de erkende kindjes. Kijk voor meer informatie op Hoe regel ik gezag voor mijn kind? (Deze link gaat naar een andere website) op Rijksoverheid.nl.

Wil je als moeder alleen gezag? Samen met de vader of duomoeder van het (on)geboren kindje kom je naar het gemeentehuis om bij de erkenning vast te leggen dat je als moeder alleen het gezag hebt. Maak een afspraak via 0485-854000.

Gezag bij huwelijk of geregistreerd partnerschap

Allebei de ouders hebben automatisch het gezag over de kinderen die geboren worden binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Dat geldt ook als de duomoeder het kind in deze situatie nog niet heeft erkend of geadopteerd.

Adoptie

Wie een kind adopteert, neemt de opvoeding en de dagelijkse zorg op zich voor een kind dat geboren is uit (een) andere ouder(s). Een verzoek tot adoptie doe je niet bij de gemeente. Kijk voor meer informatie over adoptie op Rijksoverheid.nl (Deze link gaat naar een andere website).

Duomoederschap

Is er sprake van twee vrouwen die de ouders van het kindje zijn? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente via telefoonnummer 0485-854000 of per mail: burgerzaken@landvancuijk.nl.

Afspraak maken

Neem voor het maken van een afspraak contact met ons op via 0485-854000.