Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller te kunnen helpen, werken wij alleen op afspraak.

Afspraak maken (Deze link gaat naar een andere website)

Dijkverbetering Katwijk – Ravenstein

Het klimaat verandert. En het water in de Maas staat steeds vaker erg hoog. Om inwoners en bedrijven beter te beschermen verbetert Waterschap Aa en Maas de dijk tussen Katwijk en Ravenstein. Want als deze dijk doorbreekt, overstroomt er een gebied tot aan Den Bosch. Het waterschap werkt samen met de gemeenten Oss, Maashorst en Land van Cuijk, de provincie Noord-Brabant en Rijkswaterstaat. Maar ook met belangenorganisaties als dorps- en wijkraden.

In onze gemeente gaat het om het dijkstuk vanaf de spoorbrug in Katwijk tot en met Velp. Wij willen bij het verbeteren van de dijk meteen een paar bijzondere projecten uitvoeren. “Werk met werk maken” heet dat. Als een aannemer al ergens aan de gang is, kunnen we andere werkzaamheden gemakkelijk en goedkoper meenemen. De gemeenteraad wil onderzoeken of onderstaande projecten haalbaar en betaalbaar zijn.

Herstel halfbastion Blauwkop, Grave

Gezien vanuit Cuijk ligt tegen Grave, pal aan de Maas, een oud verdedigingswerk. Dit verdedigingswerk heet halfbastion Blauwkop. Het stamt uit de tijd dat Grave nog een echte vestingstad was. Het verdedigingswerk is in de loop der tijd onzichtbaar geworden en we willen dit graag weer zichtbaar maken. Dat kan misschien samen met de aanleg van een parkeerplaats. Dan parkeren er minder auto’s in de binnenstad. Maar ook natuurherstel is mogelijk en met een wandelpad kun je het halfbastion beter bekijken.

Recreatief fietspad over de dijk Cuijk - Grave

Niet alleen om fijn te fietsen, ook om naar werk of school te gaan zijn goed aangelegde fietsroutes aantrekkelijk. Bij de dijkverbetering kan een fietspad worden aangelegd tussen Cuijk en Grave. Dat kan bovenop of onderaan de dijk. Daarbij is het mogelijk om dit fietspad aan te laten sluiten op de snelfietsroute Cuijk - Mook - Nijmegen.

Fietsbrug Keersluis/Haven Cuijk

Om de hiervoor genoemde aansluiting te kunnen maken moet er een fietsbrug komen over de havenmonding bij Cuijk. Zonder deze brug zouden fietsers om de haven heen moeten rijden. Geen mooie route en ook veel langer.

Pad langs Lelyzone met aantakkingen

Niet alleen de fietsmogelijkheden worden beter. Ook aan wandelaars wordt gedacht. Bijvoorbeeld door een wandelpad aan te leggen langs de Maas, met een verbinding naar de Kraaijenbergse Plassen. Dit pad in de buurt zou moeten komen van de Gasselse Loop en de Tochtsloot.

Recreatieve aansluiting naar drie-eenheid Velp

In Oud-Velp staan twee oude kloosters met kapellen. Ook staat er een kerkje uit de 11e eeuw. Ze staan op nog geen 100 meter van elkaar. Deze drie voormalige religieuze gebouwen, elk uit een ander tijdperk, worden samen ook wel de drie-eenheid genoemd. Het is een prachtige plek, die vanuit de verte al kan zien door de drie torens. In het oude kerkje is een expositieruimte. Ook in de twee kloosters zijn activiteiten. De verbetering van de dijk is een mooie gelegenheid om een wandelpad vanaf de Maas naar deze drie-eenheid aan te leggen.

Fietspad Reek - Overlangel

Ook op het dijktraject in de gemeente Oss wordt werk met werk verricht. De gemeente Oss denkt aan een doorgaande fietsverbinding tussen Velp en Ravenstein. Een klein stukje van deze route, in de buurt van de Oude Maasdijk, komt dan nog op het grondgebied van de gemeente Land van Cuijk te liggen.

Pad Lage Wijth

Westelijk van Velp ligt een prachtig Maaslandschap. Door hier een wandelpad aan te leggen kunnen wandelaars zien hoe mooi de natuur hier is. Een wandelpad verbetert sowieso de wandelmogelijkheden in dit gebied en knoopt andere routes aan elkaar.

Meer informatie en nieuwsbrief

Je kunt meer over lezen over de dijkverbetering op de website van het waterschap (Deze link gaat naar een andere website). Je kunt je daar ook gratis abonneren op een digitale nieuwsbrief.